Kralupy rostou do krásy, vznikne Park přátelství. Jak bude vypadat oáza klidu a pohody?

V Kralupech vyroste nová oáza klidu a pohody - Park přátelství
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Panelové sídliště Cukrovar se dočká zajímavé proměny. Namísto nevzhledné pláně, jež se zde nacházela poté, co se začalo původní sportovní hřiště propadat a muselo být následně zrušeno, zde vznikne nová odpočinková plocha – Park přátelství. Nehezké, vyšlapané cestičky nahradí mlatové chodníky, občané se dočkají také nových laviček a nebudou chybět ani okrasné prvky, třeba znak města z trvalek.

Kralupy nad Vltavou se sice pyšní řadou přírodních památek, které jim mohou jiná města v okolí závidět, na druhou stranu však trpí absencí klasického centra města. Rozvíjet se začaly až v 2. polovině 19. století, v souvislosti s průmyslem, a tak tradiční oválné či hranaté náměstí, jak je známe u historických měst, zkrátka chybí. Vlastní střed Kralup je navíc celkem nevelký, a tak nezbývá než ho šetrným způsobem rozšiřovat.

Město trápí malé centrum. Radnice to chce změnit

"Pomyslný střed Kralup tvoří oblasti od nádraží, přes Palackého náměstí, až po nábřeží Zákolanského potoka Na Františku, což není mnoho, proto jsme se rozhodli rozšířit ho směrem k sídlišti Cukrovar," uvádí kralupský místostarosta Libor Lesák s tím, že v této části Kralup se navíc nachází řada městských zařízení, jako je například plavecký bazén se sportovní halou. I proto se zde pohybuje nejen mnoho místních, ale i návštěvníků města, a tak je namístě estetický vzhled této lokality zlepšit.

I kdyby náhodou město z nějakého důvodu dotaci nezískalo, není třeba zoufat. Park přátelství samozřejmě vznikne i v tomto případě, jen jeho vzhled nebude tak honosný, ovšem na působivosti a důstojnosti to tomuto památnému místu stejně neubere.

Přitom postupné zkrášlování Kralup skrze úpravu přírodních ploch není žádnou novinkou. Již v roce 2015 se podařilo městu získat dotaci na revitalizaci teras u Masarykova mostu. Díky tomu, zde vyrostl moderní prostor s turistickým centrem a kavárnou, jež slouží k odpočinku nejen místním, ale i turistům, kteří si zde mohou navíc zakoupit některý z mnoha upomínkových předmětů.

Kralupy postupně rostou do krásy

"V loňském roce následovala instalace bezpečnostních přelivů na rybnících v Zeměchách a letos bude dokončena revitalizace Hostibejku, do které se zapojí i zaměstnanci radnice," dodává Libor Lesák a připomíná, že řadu okrasných a přírodních prvků naleznou občané samozřejmě i na novém náměstí, kde nebude chybět ani kašna s vodotryskem. Jak však bude vypadat nový park, pokud se dotaci, ze které má být financován, podaří získat?

V současné době je na jeho budoucím místě nevzhledná zelená plocha s divoce vyšlapanými cestičkami, jež navíc špatně absorbuje vodu. Nejprve sem proto bude navezena nová orniční půda a celé místo se zkulturní. "To znamená, že dojde k vybudování mlatových chodníků, vysetí nového trávníku a bude instalována řada zkrášlujících i odpočinkových prvků, včetně laviček," vysvětluje Zuzana Valášková z oddělení rozvoje města s tím, že nebude chybět ani znak města z okrasných květin. 

Nevzhlednou pláň nahradí příjemná odpočinková plocha

Zajímavá bude i celková struktura nového parku, jenž bude navíc obohacen o řadu terénních modelací. "Kromě estetického hlediska je jejich význam především praktický, občané díky tomu začnou využívat cesty, které zde vzniknou, a nebudou svou chůzí mimo ně zbytečně poškozovat trávník a květiny," myslí si Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí, a dodává, že zde bude vysazeno i několik nových stromků a keřů, ale vzhledem k plánovanému rozšíření centra města, bude mít celý park spíše lázeňský charakter.

Důležité však je, že vybudováním Parku přátelství nevznikne jen nová odpočinková plocha, ale také zajímavé památné místo. "U příležitosti výročí vzniku republiky zde dojde představiteli partnerských měst k vysazení českých národních stromů, tedy lip, jež připomenou důležitost těchto měst, která už Kralupům několikrát vydatně pomohla, například během povodní v roce 2002," uzavírá Libor Lesák s tím, že zde u jednotlivých stromů nebudou chybět ani pamětní desky a informační tabule. Vstup do této oázy klidu a pohody tak bude tvořit lipová alej, jež dodá celému místu mnohem důstojnější charakter, a občané i návštěvníci města se sem budou jistě rádi vracet.

Pro milovníky historie železnice jsou Kralupy městem zaslíbeným. Proč? Čtěte zde.

Životní styl

Zdraví

Hobby