Nesezdaní partneři: Jak určit otcovství a dohodnout se na příjmení dítěte?

Těhotenství s sebou přináší i mnoho oficialit
  |   analýza

Příchod potomka na svět je třeba pečlivě naplánovat! Koupit pořádný kočárek, bezpečnou sedačku nebo spoustu zbytečných hraček, se kterými si možná ani hrát nebude. Patří k tomu bezesporu i výběr krásného jména, které jste si vždy přáli. Ale co příjmení, pokud partneři nejsou sezdaní? Jaké mají vlastně možnosti a co je k tomu třeba zařídit?

Pokud se dítě narodí mimo manželství, nezapomeňte navštívit, nejlépe ještě před samotným porodem, kterýkoliv matriční úřad. Tam určíte otcovství souhlasným prohlášením rodičů, v němž také uvedete, jaké příjmení bude váš potomek užívat. Prohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Ženy stále častěji nechávají dítěti své příjmení

Příjmení se určuje pro případ narození dívky i chlapce, neboť vždy je pohlaví stoprocentně jisté až po narození. Vzpomeňte si na ty historky, kdy měla maminka nakoupenou růžovou výbavičku a na porodním sále se nestačila divit. Tento papír budete muset s sebou vzít do porodnice.

Když už budete určovat příjmení, bylo by dobré se dohodnout, které bude užívat. Zda po otci či matce. Dnes už není výjimkou, že ženy nechávají v případě nesezdaných rodičů dítěti jméno po sobě. Je to zejména z toho důvodu, že právě ony navštěvují s dítětem lékaře, vodí ho do školky, školy. 

Co si vzít s sebou na matriku?

Na matriku si vezměte svůj i partnera rodný list, nezapomeňte ani na občanské průkazy a těhotenskou průkazku. Všechno další vyplníte tam. Souhlasné prohlášení lze učinit na matrice i po porodu dítěte. Prohlášení o křestním jméně dítěte budete vyplňovat v porodnici. Co se trvalého pobytu týče, dítěti je automaticky přidělen ten, který má v době porodu jeho matka. To se dá poté samozřejmě změnit.

A co když to nestihneme před porodem?

Pokud rodiče souhlasné prohlášení nepodepíší, vydá matrikář rodný list, kde nebude otec zapsán a dítě bude mít příjmení po matce. Rodiče mohou otcovství určit souhlasným prohlášením až po narození dítěte. Matrikář poté zapíše jen dodatečný zápis do knihy a vydá nový rodný list dítěte, kde bude zapsán otec a příjmení dítěte, na kterém se rodiče dohodli.

Zdroj: radiozurnal.rozhlas.cz, praha4.eu

KAM DÁL: Hrozí vám v práci výpovědí? Na tohle si dejte pozor, máte svá práva.