Půjde vaše dítě do první třídy? Je potřeba, aby umělo několik základních věcí, které mu pomohou

První třída je velký zlom v životě dítěte
 

Už jen poslední dva týdny prázdnin zbývají dětem, než znovu usednou do školních lavic. Letní měsíce s možností koupání a výletů jsou jistě příjemné a návrat do tříd může být trochu náročný. Největší změnu pak 1. září zažijí prvňáčci, kteří vyrazí s taškou do školy poprvé. Co by měli umět a na co by měli být připraveni?

Nástup dítěte do první třídy je samozřejmě velký životní krok a rodiče jsou tu mimo jiné od toho, aby mu jej usnadnili. Nemáme na mysli, že by snad měl někdo za děti dělat domácí úkoly, ale přípravu dítěte na nutnou samostatnost ve školní lavici. Je pravda, že teď už se toho nestihne moc dohnat, ale je alespoň možné se ujistit, že to, co už dítě umí, by mělo pro první školní týdny stačit.

Co by mělo dítě umět, než nastoupí do školy?

Nejde o to, aby dítě umělo počítat do sta nebo číst. Od toho je škola, kde půjdou děti přibližně stejným tempem a ti z prvňáčků, kteří jsou až příliš napřed, často ztrácejí soustředěnost, nudí se a mohou přijít i problémy s chováním. Ani ostatní děti je potom nemusí přijmout do kolektivu, protože si nemusí rozumět. Proto bychom se měli zaměřit na docela jiné dovednosti a návyky…

Základem je soustředění

Představme si, co je pro dítě v první třídě důležité - je zkrátka nutné, aby vydrželo sedět, poslouchat a vnímat učitelku. To je možné potomka naučit velmi příjemnou formou předčítání pohádek nebo vyprávění si třeba o době, kdy byli rodiče malí. Jak to bylo, když oni šli do první třídy, do dělali se svými rodiči a podobně. Je zkrátka nutné se přesvědčit, že dítě udrží alespoň po omezenou dobu pozornost.

Reagovat a neodmlouvat

Dalším důležitým momentem, který bohužel děti často nezvládají, je reagování na zadaný úkol. Je nutné, aby dítě splnilo pokyn hned, nikoliv až samo usoudí, že teď už přišel ten pravý čas. Pokyn “otevřete si sešit” nesmí být námětem k diskusím nebo přemýšlení, zda se prvňáčkovi do takového úkolu chce nebo ne. „Mnoho dětí se neumí srovnat s tím, že jsou jim zadávány úkoly. Z domova bohužel nejsou zvyklé poslouchat a ve škole se to potom projeví. Stačí jedno takové dítě ve třídě a výuka je narušena. Co potom, když se jich sejde pět,“ vysvětluje paní Milena, učitelka na prvním stupni základní školy, problém, který mnoho rodičů jednoduše neřeší.

Dokončit práci

Neméně důležitá je schopnost dokončit započatou věc. Roztěkané děti, které rozepíší řádek, ale po dvou písmenkách je zaujme sousedova aktovka nebo si začnou kreslit, toho také ve škole mnoho neudělají a navíc budou stále rušit svoje spolužáky, kteří se pak snadno nechají k podobné aktivitě strhnout. V první třídě nejde o činnosti na půl hodiny, jde o minuty, ale i ty jsou pro mnohé děti bohužel příliš dlouhé.

Samostatnost je důležitá

Děti mají při nástupu do školy ovládat základní pravidla slušnosti - je třeba pozdravit, poděkovat, požádat, chovat se ohleduplně. Také už nebudou mít stále k dispozici někoho, kdo pomůže zavázat tkaničku, převléct tričko na tělocvik a podobně. To jsou činnosti, které má dítě umět, ostatně se tomuto nácviku věnuje i v posledním roce předškolní výuky ve školce, kde se také učí komunikovat se svými vrstevníky a zařadit se do skupiny dětí. „Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu předškolní docházku neabsolvuje, v první třídě to velmi pocítíme. Mívá problémy se spolužáky i s odloučením od rodičů. Místo na výuku pak myslí na to, jak se co nejrychleji dostat domů, a jeho pozornost je samozřejmě minimální,“ konstatovala učitelka.

Půl dne bez rodičů

Příprava dítěte na vstup do první třídy tedy nespočívá v domácí výuce, aby prvňáček měl snadnější vstup do školy a leccos už uměl. Jistě není špatné, když třeba pozná základní číslice a písmena, ale víc není nutné. Důležité naopak je, aby dítě dokázalo vnímat a reagovat na pokyny, aby mělo základní sociální návyky a aby dokázalo vydržet několik hodin bez rodičovské podpory. Pak bude dobře vybaveno na vstup do první třídy a má dobrý předpoklad pro to, aby zde také obstálo. A to je přece přesně to, co si jako rodiče nejvíc přejeme. Protože úspěch dítě povzbudí a dodá mu radost i touhu po dalším poznávání.

KAM DÁL: Neřestnou Messalinu provdali za vlastního o 30 let staršího strýce. Z císařského paláce udělala vykřičený dům

 

Klíčová slova: