Letiště Vodochody: Obce chystají žalobu do Štrasburku, kdo je proti rozšiřování?

Obce z okolí Letiště Vodochody podaly kvůli postupu českých soudů při projednání námitek proti rozšíření letiště žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Podání nemá odkladný účinek, letiště má pro investici platný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), připravuje dokumentaci pro územní řízení, které předchází stavebnímu povolení. Má to tedy vůbec smysl?

reklama

Ústavní soud v lednu odmítl stížnost obcí z iniciativy, požadovaly projednání jejich připomínek a námitek českými soudy. Soudy obce z jednání na úrovni Městského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu z jednání vylučovaly, a tím se podle iniciativy projednání námitek vyhýbaly. "Proto obcím nyní nezbylo, než se o své právo na spravedlivý proces obrátit žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku," uvádí prohlášení iniciativy Stop letišti Vodochody.

Jedna stížnost za druhou

Žaloba je směřovaná na ČR, jejím cílem je podle starosty obce Líbeznice Martina Kupky dosáhnout toho, aby se české soudy námitkami zabývaly. Situace kolem získání posudku EIA měla složitý vývoj. Ministerstvo nejprve vydalo kladný posudek EIA. Kvůli stížnostem starostů okolních obcí úřad začal své stanovisko prověřovat a poté ho zrušil.

Některé obce se obávají zhoršení životního prostředí po rozšíření letiště. O postupu obcí z iniciativy Stop letišti Vodochody informovala starostka Panenských Břežan Lucie Fiury. 

Následovala žaloba letiště, stanovisko po zásahu justice "obživlo" a také přezkumné řízení skončilo závěrem, že některé nedostatky se podařilo odstranit při postupné přípravě záměru. Některé obce a část jejich obyvatel se však nadále obávají například hluku a dopravní zátěže.

Má jít o 3 miliardy

Letiště má v budoucnu odbavovat ročně až 3,5 milionu cestujících hlavně na linkách nízkonákladových aerolinií a při nepravidelných a soukromých letech. Investor, skupina Penta, chce vynaložit asi tři miliardy korun.

Podle Kupky společnost Penta mohla svou žádost o přezkum u soudů ve vztahu k dokumentaci EIA uplatnit a soudy se tím zabývaly, v případě dotčených obcí to ale české soudy nepřipustily. "Obce neměly stejné postavení jako měla společnost Penta," řekl Kupka.

reklama
#miliardy #žaloby #aktivita #stížnosti #letiště #Penta #investice

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.