Zlepší se doprava ve Zdibech? Už do ní mluví i Goodman

Zatracený Goodman, bude, nebude? Pomůže vyřešit dopravu?
 

Nekonečné kolony, zhoršená situace netrápí jen Zdibské. Místní do Prahy jedou i hodinu. Společnost Goodman se sešla s vedením Zdiby, aby se bavili o zlepšení dlouhodobého problému. Proč? Chce to EIA!

Dopravní situace ve Zdibech a okolí je dlouhodobě neúnosná. V Chabrech totiž zúžili vozovku. A proč? Vzhledem k její šířce tady nebylo možné udělat přechod. Teď mají přechod, ale také věčné dopravní zácpy. Situace vypadá poměrně neřešitelně.

Proti zúžení už dokonce vznikla i petice. Sever Prahy kolabuje každé ráno díky Liberecké, teď se přidávají další, uměle vyvolané dopravní komplikace. Petici proti značení máte ještě stále možnost podepsat.

Máte co říct ke Goodmanu? Napište nám! zelenkova@ctidoma.cz

Ve Zdibech nyní proběhla jednání se zástupci firmy Goodman. Nikdo ještě pořádně neví, jestli ke stavbě logistického areálu dojde. Nicméně dopravu tady řeší už teď. Proč? V případě, že by Goodman vzniknul, tak se tady doprava zhorší ještě mnohonásobně! Výzkum EIA požaduje vyřešení tohoto problému.

„Tento týden proběhlo setkání zástupců místních samospráv, vyvolané zástupci Goodman, které zastupoval Ing. Malina, dopravní specialista. Byl předložen rozpracovaný návrh na zlepšení dopravní situace křižovatky u motorestu na základě požadavků a připomínek v rámci EIA. Se zástupci obcí jsme se shodli na nutnosti řešit dopravní situaci vzhledem k denním zácpám komplexně a postupovat jednotně. Jakmile bude připraven návrh dopravního řešení, směřujícího ke zprůjezdnění ul. Pražské, bude projednáván společně se zástupci OS a veřejností. Zápis ze středečního jednání bude zveřejněn na stránkách obce a průběžně bude veřejnost informována,“ říká starosta obce Zdiby Jan Tvrdý.

Kde začíná a končí pravda ohledně Goodmanu?? Kauza Goodman: "Byli jsme svědky toho, že se dokumenty ztrácí"

Petice proti chaberskému zúžení

V současné době se každý den v ranní špičce doprava na silnici 11/608 zastaví již před sjezdem na Klecany a auta stojí nebo velmi pomalu popojíždějí až do Prahy. Autobusy na linkách 370, 371, 372, 373 a 374 nabírají průměrně třicetiminutová zpoždění. 
„Chtěli bychom, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice směrem do centra uvolněn pro veškerou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu. Myslíme si, že uvolnění cca 1,5 km komunikace, kterou by mohli řidiči používat, by bylo přínosné pro průjezdnost tohoto úseku a zrychlení provozu. Je samozřejmě nutné dbát na bezpečnost, proto by měl být v místě odbočení do ulice Obslužná provoz sveden do jednoho pruhu a za tímto křížením znovu uvolněn,“ říkají tvůrci petice.
Na 1. km i 9. km sjezdu z dálnice D8, které spojuje silnice 11/608, jsou průmyslové zóny a neustále tady vznikají další plochy skladových areálů, jejichž provozem bude nadále i do budoucna navyšována dopravní zátěž území. 
„Nemalé finanční prostředky vynaložené v roce 2014 na rekonstrukci Ústecké ulice při jejím používání jen z poloviny považujeme za nehospodárně vynaložené,“ pokračují tvůrci.
Ranní dopravní situace na dálnici D8 i silnici 11/608 směrem do Prahy je dlouhodobě značně neúnosná, dochází k narůstající nehodovosti v těchto úsecích, doprava se zbrzdí na obou silnicích v katastru obce Zdiby a pomalu popojíždí do Prahy. Kolony jsou dennodenní problém. Při narůstajícím počtu osobních automobilů, které směřují do Prahy a v každém cestuje většinou pouze jeden člověk, je důležité motivovat cestující, aby používali pro cestu do Prahy hromadnou autobusovou dopravu. Při jejím použití se sníží počet automobilů na silnici a zároveň zrychlí doprava. Nyní ovšem mohou při jízdě autobusem počítat pouze s tím, že musí použít autobus odjíždějící o 30 minut dříve, než potřebují, aby se dostali včas do zaměstnání či školy. Tím pádem dříve vstávat a modlit se, aby se dostali alespoň tak.


Životní styl

Zdraví