Řidiči z okolí odstavují auta ve Zdibech! Budou tady potřeba modré zóny?

Povolí každodenní zácpy?
 

Dopravní situace ve Zdibech je den ode dne horší. Na vině má být především neadekvátně narostlá zástavba v okolních obcích. Auta z nich jezdí přes obec, kde je jejich řidiči rádi odstavují!

Společnost Goodman jednala s obcí Zdiby a dalšími dotčenými vesnicemi o zlepšení dopravní obslužnosti. „Zmiňované jednání opravdu svolal Goodman a požádal mě o zajištění prostor a organizaci. Byli pozváni zástupci obcí, kteří dávali negativní stanovisko ke zjišťovacímu řízení,“ říká starosta Zdib Jan Tvrdý.

Zdiby jsou proti výstavbě logistického centra. Usnesení, které obec vydala, je stále platné a nehodlají jej měnit. „V obci Zdiby je platné usnesení zastupitelstva odmítající předložený projekt Goodman a případnou revokaci já osobně nepodpořím, ani to nepředpokládám u ostatních zastupitelů," pokračuje Tvrdý.

Inženýr Malina předložil způsob řešení zkapacitnění křižovatky silnic I/9 a II/608. Jde o řízenou křižovatku. Zároveň měl předložit způsob dopravního řešení napojení areálu, které neumožní směřovat dopravu do obce. Požádal o vyjádření zástupce samospráv a doporučil finální verzi dopravního řešení projednat se zástupci občanských sdružení a veřejností. Takže pokud Goodman bude, neměla by doprava omezovat Zdibské.

"Dále bylo domluveno, že prezentaci návrhu řešení zašle zpracovatel zástupcům obcí ke zveřejnění na webu, aby se s tím mohla veřejnost v předstihu seznámit. Slíbil jsem v horizontu cca 14 dní svolat schůzku zástupců obcí s inženýrem Malinou, kdy chceme využít výsledky jejich dosavadních měření a zadat mu ke zpracování projekt řešení dané situace. Na organizaci řešení budeme spolupracovat s místostarostou Klecan panem Dvořákem, protože se nejedná pouze o zmiňovanou křižovatku, ale průjezd obcí Zdiby. Zakoupili jsme rychlostní radary, které pro nás zpracovávají mimo jiné i statistiku průjezdů," pokračuje Tvrdý.

Na schůzce mělo zaznít i to, že aktuálně není problémem Goodman, ale kolabující doprava. Na vině má být údajně neúměrná zástavba v okolních obcích, ze kterých doprava směřuje do Zdib.

Je třeba řešit direktivní rampu napojení z D8 na I/9, zajistit pruh pro autobusy směrem na Prahu na II/608 a dále řešit parkování. „Ve Zdibech již registrujeme odstavování vozidel, kdy pak řidiči pokračují autobusem. Připravujeme omezení parkování. Shodli jsme se, že petice k výsledku příliš nevedou, že na jednání se zástupci krajů chceme jít již s konkrétním řešením, kdy získáme čas, než by takové řešení zpracovávaly jejich úřady. Pak jednání podpoříme i peticí občanů,“ dodává Tvrdý.

Nejsou to ale jen samotné Zdiby. Náleží sem i Brnky, Přemyšlení, Holosmetky (převážně chatařská oblast) a Veltěž.

Ve Zdibech to už chvíli vře. Středočeská obec, vzdálená pět minut od Prahy, řeší problém za problémem. V současné době jsou tady dva zámky. Jeden stojí přímo v obci a vlastní ho rodina Krejcarů. Ti se dlouhodobě snaží ze zámku a pivovaru udělat lepší místo k žití. Pořádají zde nejrůznější akce, na které mohou přijít lidé nejen ze Zdib, ale i z okolí. Zámek má bohatou historii, bohužel utrpěl díky péči minulého režimu. Pikantní je, že zde měl být vzácný obraz, který záhadně zmizel, nebo že na zámecké zahradě stojí domeček, do kterého se za komunistů svážel nábytek z nejrůznějších zámků, aby si komunistické paničky posléze mohly vybírat, co jen je libo.

Další zámek na spadnutí stojí v Brnkách. Podle místních se zde prohospodařily tři dotace, navíc je zatížen obří hypotékou. Uvnitř zámku najdete kdysi krásnou kapli.

Díky liknavosti kompetentních osob tady dneska rozpoznáte už jen pár štuků a fresek. Celý areál je oplocen a dovnitř tak nevejdete, pokud se nechcete dostat do křížku se zákonem. Proč tomu tak je? Za zámkem Brnky stojí spolek, který mu má pomoci, bohužel spolek nic nedělá. Kam se poděly 3 dotace? Byly opravdu využity na opravu, nebo se pouze dobře vyúčtovaly a nenápadně uložily do soukromé kapsy? To se dneska bohužel dá vypátrat jen velmi těžko. Přesto v tématu budeme určitě pokračovat.


Obec Zdiby najdete zhruba 9 km severně od Prahy, jen několik desítek metrů od hranice městské části Praha-Dolní Chabry. Leží již v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. Dneska zde má žít přibližně 3 500 lidí. Obec nemá žádný obchod, ale do budoucna by zde měl vzniknou nový Lidl. V současné době to ale moc nevypadá.
 

Životní styl

Zdraví

Hobby