Kauza Goodman: "Byli jsme svědky toho, že se dokumenty ztrácí"

Co říkáte na haly vy?
 

Kauza Goodman otřásá středočeskou obcí Zdiby. Před nedávnem jsme vydali článek, který obsahoval vyjádření místostarosty Jiřího Žáčka. Jitka Homolová, zdejší obyvatelka, se jej rozhodla dementovat.

Dovolte mi reagovat na Váš článek „Goodman Zdiby: Kde je pravda? Zdejší zastupitelé se brání“, který byl uveřejněn na www.ctidoma.cz dne 13.6.2016.

Jsem občankou Zdib a události kolem záměru sleduji. Troufám si tedy říci, že o nich mám i přehled. Z tohoto důvodu zkrátka musím reagovat a doplnit informace v článku uveřejněné.

Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že občané už jsou tím vším znechuceni
a otráveni. Je přáním mnohých, aby se tedy už opravdu ukázalo, kde ta pravda ve skutečnosti je!

Budu reagovat v bodech dle jednotlivých odstavců článku:

Vyvěšení oznámení

 1. Existuje úřední písemný dokument odeslaný Krajským úřadem dne 4.4.2016, pod číslem jednacím 052710/2016/KUSK, spisovou značkou SZ_049323/2016/KUSK/2, ve kterém KÚ Středočeského kraje oznamuje ohlášení záměru a vyzývá obec Zdiby k neprodlenému zveřejnění této skutečnosti na úřední desce. Zároveň příslušný úřad žádá Obec Zdiby o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace, a to v nejkratším možném termínu.
 2. Informace byla zveřejněna na úřední desce KÚ dne 6. 4. 2016 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC1980.
 3. Existuje emailová komunikace mezi zástupci spolku Otevřeno o 106 i zástupcem opozičních zastupitelů obce Zdiby a KÚ (jmenovitě s Ing. Zemanovou), kde je upozorněno na porušení povinnosti obce v souvislosti se zveřejněním ohlášení záměru. Úřednice KÚ v této korespondenci ze dne 18.4.2016 potvrzuje, že obec jí doposud informaci o vyvěšení nezaslala.
 4. Na základě této korespondence úřednice sjednává nápravu a obec reaguje až po telefonátu z KÚ. Lhůta je stanovena dle data vyvěšení na úřední desce obce.

 

Takže to vypadá, že se dopis z KÚ asi naprosto záhadně ztratil. Prokázat to bohužel nejde. Důvěryhodnost této výmluvy ale pro občany Zdib není velká, protože už jsme byli svědky toho, že se dokumenty ztrácejí, údaje ze zápisů se ztrácejí, dokonce i videozáznamy se ztrácejí. Nicméně zástupci společnosti Goodman na besedě s občany potvrdili, že s obcí jsou v jednání od podzimu 2015. Sám místostarosta Žáček toto také potvrdil, respektive on to popsal jako „nezávaznou informativní schůzku“. Tím mohu přejít k dalšímu bodu:

 

Proč se proti výstavbě něco nedělalo od začátku?

 1. Pokud by obec neměla zájem o podobnou výstavbu, já jako občan bych očekávala, že na případných informativních schůzkách s investory bych je včas o tomto názoru informovala, abychom si navzájem šetřili čas i síly. Myslím, že takové jednání by se dalo nazvat obecným termínem „PREVENCE“.
 2. Je pravda, že obec podala ve svém vyjádření výhrady k záměru a vyjádřila se nesouhlasně. Nicméně by bylo asi fér říci, že se tak stalo až pod tlakem veřejnosti. Tedy byl to důsledek, ne primární akce.
 3. Obec, přesněji řečeno koalice, neiniciovala ani jednu podpisovou akci, ani je nepodporovala, ani o nich občany neinformovala. I hlášení v místním rozhlasu si museli občané svépomocí zajistit a zaplatit. Obec pouze, opět druhotně, reagovala tím, že vyzvala občany k zasílání podnětů, a to ani ne týden před vypršením lhůty, kdy už byla naprosto jasná velikost, a tedy i důležitost probíhající akce.
 4. Dále je nutné uvést, že starosta obce Tvrdý se do dnešního dne k záměru nevyjádřil. I v reportáži pro ČT uvedl, že se vyjádří až po zasedání zastupitelstva, které ale svolal až více jak týden po uběhnutí lhůty pro vyjádření. Žádné vyjádření pro občany nevydal, nyní je nemocný.
 5. Je pravda, že byla kontaktována ministerstva, např. MŽP dne 3.5.2016. Nicméně iniciátorem a realizátorem tohoto dopisu byli opoziční zastupitelé. Podpisy koalice, tedy

i starosty a místostarostů tam nejsou. O podobné iniciativě koalice, která by byla prokazatelná např. podatelnou označenou kopií písemného dokumentu, nevím. Rovněž byli ministři zdravotnictví a životního prostředí osloveni starosty dotčených obcí. Je pravda, že se Zdiby přidaly, ale právě že jen přidaly. Iniciátorem byla starostka Řeže, která pak vedení naší obce vyzvala, ať se svým podpisem přidá.

 1. Opoziční zastupitelé žádali o co nejbližší termín zasedání zastupitelstva, a to právě kvůli záměru Goodman tak, aby se stihlo konat ještě před uplynutím zmíněné lhůty. Obec, resp. vedení využilo až nejzazšího možného termínu, který ze zákona musí naplnit. Zasedání se tedy konalo 17. května, přičemž lhůta uplynula 9. května.
 2. Obec svolává besedu investora a obce v termínu až dva dny po uplynutí lhůty pro vyjádření, tedy 11.5.2016. Co dodat? Snad jen označení „s křížkem po funuse“?

 

Nevím, co víc by mělo být řečeno víc. Já v jednání koalice žádnou vlastní iniciativu a proaktivitu bohužel nevidím.

 

Tohle se nedá nikdy pochopit

Nevím, jak pan místostarosta Žáček myslel větu „Za námi stojí většina zdejších obyvatel.“ Kdo jsou ti „my“. Protože jediné, co je rozhodně možné říct, aby to bylo pravdivé, je, že většina obyvatel je proti záměru. Z událostí kolem podání vyjádření, podpisových akcí to spíš vypadá tak, že koalice vykukuje zpoza občanů.

„My na obci jsme proti jakékoli výstavbě ve Zdibech.“ To je výrok, který tedy také nevyjadřuje skutečnost. Důkazem je záměr LIDL, záměr Obchodně administrativní část - budovy "C", "D", "E" - Průmyslový areál Stará pošta Zdiby. Není mi známo, že by se vedení obce stavělo proti. Ano, jsou lidé, kterým to vadí. Nicméně „my na obci“ je dost zvláštní termín. Jako člověk bych ocenila, aby se jednotliví lidé neschovávali za mlhavý pojem „my“.

Co tedy bude dál s Goodmanem? Ano, probíhá EIA. Osobně jsem tedy velmi zvědavá, jaké aktivní kroky v probíhající EIA budou „oni“ na obci dělat. Prozatím jsem nic nezaznamenala, ani podporu ve věcech souvisejících či navazujících (např. tvorba územního plánu). Fámy, které kolují po obci, spíše nasvědčují zcela jinému postoji některých z těch „my na obci“.


Životní styl

Zdraví

Hobby