Lípa, nebo dub? Jak politika rozhodla o výběru našeho národního stromu

Lípa je národní strom
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Její listy zdobí státní pečeť, vlajku prezidenta republiky, vojenské uniformy a bankovky. Proč je národním stromem právě lípa? Existovala v minulosti snad jiná varianta? Volba státního symbolu má překvapivě výrazné politické pozadí.

Je to jediný strom, který má kořeny zapuštěny až v ústavě. Státní symbol a národní strom jsou s naším krajem spojeny stejně silně jako trikolora nebo dvouocasý lev. Lípa svou symbolickou funkci plní ještě déle než počátek samostatného Československa a s nadsázkou řečeno, můžeme triumfovat s tím, jak  porazila dub.

Symbol Slovanů

Odnepaměti indoevropské kmeny uctívaly dva stromy. Lípu s půvabnou korunou a mohutný dub. První představoval symbol ženy a druhý muže. Ve vzájemné symbióze vytvořily silnou dvojici. Stejnou symboliku později převzali Slované nebo Baltové. Idylické soužití dvou významných stromů se však dostalo do křížku s politikou, která je postavila proti sobě.

Lidská malost

Majestátné stromy se tak staly nevinnými oběťmi pozemských bojůvek. V období národního obrození se čím dál významněji krystalizovala symbolika s kořeny k národům, tak jak ji známe dnes. Středoevropské státy se začaly spíše bavit o Slovanské lípě a Germánském dubu. Zcela uměle se tak stromy staly nástrojem konfliktu.

Oficiálně se tak uskutečnilo v roce 1848 na všeslovanském sjezdu, který probíhal 2. až 12. června v Praze. Zde se sešli zástupci všech porobených slovanských národů. Lípa byla zvolená jako národní symbol postavený vůči útlaku a agresivitě velkoněmecké říši. Vše byla bezprostřední reakce na frankfurtský sněm, kde byl symbolem velkoněmectví zvolen dub.

Ono tradiční rozdělení na Slovanskou lípu a Germánský dub není staré ani dvě stě let. O mnoho tradičnější je jejich nekonfliktní soužití bok po boku. Symboly ale vytvářejí lidé, nikoli stromy.

Láska v korunách stromu

Volba lípy jako národního stromu údajně na zmíněném sněmu navrhl František Ladislav Čelakovský. Nejednalo se o bezhlavý nápad. Lípa již odnepaměti měla mezi lidmi velkou oblíbenost. Když odhlédneme od národních zájmů, tak v lidové tradici lípa symbolizuje ochranu, pomoc a lásku. Lidé dokonce věřili, že je schopná odehnat zlé duchy a svou pozitivní energií vyléčí člověka od negativních myšlenek.

Lipové dřevo

Lípa jako lék na deprese jistě funguje bez ohledu na to, jaké jste národnosti. Její význam má ještě několik dalších vrstev, které je dobré připomenout, aby nezapadly v národním symbolismu. Jako “svaté dřevo” ji označovali řezbáři, kteří lípu využívali jako materiál pro oltáře a sochy svatých. Mytologie ji spojuje s bohyní lásky a křesťanství s Pannou Marií.

Státní symbolika však všechny zmíněné lidové odkazy uvrhuje do mohutného stínu. V rámci založení Československa byly vysazeny tzv. lípy republiky nebo také lípy svobody. Stejně tak bylo učiněno ve velké míře o deset, o padesát let později.

Na mnoha místech můžeme očekávat nové stromy republiky i letos v rámci oslav sta let založení našeho samostatného státu. Byť je lípa jako symbol zakotvená v ústavě, můžeme i dub pokládat za jeden ze stromů slovanské kultury.

Kde domov můj? Česká hymna vznikla tam, kde je dnes obchodní centrum. Více čtěte zde.
Klíčová slova:
dub