Hrozí vám v práci výpovědí? Na tohle si dejte pozor, máte svá práva

Zaměstnavatel má omezené možnosti, kdy může zaměstnance vyhodit
  |   analýza

Pokud vám šéf znovu vynadal a dodal, že ještě jednou a vyrazí vás, zpozorněte. Možná to nebude mít tak úplně jednoduché! Vyhodit vás totiž může jen ze zákonem daných důvodů. Ani pandemie tyto důvody nerozšířila. Zákon totiž přiznává zaměstnancům právo slabší strany a chrání je o něco víc. Co byste měli vědět, aby vás nikdo nenapálil?

Zaměstnavatalé se často snaží na nepohodlné zaměstnance vyvinout nátlak, aby je jejich propuštění stálo co nejmenší úsilí. V tom jim ale zákon oporou rozhodně není, naopak mají velmi omezené možnosti, jak zaměstnance vyhodit, pokud zásadním způsobem a opakovaně neporušuje své pracovní povinnosti. 

Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr?

Zákon mluví v zásadě o pěti způsobech, a to výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době a uplynutím sjednané doby u poměru na dobu určitou. Pamatujte si, že zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, respektive bez udání důvodu. 

Naopak zaměstnavatel je na tom o něco hůře. Ten totiž může dát zaměstnanci výpověď jen z těch důvodů, které připouští zákon. To bylo například během pandemie koronaviru pro mnoho zaměstnavatelů nepříjemné, protože navzdory těžké situaci se stále museli držet v mezích zákona. Výpověď zaměstnavatele tzv. pro nadbytečnost s sebou totiž nese podmínky.

Papír je důležitý

Pamatujte si, že výpověď by měla být vždy písemná, ať máte něco v ruce. Pokud odcházíte ze své vůle, můžete to udělat dvěma způsoby. Tím prvním je výpověď daná zaměstnancem s obvykle dvouměsíční výpovědní dobou, není-li ujednáno jinak. Pokud ji budete doručovat šéfovi, nechte si ji podepsat nebo ji pošlete doporučeně. A znovu - pamatujte si, že jako zaměstnanec nemusíte uvádět důvod, ačkoliv se vás na něj mohou ptát. Nemáte však povinnost své pohnutky sdělovat. 

Výpovědni doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém byla výpověď doručena. A to ať ji dává zaměstnanec či zaměstnavatel. Odejít můžete také dohodou, a to k jakémukoliv datu, pokud s tím druhá strana souhlasí. Dohoda musí být uzavřena dobrovolně a bez nátlaku, a to ať ji navrhuje jedna strana či druhá.

Mám nárok na odstupné?

Zaměstnanci si občas myslí, že pokud dají zaměstnavateli výpověď po desítkách let tvrdé práce, mají nárok na odstupné. Problematika je však trochu širší. V zásadě nic nebrání tomu, aby vás zaměstnavatel ocenil za roky práce při vašem odchodu. Není to však odstupné v pravém slova smyslu. To náleží zaměstnanci ve chvíli, kdy dostane výpověď ze strany zaměstnavatele. 

Odstupné vám přísluší ve chvíli, kdy vás zaměstnavatel propustí pro nadbytečnost a zaměstnavatel či jeho část se ruší nebo přemisťuje. V takovém případě vám náleží odstupné dle odpracovaných let. Pokud vás zaměstnavatel propuští ze zdravotních důvodů (pracovní úraz, onemocnění z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí), dostane zaměstnanec nejméně dvanáctinásobek svého průměrného výdělku. Na odstupné vzniká nárok navíc nejen při výpovědi, ale i při dohodě. Nenechte se tak nachytat!

Zdroj: zákoník práce, prace.cz, aktualne.cz

KAM DÁL: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Podívejte se, na co si dát pozor, ať nepřijdete o peníze.