Dejte si pozor na zbytečné pokuty. Vrací se platby pojistného a krátí se čas na daňové přiznání

Nevyhazujte zbytečně peníze z okna, dejte si pozor na termíny plateb
 

Pokud se živíte jako OSVČ, tedy jako osoba samostatně výdělečně činná - jednoduše jste živnostník nebo podnikatel - měli jste od státu v posledním půl roce odpuštěny minimální zálohy na důchodové pojištění a také na pojištění zdravotní. Je ale potřeba připomenout, že tato doba je už u konce a srpen je posledním měsícem, kdy tyto úlevy platí. V září je nutné znovu zaplatit…

Co vlastně stát odpustil? Šlo o výši minimálních záloh na uvedené platby, tedy v případě důchodového pojištění jde o 2 544 Kč, u pojištění zdravotního pak o 2 352 korun. Pokud ale běžně platíte více, než jsou minimální zálohy, je nutné rozdíl mezi těmito částkami a sumou, kterou posíláte běžně právě vy, dorovnat.

Jak dorovnat platby na důchodové pojištění?

Jak byl uvedeno, pokud platíte vyšší částku, než je minimální záloha, bude třeba “dluh” srovnat. Neznamená to ale, že je nutné hned vzít odpovídající částku a poslat ji na patřičné úřady. Vše se vyrovná až v příštím roce po podání přehledů na Českou správu sociálního zabezpečení. První pravidelnou zálohu na důchodové pojištění je ale nyní nutné poslat v průběhu měsíce září a dále pak v každém následujícím měsíci podle běžného schématu. Splatnost záloh na důchodové pojištění v každém daném měsíci, tedy v rozmezí od 1. do posledního dne v měsíci.

Platby na zdravotní pojištění

Také v tomto případě byly státem odpuštěny minimální výše záloh, takže i zde bude - v případě, že běžně platíte více - nutné zbylou částku státu odvést. A stejně jako u důchodového pojištění to počká do příštího kalendářního roku, nicméně pokud se rozhodnete rozdíl doplatit dříve, nikdo tomu nebrání. I zdravotní pojištění bude nutné již v září uhradit, tady je ale termín pro platbu o málo benevolentnější a umožňuje například platbu za září poslat nejpozději 8. října (a stejně tak i v dalších měsících).

Jako bychom platili

Jak to bude příští rok s přehledy, které je nutné odevzdávat? Částky, které byly v průběhu posledního půlroku odpuštěny, budou započítány, jako by byly zaplaceny. OSVČ tedy nevzniká žádný dluh ani výpadek plateb, není třeba se ničeho podobného obávat. Stejně tak bude tato doba započítána při případném výpočtu důchodů.

Poslední dny na daňové přiznání

Kromě odpuštěných plateb bylo osobám samostatně výdělečně činným posunuto nejzazší datum, k němuž je v tomto roce možné podat daňové přiznání. Jestliže první termín hovořil o odložení do začátku prázdnin, tedy do 1. července, další úprava jej ještě posunula, a to konkrétně do 18. srpna tohoto roku. Pokud jste tedy i přes všechny úlevy stále ještě tento dokument na patřičný finanční úřad neodevzdali, nezoufejte, ale už je skutečně nejvyšší čas. Po tomto datu totiž přestanou platit úlevy na pokutách z prodlení a budou vypočteny ve výši od původního běžného termínu. A to už by opravdu byla škoda zbytečně vynaložených peněz. „Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července, a to do dne podání nebo do dne zaplacení,“ uvedla Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí generálního finančního ředitelství.

KAM DÁL: I psi mohou mít rakovinu. Pokud jim chceme pomoci, musíme umět poznat varovné příznaky.