Cenu města Beroun získali Marie Holečková a Karel Žák. Proč právě oni?

Kdo získal Cenu města Beroun? Každoroční slavnostní večer při příležitosti státního svátku už rozhodl
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu je již neodmyslitelně spojen s předáváním Cen města Beroun. V kulturním domě Plzeňka se laureáty letošních cen stali Marie Holečková a Karel Žák. Proč?

Marie Holečková byla oceněna za svoje dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá k hlubšímu poznání, a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti.

Kniha o Křivoklátsku je z dílny laureáta Karla Žáka

Karel Žák získal Cenu města Berouna za své dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Berouna a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Marie Holečková je spisovatelka, fotografka a vydavatelka. Ve svých knihách popisuje nejen tajemné kouty naší země.

Karla Žáka, nebo lépe řečeno jeho výsledky na poli popularizace regionu, mohli poznat třeba čtenáři jeho knihy z loňského roku, na které se podílel s dalšími kolegy včetně Václava Cílka a jež se jmenuje Křivoklátsko – příběh královského hvozdu. Křivoklátsko, chráněné jako lovecký revír českých knížat a králů od středověku, se dočkalo vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vyhlášena nejcennější část Křivoklátska biosférickou rezervací UNESCO.

Křivoklátsko národním parkem?

V posledních letech probíhají práce směřující k vyhlášení jádra oblasti národním parkem. Kniha shrnuje čtivou formou historii oblasti až po současnost. Je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem.

"V minulosti Ceny města Beroun získali Vladimír Izbický, pěvecký sbor Slavoš, Jana Čapková, Karel Souček, Jana Civínová, Jiří Kahoun, Božena Kebrlová a Zdeněk Zůna," připomněla mluvčí radnice Petra Lišková.

Konečné slovo mají zastupitelé

Výběr osobností nebo skupin, které nakonec při slavnostním večeru ceny získají, má ale svůj vývoj a postup. Nejprve se návrhy zabývá letopisecká komise, následně rada města a konečné slovo mají zastupitelé. Ti na svém zasedání už 13. září rozhodli, že Cenu města Beroun letos získají Marie Holečková a Karel Žák.

"Jsem rád, že se veřejnost aktivně zapojuje a každým rokem přichází velký počet návrhů na udělení těchto cen," konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs. Slavnostním večerem provedla moderátorka Lenka Kuhar Daňhelová, úvodní slovo měl známý popularizátor vědy, spisovatel a geolog Václav Cílek.

Klíčová slova: