Český Skaut je online, ale přitom členů stále přibývá. Tradiční spolek s hlubokou historií stále sílí

Skauti v Česku i přes nepřízeň osudu stále zvyšují počty svých členů
 

Pandemie koronaviru uzavřela školy, obchody, restaurace, kulturní střediska, ale také volnočasové kroužky. Jedním z těch nejoblíbenějších spolků v Česku je Skaut, který se sice v posledním roce přesunul do internetového prostředí, ale přitom neustále roste. Jak je to možné?

Za uplynulý rok stihli skauti pouze několik výprav, schůzek a před prázdninami a během podzimu se běžným způsobem zorganizovaly tradiční tábory v běžném režimu. Stejně jako učitelé se i skautští instruktoři museli přizpůsobit novému systému výuky, který se odehrává na dálku bez normálního osobního kontaktu. Kromě toho tisíce skautů a skautek pomáhá seniorům i nemocným. Počet členů od roku 2006 neuvěřitelně a konstantně roste. Čím to je? 

Čeští premianti

„Velmi si vážíme toho, že se pandemie nepromítla do počtu skautek a skautů výrazně negativně. Ze spřátelených skautských organizací v zahraničí máme zprávy spíše o opačném trendu, i naše mateřská světová organizace WOSM pokles předpokládá. Za tímto výsledkem je obdivuhodné úsilí a vytrvalost vedoucích – dobrovolníků i pevné zázemí organizace, které jim poskytuje podporu,” uvádí starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.  

Slova českého skauta podporují čísla. V Česku je nyní 68 802 skautů a skautek ve 2 257 oddílech. Skautů a skautek tak přibývá kontinuálně od roku 2006 a celkový nárůst členské základny od tohoto roku přesáhl padesát procent. 

Jak probíhá online skauting? 

Skautský program probíhal v uplynulém roce nejčastěji formou online schůzek na různých platformách. Během nich holky a kluci například zkouší společně vařit, dělají kvízy, zpívají, vyrábí, cvičí jógu nebo si povídají se zajímavými hosty. Objevuje se ale i náročnější program, třeba společná schůzka se skauty z Malediv nebo práce na projektu pro 3D tiskárnu.

„Už během jara jsme věděli, že nemálo oddílů našlo cesty, jak činnost udržet i na dálku, a díky sdílení těchto příkladů dobré praxe se podařilo v podzimní vlně povzbudit i další oddíly a skauting se rozvíjel dál i v téhle neobvyklé podobě. Na straně vedoucích bylo znát, že ani ve vlastním rozvoji nezahálí – o nabídku online vzdělávání byl velký zájem,“ dodává Výprachtický. 

Nedílnou součástí skautingu je trénink zvládání krizových situací, v dobrých časech se skauti a skautky připravují na to, že zkrátka může být i hůř. Rok s nemocí covid-19 ukázal, že podobná příprava se hodí v maximální míře a skautská výchova je velkou výhodou.

KAM DÁL: Fakta o Chucku Norrisovi. Fanatický odpůrce potratů vymyslel i vlastní bojové umění