Do rezervace v Milovicích přijeli další divocí koně, bahno komplikovalo cestu

Do rezervace v Milovicích přijeli další divocí koně, bahno komplikovalo cestu
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Unikátní rezervace v bývalém vojenském prostoru v Milovicích má nové obyvatele. Přijelo sem další stádo divokých koní až z anglického Exmooru, které doplnilo své bratry, pratury a zubry. Poslední metry cesty nebyly právě snadné…

 

Bahno komplikovalo dopravu

Hned tři traktory se zapojily, aby dopravily stádo osmnácti anglických klisen na jejich místo určení, tedy do lokality Traviny v Milovicích. Klisny absolvovaly cestu dlouhou dvanáct set kilometrů, jejíž poslední kilometry byly nejtěžší. Cesta byla totiž značně rozbahněná, stejně jako v případě stěhování zubrů, a tak těžké nákladní automobily musely využít služeb traktorů. Posledních 130 metrů musely už klisny dojít koridorem, který byl vyznačený páskou. Transport se na klisnách naštěstí neprojevil: „Transport přestály klisny bez zranění. Teď je čeká bouřlivé období, kdy si budou zvykat na nové prostředí plné neznámých podnětů i na sebe navzájem,“ vysvětlila etoložka Martina Komárková z Univerzity Karlovy a Výzkumného ústavu živočišné výroby. Klisny nyní čeká několik dnů aklimatizace, poté se připojí k zubrům, kteří si zde již dva týdny zvykají. Rezervace je skutečně unikátním projektem, nikdy jinde nemůžete tato zvířata, tedy koně, zubry a pratury ve volné přírodě potkat.

 

Spasou to, co mají

Cílem celého projektu je jednak navracení do přírody těch druhů, které z ní vymizely a dále pak ochrana stepních biotopů, které postupně mizí, stejně jako ohrožené druhy rostlin a zvířat, které se zde vyskytují. Právě pasoucí se zvířata stepi rekultivují, dokáží spást náletové rostliny, které sem nepatří a dát prostor bylinkám, kterým se začíná dařit.