V Berouně padl rekord. Koledníci vybrali o 20 tisíc více než loni

Zobrazit fotogalerii (6)
17.01.2016 - 16:41   |  

140 koledníků vyrazilo v minulých týdnech na Berounsku do ulic. Koledníkům se v rámci tříkrálové sbírky povedlo vybrat téměř 70 tisíc korun, které půjdou na pomoc potřebným.

 

Dětský šarm fungoval

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je vůbec největší dobrovolnickou akcí u nás. O koledování na Berounsku, které zaštiťovala Farní charita Beroun, jsme vás informovali ve článku Foto: Roztomilé děti koledovaly na Berounsku. Šarm malých i větších koledníků zjevně fungoval. Zatímco vloni se do patnácti pokladniček povedlo nasbírat 49 323 korun, letos to bylo téměř o dvacet tisíc více. Po sečtení sedmnácti sbírkových pokladniček se pořadatelé dobrali k částce neuvěřitelných 69 115 Kč.

 

Bez práce nejsou koláče, anebo sbírka

Velkému úspěchu také předcházela obrovská snaha. Koledníků a vedoucích skupinek se letos sešlo na 140. K největším stálicím patří podle koordinátorky sbírky Jitky Papežové pan Jambor z Berouna, který vybral tradičně nejvíce peněz. Úspěch slavily také děti z Katolické mateřské školky se svou učitelkou Koubkovou. Ani se nedivíme, že těmto roztomilým holčičkám nedokázal nikdo odolat.

Kromě těchto ostřílených koledníků se do šestnáctého ročníku sbírky zapojila také řada nováčků. "Historicky poprvé se letos koledovalo také v Louníně, na Tmani, v Knížkovicích, v Bítově a podpořili nás nově i dva tatínkové ze Suchomast, kteří vyrazili po obci se svými dětmi," říká Jitka Papežová. Kompletní výčet skupinek koledníků naleznete v rámečku níže. 

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek v tříkrálovém týdnu brázdili okolí Husova náměstí. Nové skupinky přibyly například v Počaplech, Zavadilce, Závodí, na Malém sídlišti a na Tetíně. Historicky poprvé se letos koledovalo také v Louníně, na Tmani, v Knížkovicích, v Bítově a Suchomastech. O druhém koledovacím víkendu se v Lochovicích jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi a druhá na koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích a pan Jambor v Berouně. Další stálicí jsou nejmenší koledníčci, děti z Katolické mateřské školy s paní učitelkou Koubkovou. Příjemně překvapili obyvatelé Pensionu Domova pro důchodce v Berouně, kteří si sami vyrobili kostýmy tří králů. Další koledníci – zaměstnanci Farní charity se svými dětmi pak potěšili písničkou babičky a dědečky v Domově seniorů TGM. Tříkrálové koledování zakončil tradičně Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru