Mít, či nemít OBŘÍ SPALOVNU v Mělníku, to je, oč tu běží

Čeká Mělník něco podobného, jako stojí třeba v Oberhausenu?
 

Spalovna v Mělníku by měla pohltit odpad z celého Středočeského kraje, protože od roku 2024 už nebude připadat skládkování odpadu v úvahu. Dobrá úvaha, která má však také řadu negativ. Podívejte se, jak by měla spalovna fungovat. Jaké jsou její plusy a mínusy? Kdo je pro a kdo proti?

Obrovskou spalovnu odpadu by financovala společnost ČEZ. Zatím však nepadlo konečné slovo a není tedy jasné, jak to nakonec dopadne. Existují totiž i jiné možnosti. Navíc veřejné mínění je rozhodně proti "variantě Mělník". 

Proč ji postavit? 

Už v roce 2024 má v České republice skončit skládkování komunálního odpadu. Středočeský kraj ho přitom ročně vyprodukuje asi 450 tisíc tun. Samozřejmě by se toto číslo mělo snižovat v závislosti na vyšším objemu tříděného odpadu, to však neznamená, že by spalovny neměly práci. Plánovaná stavba by se měla starat o odpad z celého Středočeského kraje, jde celkem asi o 400 tisíc tun. 

Jak by to vypadalo?

Spalovna by měla stát do roku 2024 hned vedle hornopočapelské elektrárny. Produkovala by teplo a díky už vybudovanému teplovodu by mohla vyhřívat město. Mířil by do ní odpad v nákladních autech z celého území středočeského kraje. To znamená například i z Benešova nebo Kolína. Aby mohla takto fungovat, muselo by vzniknou sedmnáct překladišť komunálního odpadu. Odtud by se odpad převážel do spalovny v Mělníku. Samozřejmě by šlo o logisticky složitý počin. 

Proč to není dobrý nápad?

  • Nebudou finance - projekt počítá s evropskými dotacemi. Avšak Evropská unie dlouhodobě avizuje to, že nebude podobné projekty podporovat.
  • Třídění - pokud můžeme svézt vše do spalovny a platíme za to nemalé finance, nic nás nemotivuje k tomu, abychom efektivně třídili.
  • Ekologie - spalovna není pro ovzduší žádná pohádka. Obyvatelé Mělníka i okolních obcí se bouří. Proč by si měli nechat zamořovat vzduch cizím odpadem?
  • Komunikace - při převážení odpadu krajem sem a tam netrpí jen životní prostředí, ale i silnice. Těžká auta s odpadem křižující silnice a dálnice, což Středočeský kraj nepotřebuje.
  • Překladiště - drahé vybudování prostor na překládání odpadu netěší nikoho. Navíc pro města, kde by měla překladiště být, to není právě ideální (ani esteticky, ani praticky).
Jiné alternativy řešení Možné je využít existující a připravované zařízení na spalování odpadu v krajích. Možná se zaangažují i soukromé společnosti podnikající v odpadovém hospodářství. Další naději mohou představovat i nové technologe na zpracování odpadu (pyrolýza, biochemické postupy atd.). 

Města a ekologové proti

Mezi městy, které se bouří proti spalovně v Mělníku, jsou i Úvaly. Starosta Petr Borecký si myslí, že to není vůbec dobrý nápad. Dokonce spočítal i zvýšení ceny poplatků za odpad. "V konečném účtování to znamená, že například čtyřčlenná rodina v Úvalech by při realizaci tohoto plánu zaplatila místo nynějších 2 736 korun celkem zhruba 10 tisíc korun," vysvětluje.

Uvědomuje si však to, že samoté Úvaly nic nezmůžou. "Chceme spolupracovat s ostatními městy a obcemi ve Středočeském kraji a bojovat za změnu Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro roky 2016 – 2025," popisuje svůj přístup Petr Borecký. Úvaly začaly tím, že poslaly své připomínky na ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj.

Proti se vyjadřují i ekologové, například ekolog Ivo Kropáček říká: "Zaplatit zbytečně stamilióny korun navíc a snížit recyklaci komunálních odpadů, aby prosadili pro ČEZ v Mělníku výstavbu největší spalovny v Česku? Tyto megalomanské plány krajských politiků ČSSD a KSČM ovládajících Středočeský kraj je nutné odmítnout, do 21. století nepatří."

Dále také vysvětluje, že krajské odpadové plány vznikají chaoticky a bez vzájemné návaznosti. Přičemž hlavní slovo dostávají zájmy regionálních spalovacích a stavebních lobby, ale zájmy občanů a čisté životní prostředí nikoho nezajímá. 

Existují i argumenty pro spalovnu

Přestože je většina společnosti proti, zaznívají i názory těch, kteří věří, že spalovna není úplné zlo. Většina argumentů ze sociálních sítí, které hovoří pro, totiž operují s faktem, že se s odpadem do roku 2024 opravdu bude muset něco stát, protože skládkování komunálního odpadu už možné nebude. Dalším logickým argumentem je i to, že ve spalovně vzniknou nová pracovní místa a někde ta spalovna přece být musí, tak proč vlastně ne v Mělníku. Pravdou je také to, že by byly použity nejmodernější technologie na odfiltrování škodlivin. 

Zatím se váhá...

Ivo Šanc, radní pro životní prostředí ve Středočeském kraji, potvrdil, že kraj zatím záměr hodnotí. "Snažíme se vyhodnotit nejen ekonomické, ale i ekologické dopady projektu. Cílem je najít řešení, které bude optimální pro všechny obce ve středních Čechách." Šanc zároveň bere na vědomí obavy obyvatel kraje a ví i o alternativních možnostech řešení odpadové otázky. Takže? Mít, či nemít spalovnu odpadu v Mělníku?