Nadané dítě potřebuje speciální vzdělávání. Není to jednoduché, ale vyplatí se to

Zvláště nadané děti vyžadují speciální způsob vzdělávání
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Máte doma dítě, kterému byste rádi dopřáli trochu více, než nabízejí běžně školy? Má vaše dítě zkrátka na víc a bylo by škoda jeho možností a nadání nevyužít? Ano, ani takových dětí není málo, ale jejich rodiče pak čeká nelehký úkol výběru školy, která umožní jejich potomkovi rozvoj na takové úrovni, jaké je schopen dosáhnout.

Každý z nás se rodí s určitým nadáním - někdo s větším, jiní to štěstí nemají. Zatímco někteří rodiče mají problémy s usměrněním svých dětí, které nemají o učení příliš zájem, jsou i tací, jejichž dětem běžná výuka zkrátka nestačí. Jaké jsou v takovém případě možnosti?

Speciálních škol je málo

Je pravdou, jak ostatně uvádí i společnost Mensa, která se mimo jiné zabývá i možnostmi rozvoje zvláště nadaných dětí, že nabídka jejich vzdělávání není příliš široká. Ve společnosti se dokonce ozývají hlasy, které jsou zásadně proti „zvýhodňování“ nadanějších dětí oproti těm průměrným vzděláváním na vyšší úrovni. O co tady jde? Patrně o to, abychom vychovali průměrně vzdělanou populaci bez ohledu na možnosti, kterých by mohli jedinci dosáhnout… A nebyla by to škoda? V zahraničí, zvláště tedy v západních státech, ale existuje poměrně hustá síť vzdělávacích institucí, které právě těmto dětem nabízejí rozvoj na nejvyšší možné úrovni. V našich podmínkách se i výuka takovýchto žáků většinou odehrává v běžných školách. Ani tam ale není vyloučeno poskytnout nadaným dětem odpovídající péči.

Má zvláště nadané dítě zůstat v běžné třídě?

I to je podle odborníků jedna z možností, dokonce ta nejčastější. Je ale třeba upozornit na skutečnost, že stejně, jako vyžaduje speciální péči a pozornost dítě, kterému nebylo tolik nadání dopřáno, je třeba se individuálně věnovat i těm dětem, pro které je běžná dávka nabízených informací jen zlomkem toho, co by mohly zvládnout. Je tedy nutné, aby se učitel dokázal věnovat i jiným oblastem výuky, než může nabídnout průměrně nadaným žákům. Děti s vyšším potenciálem mívají totiž i odlišné zájmy.

Rychlejší postup

Pro zvláště nadané děti je možné i v běžných podmínkách, pokud je tomu škola nakloněna, vytvořit speciální vzdělávací možnosti, které více vyhovují jejich schopnostem. Nemělo by být nemožné, aby takovéto děti dokonce přeskočily některé ročníky, případně aby některé předměty absolvovaly s třídou starších žáků. Ani v případě, že zůstává ve střídě stejně starých dětí, nemusí nadané dítě trpět nedostatkem informací v momentě, kdy je mu umožněno rozšiřovat si vědomosti samostatně, například poskytnutím doplňujících informací, které si může žák nastudovat v době, kdy se ostatní věnují opakování a upevňování probrané látky. Nemožné není ani samostatné studium, kdy žák dochází do školy pouze na konzultace.

Pro i proti

Pro takový postup - například začlenění nadaných dětí do vyšší třídy - hovoří možnost posunout jejich vzdělávání na vyšší úroveň rychleji, protože jsou zkrátka schopny snáze vstřebávat nabízené informace. Protiargumentem ale může být neschopnost nebo neochota starších dětí přijmout mladšího spolužáka za sobě rovného, zvlášť když vzhledem k fyzické konstituci mladšího dítěte nebude schopen se svým novým spolužákům vyrovnat například v hodinách tělesné výchovy a podobně.

Více informací

Jinou z možností, která se pro nadané děti nabízí, je nikoliv zrychlení, ale rozšíření výuky. Jde o metodu, kdy se k běžně vykládané látce přidávají i další aktivity a úkoly, které zajistí širší rozvoj dítěte. Může jít o účast na nejrůznějších projektech, výzkumech v rámci schopností a možností dětí, případně o další aktivity, jako je mimoškolní výuka a další. Děti přitom zůstávají v kontaktu se svými vrstevníky, ale mají zároveň možnost setkávat se i s podobně založenými žáky. Opět je ale nutné připomenout, že taková příprava je velmi náročná i pro pedagoga, proto je vždy nezbytná spolupráce jak žáka s učitelem, tak i s jeho rodinou.

Jedinečnost nadaných dětí

Ať se rodiče po dohodě se školou rozhodnou k jakékoliv formě podpory výjimečně nadaných dětí, vždy je nutné mít na paměti skutečnost, že i tito žáci, stejně jako všichni ostatní, potřebují dostatek pochopení a ocenění úspěchů. Jen tak budou mít chuť svůj potenciál dále rozvíjet. Je také nezbytné přijmout i na určitý věk neobvyklé koníčky některých dětí. Zájem a péče, věnovaná nadaným dětem, se ale v budoucnu odrazí v jejich úspěších.  

 

Klíčová slova: