Mluvící kontejnery a basketbalové kruhy. Příbram motivuje k třídění odpadu

V Příbrami se třídí odpad každým rokem lépe, ale pořád to nestačí. Pomůžou tomu mluvící kontejnery?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Představte si, že jdete s odpadky a můžete si přitom pokecat. Ne se sousedkou, ale s kontejnerem. Že jsme se zbláznili? Vůbec ne! Příbramské domácnosti se sice zlepšily v třídění, pořád je to málo. A tak radnice přišla s neobvyklým řešením.

Městu sice vzrostly náklady především u svozu a likvidace komunálního odpadu, ale naproti tomu se obyvatelé zlepšili v jeho třídění. Podle místostarosty Příbrami Václava Švendy je rozdíl v množství vytříděného odpadu, který skončil na skládce v roce 2015 a vloni, tak výrazný, že celkové náklady to přes růst mezd nebo obnovu vozového parku nenavýší, a není tudíž nutné zvyšovat poplatky pro obyvatele.

Příbramské odpady v číslech:

106 stanovišť na třídění odpadu

206 zvonových kontejnerů na sklo

4 393 popelnic a kontejnerů odpadu se v Příbrami vyveze každý týden.

Přestože se třídění odpadů za poslední roky stále zlepšuje, v porovnání s výsledky Středočeského kraje i ČR je ve městě stále prostor k dalšímu zlepšení.

Od roku 2024 se odpad bude spalovat

Obyvatelé za uplynulý rok 2016 vytřídili v průměru 40,4 kilogramů plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Město se tak bude snažit tuto bilanci vylepšovat. Je totiž potřeba se připravit na to, že od roku 2024 se bude muset odpad podle zákona spalovat.

A jak chce město ještě více motivovat lidi k třídění? "Letos na podzim spustíme dlouhodobou kampaň nazvanou Příbram třídí se záměrem postupného zvyšování množství tříděného odpadu. Nejen, že díky tomu ušetříme za skládkování směsného komunálního odpadu, ale také více vyděláme na finančních bonusech autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Ty získáváme za vytříděné množství obalových odpadů a můžeme je použít na spolufinancování systému pro tříděný sběr odpadů ve městě," řekl místostarosta.

Kampaň na podporu třídění odpadů bude podle něj zahájena originálním způsobem. Na občany totiž promluví směsné kontejnery. Zábavnými hláškami se budou snažit přesvědčit každého, kdo přijde odhodit směsný odpad, aby plasty, papír a sklo raději vytřídil a odložil do barevných nádob.

Za každý opad jeden bod

Mluvící kontejnery z dílny kreativního studia MamiArt jsou vtipným a účelným řešením, které bude na lidi působit při každé návštěvě kontejnerů na směsný odpad. Všichni občané, kteří v Příbrami třídí nebo začnou třídit odpady, se ještě na podzim dočkají recyklovaných odměn. Na začátku listopadu vyrazí do ulic města třídicí hlídka, která dárky z recyklovaných materiálů ocení každého, koho přistihne při třídění odpadů do barevných kontejnerů.

U čtyřiceti sběrných míst budou vyznačeny "basketbalové kruhy" a lidé se budou trefovat vytříděným odpadem do barevných nádob. Čím více odpadů k vytřídění lidé přinesou, tím více bodů za své hody získají. Podle toho budou následně odměněni. O tom, kam třídicí hlídka právě míří, budou živě informovat regionální rádia. Podrobný harmonogram bude součástí listopadového čísla měsíčníku Kahan.