Když objekt nesplňuje protipožární normy, je to průšvih. Řešením je rekonstrukce

Když dům nesplňuje protipožární normy, vyjde rekonstrukce na miliony. Jak situaci řešit?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Bydlení v domě s několika byty má svoje pravidla, a to nejen co se týče požární bezpečnosti. Ještě přísnější normy jsou, pokud má bydlení charakter zdravotnického zařízení. Jaké jsou zásady, aby stavba nedopadla podobně jako dům s pečovatelskou službou v Příbrami? Po desetiletích provozu se zjistilo, že dům nevyhovuje požárním normám.
 

Hasiči posuzují u stavby riziko přenesení požáru, když už k němu dojde. V interiéru domu to hrozí mezi dvěma byty či bytem a chodbou. A chodba se z hlediska požární bezpečnosti považuje za únikovou cestu, která má v případě požáru umožnit bezpečnou evakuaci osob z bytového domu na volné prostranství.

Dům není bezpečný

Základem je, aby jednotlivé byty byly od chráněné únikové cesty požárně odděleny. Požadavků na bezpečnost z pohledu požární ochrany je bezpočet - od protipožárních dveří, přes oddělení bytů od společných prostor, až po instalační šachty. Právě na některé z těchto nedostatků ukázala kontrola hasičů v domě v Příbrami, který je městem provozován jako Dům s pečovatelskou službou. Dům nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti, a  je navíc již od roku 1982 užíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Psali jsme o tom zde.

Pečovatelská služba v Příbrami je určena mladším seniorům i kategorii starších seniorů, dále občanům zdravotně postiženým a v určitých situacích daných zákonem i rodinám s dětmi. Konkrétně je pečovatelská služba poskytována občanům města Příbram.

"To, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy, vyplynulo ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (HZS). Z celkového šetření vyplynulo, že dům, ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení," připomněla Pavlína Svobodová, mluvčí příbramské radnice.

Co s tím?

Radní se situaci věnovali  a rozhodli, že dům zůstane zachován v režimu domu s pečovatelskou službou. Město proto přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou. Prvotní propočet nákladů stavebních úprav tak, aby byla budova rekolaudována a aby odpovídala normám požární bezpečnosti, je zhruba 6,3 milionu korun včetně DPH.

"V této etapě oprav by mělo být vybudováno nové únikové schodiště a evakuační výtah, upraveny vstupní dveře a okna do bytů a měla by být také vybudována elektrická požární signalizace," upřesnila místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s doplněním, že co se týče vyčíslených nákladů, prozatím se jedná o předběžné posouzení a nemusí zahrnovat všechny nutné úpravy objektu, které vyplynou v průběhu zpracování projektové dokumentace a jednání s orgány státní správy.

Dům se celý zmodernizuje

Rada města projednávala i druhou etapu rekonstrukce budovy. "Kromě postupné rekonstrukce jednotlivých bytů se jedná o stavební úpravy z hlediska technického a morálního stavu objektu, kdy by později, v dalších letech, mělo dojít k opravě a zateplení střechy, opravě podlah lodžií a pavlačí, zakrytí otevřených pavlačí východní fasády, výměně oken a balkonových dveří, zateplení obvodového pláště a výměna elektroinstalace společných prostor," dodala místostarostka Ženíšková. Tato druhá etapa je podle místostarostky předběžně vyčíslena zhruba na částku 15 milionů korun včetně DPH.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru