Pozor na ftaláty. Obsahují je hračky, obaly potravin i kosmetika. Mohou vám ubrat roky života

Ftaláty se uvolňují mnohem více při vysokých teplotách
 

V běžných produktech, které můžeme najít téměř v každé domácnosti, se skrývají nebezpečné chemikálie. Každodenní vystavení těmto látkám může zvyšovat riziko předčasné smrti. Ačkoliv se ftaláty nacházejí téměř všude kolem nás, existují určité způsoby, jak se jim vyhnout.

Ftaláty se ve skutečnosti nacházejí v tak obrovském množství produktů, že se jim přezdívá "všudypřítomné chemikálie". Najdete je mimo jiné v šampónech, v čisticích prostředcích, hračkách, v některých typech podlah nebo také v obalech určitých potravin.

Podle amerického národního institutu pro zdravotní dopady prostředí ftaláty narušují naši hormonální hladinu. Mohou totiž napodobovat nebo ovlivňovat hormony, které náš endokrinní systém přirozeně vylučuje.

Hormonální systém

Tento systém řídí látkami, které vylučuje (hormony) vývoj mozku, hladinu cukru v krvi, metabolismus a všechny další biologické procesy, které se v našem těle dějí, a to od narození až do smrti.

Problémy s hormony mohou být tedy nesmírně vážné. Ftaláty mohou způsobit problémy s vývojem, mozkovými funkcemi, reprodukcí, imunitní reakcí a dalšími důležitými procesy, uvádí americká národní zdravotní organizace (NIH). Tyto chemikálie jsou tak nebezpečné, protože v průběhu času nezůstávají ve stejné formě, ale rozkládají se.

Negativní dopad na zdraví

Národní výzkum zdraví a výživy (INHANES) negativní vliv těchto chemikálií na naše zdraví prokázal studií provedenou mezi lety 2001 a 2010, které se účastnilo 5 303 dospělých lidí. Vědci spojili ftaláty s vyšším rizikem předčasné smrti.

Výzkumníci si od účastníků studie vyžádali vzorky moči, podle kterých byli schopni přesně určit, jakému množství ftalátů byli jednotlivé ženy a muži vystaveni.

Dále také monitorovali ostatní faktory, které by mohly přispívat ke zvýšenému riziku předčasného úmrtí. Byly jimi především chronické nemoci, kterými zkoumaní trpěli, ale také jejich hmotnost, úroveň fyzické aktivity a jídelníček.

Studie dokázala, že lidé ve věku 55 až 64 let, kteří byli za svůj život vystaveni velkému množství ftalátů, měli mnohem větší pravděpodobnost, že zemřou na onemocnění srdce, než lidé ve stejné věkové kategorii, kteří byli této chemikálii vystaveni mnohem méně.

Jak se ftalátům vyhnout?

  • Vyhýbejte se konzumaci průmyslově zpracovaných balených potravin
  • Snažte se používat méně plastu. Na nákupy noste látkovou tašku a místo kupování vody v petlahvích si pořiďte filtrační konvici
  • Neohřívejte jídlo v plastových krabičkách. Při zvýšených teplotách se nebezpečné látky z obalů uvolňují mnohem více

Zdroj: Everyday Health

KAM DÁL: Tělesná teplota a pot poukazují na zdravotní rizika. Mohou být fatální.