Hradby zříceniny hradu Valdek konečně prokoukly. Můžou za to hráči geocachingu

Hráči geocachingu se spustili do údržby zříceniny. Hradby jsou konečně pořádně vidět
Zobrazit fotogalerii (23)
  |  

Unikátní historickou památku, zříceninu hradu Valdek v CHKO Brdy, pomáhají udržovat i dobrovolníci. Hráči geocachingu se dali dohromady a ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky a Správou CHKO Brdy se pustili do údržby vnitřních prostor zříceniny, která zarůstá náletovými dřevinami, keři, ale i kopřivami. Zřícenina gotického hradu je ale veřejnosti stále nepřístupná.

Na akci, která se v rámci záchrany hradu konala, přijelo zhruba pětatřicet lidí z širšího okolí Brd - Příbramska, Berounska, Rokycanska, ale i z Plzeňska a z Prahy. K nim se připojilo několik lidí ze Správy CHKO.

Hrozí nebezpečí od zřícení kamenů

"Kromě toho, že pozůstatky hradu nejsou přes vegetaci vidět, kořeny dřevin narušují zdivo i skálu samotnou," řekl za organizátory Adam Hauner. Ten připomněl, že do samotných vnitřních prostor hradu je vstup zakázán, protože některé úseky zdí jsou skutečně v havarijním stavu a hrozí zřícení jednotlivých kamenů. V nedávné minulosti proběhlo několik etap oprav a zajištění, nejde však o ukončený proces.

Valdek je zřícenina raně gotického hradu ze 13. století s mladšími dostavbami na jihozápadním postranním vrcholku kopce Berance. V roce 1346 byl hrad obléhán, od dob třicetileté války je pustý. Dochovaly se rozsáhlé části opevnění, věž a zbytky renesančně upraveného paláce z 16. století. Pod hradem směrem k Červenému potoku se nachází kamenné moře. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

"Podařilo se nám vykácet a vyřezat všechny stromy - samozřejmě s výjimkou starého statného javoru, který je zralý na vyhlášení za památný - taktéž křoviny a vysekat kopřivy. Pracovníci VLS na nás naváží a provedou konečnou likvidaci vyřezaného odpadu, který jsme dávali na několik hromad," dodal Hauner.

Odměnou byl odborný výklad

Když dobrovolníci skončili, čekala je odměna v podobě prohlídky kamenného moře s odborným výkladem botaničky Hany Mayerové ze Správy CHKO.

Ta je seznámila s geologickými podmínkami Valdeku, společenstvím lišejníků a také s různými biotopy v Brdech včetně dopadových ploch na Toku a Jordánu a péči o ně. Zazněly také důvody, proč jsou požáry, a tedy i rozdělávání ohňů v Brdech tak nebezpečné.

Pomoc památce bude pokračovat

Dobrovolníci rozhodně s pomocí v Brdech nekončí a na jaře by rádi navázali prořezáním náletových dřevin v příkopech mimo hrad a pokud to bude možné z hlediska památkové péče, tak i zkusí upravit některý vnitřní prostor.

A jak se hráči geocachingu dostali k této záslužné činnosti? Již mnoho let mají ekologický program CITO (Cache In Trash Out), kdy se hráči svým úsilím snaží zlepšit životní prostřední, udržovat veřejná prostranství či pečovat o památky. Od úklidů odpadků se posunuli postupně i k dalším činnostem, ale samozřejmě odpadky v přírodě likvidují stále.

A tady přikládáme jednu reakci účastníka prořezávky na Valdeku: „Tohle byla dobrá akce a jsem rád, že jsem mohl přiložit ruku k dílu. Za pár hodin bylo vyklizeno a hradby jsou znovu vidět. Až bude další CITO na Valdeku a budu moct, tak rád přijedu.“

CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě. Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě.