Občané, živnostníci i firmy mohou žádat o odklad splátek. Banky hlásí velký zájem

Lidé se dostávají do finanční tísně, banky jim vycházejí vstříc
 

Prakticky všechny banky již nabízejí možnost odkladu splátek úvěrů, většinou se jedná o tři měsíce. Lidé, kteří se v souvislosti s epidemií koronaviru dostávají do tíživé situace, této možnosi v hojné míře také využívají. Které banky tuto možnost nabízejí a jaké si kladou podmínky?

Většina bank se připojila k aktivitě České bankovní asociace a poskytuje svým klientům mimořádné úlevy při splácení spotřebitelských úvěrů, hypoték nebo leasingů. Některé umožňují také odklad splátek z čerpaných kreditních karet, a to bez dalších poplatků a bez dopadu na Bankovní registr klientských informací nebo Centrální registr úvěrů. Nyní ale ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona, který by měl tuto nabídku bank sjednotit. Vláda tento návrh schválila, 7. dubna jej odhlasovala i Poslanecká sněmovna. Ve středu 8. dubna jej projedná Senát a prezident přislíbil okamžitý podpis.

Česká spořitelna

Česká spořitelna stejně jako KB svým klientům nabízí odklad splátek úvěrů na tři měsíce v případě individuálních úvěrů, firmy pak mohou žádat až o pětiměsíční odklad. Formulář je umístěn na webu České spořitelny s upozorněním, že o odklad splátek je možné požádat jen jednou pro každý produkt a odklad splátek nebude mít žádný negativní dopad do Bankovního registru klientských informací nebo do Centrálního registru úvěrů. S odkladem splátek nejsou spojeny žádné finanční náklady.

Žádost o odklad splátek v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je možné podat až do 30. dubna tohoto roku a za její vyřízení se neplatí žádný poplatek.

Požádat o odklad splátek mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží, ale pouze o odklad splátek, které nejsou v této chvíli po splatnosti. Nabídka se týká jak zaměstnanců a OSVČ, tak i žen na mateřské dovolené a důchodců. Totéž jako u spotřebitelských úvěrů platí také pro leasing - opět jsou formulář i doplňující informace k dispozici na webu.

„Za první týden jsme obdrželi 18 000 žádostí, z čehož přibližně 55 % tvoří spotřebitelské úvěry individuálních klientů, 35 % připadá na hypotéky a zbytek jsou firemní úvěry. Individuální žádosti se snažíme posuzovat co nejrychleji a přibližně ve 20 % případů jsou vyřizovány automaticky, ostatní je třeba posoudit. V případě firem je posuzována každá žádost zvlášť,“ přiblížil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

 

Komerční banka

Komerční banka nabízí v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID-19 a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu možnost požádat o odklad splátek hypotečního nebo spotřebitelského úvěru na dobů tří měsíců.

Stačí přitom na webu Komerční banky vyplnit nabízený jednoduchý formulář, pod nímž je možné najít také odpovědi na nejčastější dotazy, a bankéř klienta během několika dnů bude kontaktovat pro ujasnění dalších podmínek a informace o rozhodnutí a následném postupu.

Pokud není klient v prodlení se splácením, nebude mít žádost o odklad splátek negativní dopad do Bankovního registru klientských informací ani Centrálního registru úvěrů. Žádost není zpoplatněna.

U Komerční banky je možné podávat žádosti o odklad splátek do ukončení nouzového stavu, ale pouze jednou pro každý úvěr. Vše je samozřejmě možné vyřešit elektronicky.

 

 

Raiffeisen bank

Nabídku tříměsíčního odložení splátek má na webových stránkách také Raiffeisen bank.

Požádat o tuto úlevu je možné prostřednictvím webových formulářů, rozdělených podle toho, zda žádá fyzická osoba jako občan nebo podnikatel, nebo právnická osoba. Žádosti budou posuzovány a projednávány individuálně. Žádat lze o odklad splátek hypotéky, spotřebitelského úvěru nebo kreditní karty.

„Již během prvních dnů jsme dostali několik tisíc žádostí od klientů, kteří si přejí odložit splátky,“ uvedla tisková mluvčí banky Mgr. Petra Kopecká. „S každým klientem jednáme individuálně a řešíme jeho konkrétní situaci, možnosti a požadavky. Předpokládáme, že příjem žádostí bude probíhat přibližně do června, ale v tuto chvíli není možné vyloučit změny v souvislosti s aktuální situací,“ vysvětlila tisková mluvčí s tím, že o odklady splátek mohou žádat skutečně jen klienti, kteří jsou epidemií koronaviru postiženi a jejichž příjmy se skutečně snížily. „Nejde o plošné opatření,“ uvedla Petra Kopecká.

