Zvítězili tenisté, postaví se jim hala za miliony. Proč se ale nepoloží univerzální povrch pro všechny?

 

Profesionální i rekreační sportovci z Petrovic u Sedlčan a jeho okolí se dočkali. Příprava na stavbu nové kryté haly se po více než dvouletých debatách brzy rozběhne. Boj byl zejména o volbu povrchu a primární určenost jednotlivým sportům. Stát má zhruba 15 milionů korun, obec se pokusí získat finanční podporu ze Středočeského fondu obnovy venkova.

Několik dlouhých měsíců trvala jen výměna názorů mezi zastupiteli obce a jednotlivými zástupci sportovců, kteří bojovali o typ povrchu v nově připravované hale. Nejrůznější argumenty přinášeli nejdříve tenisté, poté florbalisté či další zástupci sportů. Florbalisté upřednostňovali jeden druh povrchu, tenisté zase ten druhý. Debaty se protahovaly...

Nakonec zvítězil názor takový, že povrch v hale bude přizpůsoben převážně tenistům. Stěžejním argumentem se ukázal ten, že o využívání haly projevili zájem nejen tenisté z Petrovic, ale i ze širokého okolí. Hala tak bude využívána v maximální míře.

Petrovice se daly před zhruba třemi lety i do přestavby kulturního domu, který od té doby slouží nejen pro pořádání divadelních představení, ale i pro zasedání místního zastupitelstva.

Sportovní hala nabídne i saunu

"Nápad vybudovat krytou tenisovou halu a saunu vznikl již na počátku roku 2016. Prakticky celý loňský rok jsme se dohadovali, jaká má hala být a jaký povrch je na podlahu nejvhodnější. Problém spočívá totiž v tom, že na vhodném povrchu pro tenis nejde hrát florbal, naopak na povrchu pro florbal se špatně hraje tenis. Předkládaly se argumenty pro univerzální pružný povrch na míčové hry a na druhou stranu pro ideální povrch na tenis, kde se dá ještě hrát nohejbal a fotbal. Byla to opravdu velmi dlouhá debata. Nakonec bylo konstatováno, že míčové hry je možné hrát v Petrovicích v tělocvičně základní školy, kde nejde hrát tenis," zní z petrovické radnice v čele se starostou Petrem Štěpánkem.

Zastupitelé zohlednili mnoho argumentů, ale zvítězil právě ten, který nahrává maximálnímu využití haly. "Z tohoto důvodu nakonec zastupitelstvo obce rozhodlo o stavbě nové kryté sportovní haly, ve které bude k dispozici i sauna, s využitím zejména pro tenis a sporty, které jde hrát na tenisovém povrchu," sdělilo vedení obce.

Celková cena stavby by se měla pohybovat kolem 15 milionů korun, alespoň o část chce vedení požádat Středočeský kraj formou dotace.

Obec chce získat dotaci

Předpokládaná cena stavby je 15 000 000 Kč. Obec je připravena tuto stavbu hradit z rozpočtu obce, bude-li nějaká možnost získat na sportovní halu dotaci, požádá o ni. Zatím bude žádat o dotaci ve výši 1 311 000 Kč ze Středočeského fondu obnovy venkova 2017 – 2020.

"Hala bude stát za Obecním domem a bude napojena na teplovodní vytápění z bioplynové stanice. V současné době probíhá příprava zadání výběrového řízení na dodavatele stavby a je vedeno řízení pro vystavení stavebního povolení. Předpokládáme, že stavba této haly se saunou bude zahájena v létě tohoto roku," dodala radnice.


Zdraví a styl