Česko je v karanténě, pokud to jde, nevycházejte ven. Existují ale výjimky

Ocitáme se ve stavu, který Česká republika ještě nezažila
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Vláda na svém nedělním zasedání, které skončilo přibližně hodinu před půlnocí, rozhodla o dalším postupu v boji s koronavirem. Opatření, která vyhlásila již dříve, ještě zpřísnila. Česká republika je nyní v karanténě. Co to pro každého z nás znamená?

„Vyhonotili jsme vývoj situace a přijali jsme na dnešním jednání vlády 15 usnesení, které omezují volný pohyb osob a mají zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby," konstatoval v úvodu tiskové konference po zasedání vlády premiér Andrej Babiš. Které nejdůležitější body z jednání vzešly?

S účinností od 16. března od 0:00 hodin do 24. března do 6:00 hodin ráno vláda zakazuje volný pohyb osob na úzení celé ČR s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých)
  • cest k zajištění péče o děti a zvířata
  • cest k zajištění nezbytných poštovních a finančních služeb nebo k doplnění pohonných hmot
  • cest pro zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu (například dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc)
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a do zařízení veterinární péče
  • cest za vyřízením neodkladných úředních záležitostí, včetně nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
  • dále s výjimkou výkonu povolání a činností sloužících k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku při řešení krizové situace a ochrany zdraví a poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a veřejné služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu v přírodě a parcích nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu.

Vláda také nařizuje osobám na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech  na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s uvedenými výjimkami. Dále je nutné omezit kontakty s ostatními osobami na nezbytně nutnou dobu.

Vláda také svým usnesením doporučila zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou mírou práce z domova, pokud je to možné, dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a další možnosti uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou zásadní pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Minimálně dva metry

Je nařízeno zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřených prostorech odstup nejméně 2 metry, například při nákupu. Z bezpečnostních důvodů je doporučen hlavně bezhotovostní platební styk a osoby zajišťující služby mají omezit přímý kontakt se zákazníky. Provozovatelům veřejných služeb, například obchody, nákupní  centra, pošty, bylo nařízeno, aby v prostorách svých provozoven a prostorách pro přístup do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a aby zajistili zvýšená hygienická opatření

Omezení úředních hodin

Dále vláda svým rozhodnutím uložila zvláště úřadům, aby na svých pracovištích zahájili omezený provoz, vyplývající z nouzového stavu. Úřední hodiny je nutné omezit jen na dobu skutečně nezbytně nutnou, tedy dva dny v týdu maximálně po třech hodinách.

Vláda povolala vojáky a celníky

Bylo rozhodnuto o povolání vojáků a příslušníků celní správy k plnění úkolů Policie České republiky. Dále odsouhlasila opatření o dočasném znovuzavení ochrany hranic České republiky s Rakouskem a Německem, a to od 16. 3. do 4. 4.

Opatření ve školství

Hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy pak bylo uoženo, aby určili zařízení, v němž bude vykonávána péče o děti od 3 do 10 let těch rodičů, kteří jsou příslušníky bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a ochrany veřejného zdraví nebo pedagogickými či nepedagogickými pracovníky.

Další body

Na svém nočním jednání vláda dále rozhodla o rozsáhlých daňových opatřeních a o změně statutu ústředního krizového štábu, kdy jej bude řídit epidemiolog profesor Prymula, a mezi další opatření patří například odklad doplňovacích senátních voleb.

Opatření, která vláda na svém jednání před koncem 15. března schválila, jsou sice velmi přísná, ale věřme, že pomohou zastavit šíření koronaviru v republice a předejdou tak mnoha závažnějším problémům.

"Rozhodně nejde o zákaz vycházení nebo nějaké domácí vězení," konstatoval místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že jde o opatření, zavedená na základě zkušeností odborníků z dalších států a jejich snahou je hlavně omezit mezilidský kontakt, který je hlavní příčinou rychlého šíření nákazy koronavirem.

Hlavní je, řídit se podle dočasných pravidel a nesnažit se přijít na kličky, jak je co nejlépe obejít. Tentokrát jde o zdraví - o zdraví nás všech.