 

ČSOB

„Právě jsme spustili možnost požádat si o tříměsíční odklad splátek. Klienti naleznou již předvyplněnou žádost ve svém internetovém bankovnictví. Pro ty, kteří elektronické bankovnictví ještě nevyužívají, jsme připravili webový formulář,“ informuje zájemce o odložení splátek u ČSOB mluvčí banky Patrik Madle. „Aktuálně přijímáme žádosti o odklad splátek u Půjčky na cokoliv, Půjčky na lepší bydlení, Konsolidace a Autopůjčky. Na odložení splátek hypoték ještě pracujeme, prosíme o strpení.“

O úlevu ve splácení Půjčky na cokoliv, Půjčky na lepší bydlení a Konsolidace mohou žádat jak zaměstnanci, tak i OSVČ. Dále se nabídka týká Autopůjčky (i Strojopůjčky), kde mohou být žadateli jak OSVČ, tak i právnické osoby. Zvláštní formulář je připraven na webu ČSOB Leasing. Žádost bude zpracována bezplatně a pokud klient aktuálně není v prodlení se splácením, pak se odložení splátky nijak negativně neprojeví ani v Bankovním registru. Požádat je třeba nejpozději 10 dní přede dnem splátky, aby mohla být vyřízena ještě v daném měsíci. O kladném vyřízení žádosti budou klienti banky informování

 

Moneta money bank

Moneta money bank poskytne žadatelům tříměsíční odklad splátek, u spotřebitelských úvěrů, financování živnostníků a hypoték, o který mohou stejně jako v ostatních případech požádat elektronicky prostřednictvím žádosti, kterou je možné stáhnout na webu banky a vyplněnou zdarma odeslat na e-mail: odkladsplatek@moneta.cz.

Formulář stačí vyplnit v případě, kdy klient nebyl ke dni 13. března v prodlení s minulými splátkami. Pokud se tak stalo, je nutné telefonicky kontaktovat pracovníky banky. Nabídka se týká klientů, kteří využívají produkty Moneta bank, Moneta leasing i Moneta auto.

Banka dále nyní pracuje také na řešení možného odkladu splátek v případě kontokorentu a kreditních karet. Žádost bude podávána zdarma a její kladné vyřízení nebude mít vliv na Centrální registr úvěrů.

 

UnitCredit bank

UniCredit Bank nabídku odkladu splátek zveřejnila o několik dní později, nicméně dnes je již možné o uvedenou službu v souvislosti s bojem proti dopadům epidemie koronaviru požádat i zde. Jde o odklad splátek hypotečních úvěrů, PRESTO půjčky a úvěrů pro podnikatele a drobné živnostníky. Pokud má klient více úvěrů u této banky, je nutné podat žádost ke každému z nich samostatně. Je možné zvolit, ve kterém měsíci bude odložena první splátka.

 

Fio banka

Fio banka podle dostupných informací na přípravě podoby nabízených úlev v této chvíli pracuje, ale pravděpodobně se i její klienti již brzy dočkají konkrétních informací na stránkách společnosti. Podle ujištění centrály vše půjde, tak jako i v jiných případech, vyřídit elektronicky bez nutné přítomnosti na pobočce.

 

 

Sberbank

K pomoci svým klientům v boji s koronavirem se postavila čelem také Sberbank. “Jsme si vědomi těžké situace, do které se nyní dostala řada podnikatelů i malých firem a kteří budou nutně potřebovat finanční prostředky. Proto jsme pro ně od pondělí připravili nabídku nezajištěného Firemního FÉR úvěru s nejnižší sazbou 4,9 % ročně, kdy žádost vyřídíme zdarma a do 48 hodin,” vysvětlil Daniel Krumpolc, člen představenstva Sberbank CZ.

„Je rovněž připravena pomoci všem svým klientům, na které dopadly ekonomické důsledky nouzového stavu, a v doložených a individuálně posouzených případech, u kterých to bude možné, poskytne dočasné snížení splátek jejich hypotéčních a spotřebitelských úvěrů,“ uvádí banka s tím, že pro pohodlí i zdraví klientů je vše vyřizováno elektronicky. Klienti musí kromě žádosti dodat také podklady, které jednoznačně prokáží, že se vinou současné situace dostali do finanční tísně. Žádosti jsou vyřizovány bezplatně a kladně jsou posouzeny pouze v případech, kdy žadatel nemá žádnou dlužnou částku po splatnosti.

 

Air bank

Air bank svým klientům na webové stránky umístila vzkaz, v němž ujišťuje o ochotě pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi, udává ale z uvedených bank na první pohled nejpřísnější kritéria.

„Z důvodu mimořádné situace v České republice kvůli koronaviru jsme se rozhodli ve výjimečných případech umožnit i žádost o odklad splátek u půjček a hypoték o tři měsíce. Chceme tak pomoci těm z vás, na které dopadla aktuální situace ekonomicky nejvíce,“ píše se na webu banky.

O odklad mohou žádat ti, kteří nemohou pracovat, protože onemocněli koronavirem nebo jim byla hygienikem či lékařem nařízena karanténa, lidé, kterým poklesly příjmy ze zaměstnání, protože využívají takzvanou “ošetřovačku” na dítě nebo nemůžou pracovat kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, a také klienti, kteří pracují jako osoba samostatně výdělečně činná a poklesly jim příjmy z důvodu uzavření provozovny na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Nesmí přitom nic dlužit, být v insolvenci nebo exekuci. Formulář je připraven na stránkách banky.

„Pro banku je toto zcela nová situace, nikdy jsme takovou možnost nenabízeli. Vše se tedy muselo zařídit opravdu narychlo, pracovalo na tom mnoho lidí, ale nakonec se podařilo pro naše klienty tuto nabídku zařídit. Postupně budeme doplňovat i další informace,“ konstatovala tisková mluvčí Air bank Jana Karasová.

KAM DÁL: Češi si vždycky uměli poradit sami. A dokazují to i teď.


Životní styl