Cenu města Beroun získali Marie Holečková a Karel Žák. Proč právě oni?

Kdo získal Cenu města Beroun? Každoroční slavnostní večer při příležitosti státního svátku už rozhodl
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu je již neodmyslitelně spojen s předáváním Cen města Beroun. V kulturním domě Plzeňka se laureáty letošních cen stali Marie Holečková a Karel Žák. Proč?

Marie Holečková byla oceněna za svoje dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá k hlubšímu poznání, a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti.

Kniha o Křivoklátsku je z dílny laureáta Karla Žáka

Karel Žák získal Cenu města Berouna za své dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Berouna a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Marie Holečková je spisovatelka, fotografka a vydavatelka. Ve svých knihách popisuje nejen tajemné kouty naší země.

Karla Žáka, nebo lépe řečeno jeho výsledky na poli popularizace regionu, mohli poznat třeba čtenáři jeho knihy z loňského roku, na které se podílel s dalšími kolegy včetně Václava Cílka a jež se jmenuje Křivoklátsko – příběh královského hvozdu. Křivoklátsko, chráněné jako lovecký revír českých knížat a králů od středověku, se dočkalo vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vyhlášena nejcennější část Křivoklátska biosférickou rezervací UNESCO.

Křivoklátsko národním parkem?

V posledních letech probíhají práce směřující k vyhlášení jádra oblasti národním parkem. Kniha shrnuje čtivou formou historii oblasti až po současnost. Je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem.

"V minulosti Ceny města Beroun získali Vladimír Izbický, pěvecký sbor Slavoš, Jana Čapková, Karel Souček, Jana Civínová, Jiří Kahoun, Božena Kebrlová a Zdeněk Zůna," připomněla mluvčí radnice Petra Lišková.

Konečné slovo mají zastupitelé

Výběr osobností nebo skupin, které nakonec při slavnostním večeru ceny získají, má ale svůj vývoj a postup. Nejprve se návrhy zabývá letopisecká komise, následně rada města a konečné slovo mají zastupitelé. Ti na svém zasedání už 13. září rozhodli, že Cenu města Beroun letos získají Marie Holečková a Karel Žák.

"Jsem rád, že se veřejnost aktivně zapojuje a každým rokem přichází velký počet návrhů na udělení těchto cen," konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs. Slavnostním večerem provedla moderátorka Lenka Kuhar Daňhelová, úvodní slovo měl známý popularizátor vědy, spisovatel a geolog Václav Cílek.