Dálnice D3 postupuje cestou nejmenšího odporu u Benešova

Uzavírky jsou v Benešově celé léto. Někde se protáhnout až do září
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo návazné stavby k dálnici D3 v okolí Benešova. Kryjí se s představou odpůrců dálnice v její alternativní východní variantě.

Připravované stavby představili společně hejtman Miloš Petera, generální ředitel ŘSD Jan Kroupa a místostarosta Benešova Jiří Švadlena. Váží se k pokračujícím přípravám středočeské části dálnice D3. Má jít o dvě okružní křižovatky, zahloubení silnice u zámeckého parku a rozšíření silnice na Mirošovice.

Stavby zapadají do východní varianty

Odpůrci dálnice proti uvedeným stavbám neprotestují, protože odpovídají jimi prosazované trase mimo Posázaví. "Tyto úpravy jsme prosazovali už před patnácti lety v rámci východní varianty Promyka," uvedl Pavel Hrabec ze sdružení Alternativa středočeské D3, která sdružuje obce, spolky, vlastníky pozemků i trampské osady. Aktivisté měli svůj informační stánek na víkendovém festivalu v Pikovicích, vydali nový leták a chystají další akce. Proti dálnici přes Posázaví se chtějí bránit i právní cestou. "Zvažujeme přezkoumání aktualizace zásad územního rozvoje a chceme se účastnit územních řízení," sdělil advokát Michal Bernard z Jílového u Prahy. 

Dopravní stavby v okolí Benešova 

  • Okružní křižovatka Červené Vršky – v dubnu 2016 vydáno územní rozhodnutí MěÚ Benešov, právní moc tohoto ÚR se předpokládá na 28. 5. 2016. V květnu 2016 budou zahájeny projekční práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení, předpokládané datum zahájení stavebních prací je přelom let 2018/2019, výstavba bude probíhat 9 měsíců.
  • Okružní křižovatka U Topolu – ukončeno řízení vynětí ze zemědělského půdního fondu, v  červnu 2016 bude obnoveno řízení o vydání územního rozhodnutí, předpokládané vydání pravomocného územního rozhodnutí je 09/2016, předpokládané zahájení stavebních prací je v roce 2019.
  • I/3 Benešov, úsek Červené Vršky – U Topolu (zahloubení u zámeckého parku Konopiště) – rozšíření na 2+1 – v 04/2016 dopracována Technicko-ekonomická studie včetně bezpečnostního auditu, v 05/2016 předložena žádost o schválení projektu centrální komisí MD ČR. Od 06/2016 poběží příprava dokumentů k podání žádosti o vyhodnocení vlivů na životní prostředí, předpokládané vydání stanoviska KÚ odboru životního prostředí je 05/2017, předpokládané zahájení stavebních prací při bezkonfliktním projednávání předpokládáme v roce 2019, výstavba potrvá 18 měsíců.
  • I/3 Benešov – Mirošovice, rozšíření na 2+1 – vydání pravomocného stavebního povolení – 16. 2. 2016, od této doby probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, v případě nepodání námitek, zahájení stavby v 06/2016, výstavba potrvá 8 měsíců.

Na středočeský úsek dálnice D3 bylo vydané souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, tzv. E.I.A. Nyní probíhá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí. ŘSD předpokládá podání žádosti o územní rozhodnutí začátkem května 2017, zahájení stavebních prací v roce 2024 a zprovoznění v roce 2028.