Koronavirus posune školství na novou úroveň

Koronavirus posunul výuku na internet
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Koronavirus zamíchal již zdánlivě rozdanými kartami a nyní jsme účastníky docela jiné hry s novými pravidly, kterou můžeme určovat jen zčásti. Hlavní slovo v ní mají virus a opatření, kterými se proti němu snažíme bojovat. Velké změny postihly i školství, ale podle některých učitelů to může přinést velkou změnu k lepšímu…

Ředitelky kutnohorských základních škol přistoupily v nutným změnám pozitivně, ostatně ani nemá velký smysl hledat problémy tam, kde je nutné najít hlavně řešení. A tak i zde, stejně jako na většině dalších škol v republice, hrají hlavní roli webové aplikace, jejichž prostřednictvím učitelé zadávají dětem úkoly a žáci sem naopak ukládají svoje práce k hodnocení. To ale neprobíhá běžným známkováním. Učitelé se k vypracovným úkolům vyjadřují jen slovně, sdělí žákům svoje připomínky nebo je pochválí. A děti, jak se zdá, tento způsob výuky přijaly a ve většině s učiteli bez problémů spolupracují.

Složitější, ale realizovatelné

„Pro pedagogy je to mnohem náročnější forma učení,“ konstatovala jedna z ředitelek, která připomněla, že výuka bez osobního kontaktu s dětmi vyžaduje mnohem důraznější přípravu učitelů, kteří nemají možnost dětem případné problematické části látky jednoduše ústně vysvětlit. Je tedy nutné, aby děti měly možnost vše pochopit ze zaslaných materiálů nebo odkazů.

Užitečná zkušenost

I když jde o náročnější práci, školy si nestěžují. Všechny oslovené ředitelky berou tuto dobu z profesního pohledu jako užitečnou zkušenost, která může výuku do budoucna velmi posunout.
Podle jedné z ředitelek se s novým způsobem výuky logicky snadněji sžívají mladší pedagogové, ale ani ti profesně zkušenější se samozřejmě nevzdávají. „Je to výzva, cítím to jako přínos do budoucna. To, co se nyní naučíme v “bojových podmínkách”, budeme moci následně využívat i v další výuce,“ řekla Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka.

Pro učitele i žáky

Další ředitelky jsou přesvědčeny, že současný nucený experiment posune dál nejen pedagogy, kteří se rychleji naučí pracovat s elektronickou formou výuky, ale i žáky, kteří nyní musejí skutečně dobře zvládnout tvorbu jednotlivých dokumentů, nastavení jejich správných parametrů a odevzdání prostřednictvím daného systému.

Výhoda pro nemocné děti

„Je to obrovská příležitost do budoucna. Učíme se používat nástroje, které bude možné i nadále využívat třeba pro děti, které by byly dlouhodoběji nemocné. Bude to velký skok dopředu pro všechny - pro děti, učitele i rodiče…“ myslí si Bc. Andrea Melechová Ruthová, která řídí Základní školu Kamenná stezka. Stejně jako ostatní ředitelky i ona se domnívá, že získané zkušenosti budou využitelné v budoucnu.

Nastartované změny

Koronavirus tak podle názorů těchto i dalších oslovených pedagogů paradoxně pomohl skutečně nastartovat dlouho připravované změny, které školství dnešní doby velmi potřebuje. Komunikace prostřednictvím moderních technologií například s dětmi, které jsou dlouhodobě nemocné, je sice logickou možností, bohužel ale vůle k jejímu využívání doposud často chyběla. V tuto chvíli není jiná možnost, a tak se zdá, že první, i když nucený a rychlý, krok (lépe řečeno skok) byl učiněn. Učitelé věří, že nebude problém v případě nutnosti v takové komunikaci se žáky pokračovat i po návratu života do běžných kolejí.

KAM DÁL: Petr Fiala: Lží už zaznělo hodně. Před námi vidím povinnost a příležitost, ne obžérství vlády.

Klíčová slova: