Dětem je lépe v rodinách než v dětských domovech. Vyšší příspěvky od státu mají najít nové pěstouny

Děti, které nemohou být s vlastní rodinou, potřebují co nejindividuálnější péči
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Je obecně zmáné, že ústavy, kde pobývají děti, o které se nestrará nebo nemůže starat jejich rodina, jsou zbytečně plné. To by měla alespoň zčásti změnit novela zákona, kterou již schválila vláda a teď čeká ještě na souhlas poslanců a senátorů. Jde o navýšení příspěvků pro pěstounské rodiny a zařízení pro ohrožené děti.

 

K poslednímu zvýšení státních příspěvků pěstounům a zařízením, které poskytují okamžitou péči dětem, jež se ocitnou v krizové situaci a nemá se o ně kdo postarat, došlo napodledy v roce 2013, tedy před sedmi lety. Od té doby ale samozřejmě náklady na život každého z nás výrazně vzrostly, a stejně tak je tomu i u těchto dětí. Stejně tak jsou nutně vyšší i náklady na provoz uvedených zařízení nebo pěstounských rodin.

Náhrada mzdy dočasným pěstounům

V případě příspěvků pro pěstouny na přechodnou dobu by měla měsíčně vyplácená částka vzrůst ze současných 20 000 korun měsíčně o dva ticíce, tady na 22 000 korun. Novinkou, s níž novela zákona počítá, je také tak zvaný bonus při převzetí dítěte, který se bude pohybovat mezi osmi až deseti tisíci korunami, podle věku dítěte, přijatého do dočasné pěstounské péče.

Pěstounů je málo

„Dlouhodobý je nedostatek zejména pěstounů na přechodnou dobu. Za poklesem počtu přechodných pěstounů stojí, kromě vysoké náročnosti na tuto formu péče, také fakt, že od roku 2013 nebyla navýšena jejich odměna, která jim nahrazuje plat či mzdu,“ uvádí tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýna Křupková.

Podpora dlouhodobých pěstounů

„Novela také podpoří dlouhodobé pěstouny pečující o sourozenecké skupiny nebo o děti s postižením. Dojde jednak ke zvýšení finanční podpory pro tyto rodiny, ale také k větší podpoře doprovázejících služeb, a to díky navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ze 48 000 Kč na 54 000 Kč na jednu rodinu na rok,“ doplnila.

Pro zařízení i mladé dospělé...

Výše uvedená zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by měla na každé takové dítě nově dostat dokonce o 7 500 korun měsíčně více, tedy plných 30 000 Kč.

Novela myslí nejen na malé děti, ale přichází také se zaopatřovacím příspěvkem ve výši 15 000 Kč měsíčně pro mladé nezaopatřené dospělé po skončení náhradní ústavní nebo pěstounské péče. Jde o to podpořit je při dalším studiu. Vyšší vzdělání je základním předpokladem pro jejich další profesní uplatnění a zařazení se do běžného života.

KAM DÁL: Tátové nepláčou: Nebo je to naopak a mají to v přijímání smrti blízkého člověka složitější?

 


Životní styl

Zdraví

V obraze