Beroun bije na poplach! Po sociálních sítích se šíří fotky nahých dětí

 

V poslední době zaznamenali berounští policisté zvýšený počet případů, kdy většinou nezletilé a mladistvé dívky pořizují své nahé fotografie nebo natáčí videa. Ta následně posílají chlapcům, do kterých jsou v té době zamilované. Neuvědomují si, co všechno by se mohlo stát. 

Kriminalisté z Berouna občas nechápavě kroutí hlavou, jaké fotky jsou dívky schopné poslat. Přitom jak obrázky, tak  videa posílají samy z vlastní iniciativy, nebo jsou o ně požádány ze strany svého objektu touhy. Vše rozesílají nejen prostřednictvím aplikací v mobilním telefonu, ale také na sociálních sítích.

Přitom už to, že dítě samotné, nebo kdokoliv jiný, pořídí takový materiál osoby mladší osmnácti let, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. V okamžiku, kdy cokoli z toho poskytne někomu jinému, "naskočí" i trestný čin šíření. Po tomto následuje další fáze, jež bývá ve všech případech, které řeší naši kriminalisté, téměř totožná.

Láska, pak nenávist a vydírání

Chlapec, do kterého se dívka zamiluje a kterému tento materiál poslala, se s dívkou rozejde, nebo obráceně. "Většinou ze vzteku však začne její fotografie a videa rozesílat ostatním kamarádům, nebo je vyvěsí na sociální sítě s různými druhy komentářů. V některých případech dochází dokonce k vydírání, které je rovněž trestným činem. Probíhá formou výhružek, za kladení podmínek, které musí oběť splnit, aby její fotky nebyly zneužity," vysvětluje policejní mluvčí Marcela Pučelíková. 

Velkým problémem, ke kterému v souvislosti s takovým jednáním může docházet, je kyberšikana, jejíž obětí se mohou stát všichni, kdo svou fotografii nebo video výše uvedeným způsobem někomu poskytnou. Samotné oběti kyberšikany prožívají velice závažná psychická traumata, která mohou končit i sebevražednými sklony. Každý by si měl uvědomit, že jakýkoliv materiál, který vydá na sociální sítě, již většinou nelze vrátit zpět a je k dispozici i několik let, a to i přesto, že ho sám odstraní. Záruku toho, že si vaši fotografii mezitím nestáhl někdo jiný, nemáte nikdy.

Ten, kdo nahé fotografie nebo videa nezletilců a mladistvých uvede do oběhu, učiní veřejně přístupným jakoukoliv formou medializace, se dopouští rovněž trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. "Páchání této trestné činnosti nám ve většině případů oznamují samotní rodiče dětí, jejichž nahé fotografie a videa objevili na sociálních sítích nebo se jim jejich dítě svěří, neboť již neví, jak si s tímto problémem má poradit, a také učitelé, kteří tuto skutečnost dokáží odhalit ve školských zařízeních." 

Trest může postihnout všechny

Při vyšetřování této trestné činnosti vstupují do celého dění také pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Jejich úkolem je sledovat rodinu dítěte s cílem zmapovat sociální prostředí, ve kterém se nachází, a odhalit jeho případné narušení. Děti často podceňují rizika svého jednání a mylně nebo nevědomky věří, že jsou beztrestní minimálně do patnácti let.

Opak je však pravdou. "Ačkoliv se v případě nezletilců nejedná o trestný čin, ale čin jinak trestný, může se i tato osoba ocitnout u soudu určeném pro mládež, kde jí mohou být uloženy tresty v podobě různých druhů výchovných opatření, například i umístění do výchovného zařízení. Osoby mladistvé jsou rovněž za své jednání zodpovědné, v jejich případě mluvíme o provinění, a to v takové míře, že u soudu jim hrozí tresty s o polovinu nižší trestní sazbou než u osob starších osmnácti let," dodala Marcela Pučelíková. Za spáchání výše uvedeného trestného činu hrozí dospělým osobám v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce šest měsíců až tři roky.