Hranice se mírně uvolní. Při jednodenní cestě mimo republiku nebudeme muset do karantény

Hranice bude stále možné překročit jen ve výjimečných případech
 

Již 12. března byla zavedena opatření na státních hranicích, došlo dokonce k jejich prakticky úplnému uzavření. Nyní bylo ministerstvem vnitra oznámeno, že přijdou v tomto ohledu určité úlevy. Na cesty na dovolenou to určitě zatím nebude, přesto se budeme po Velikonocích moci za hranice v určitých případech podívat. Jaké jsou podmínky?

Od 14. dubna budou moci občané České republiky vycestovat za hranice státu. Důvody, které k tomu mohou vést, jsou ale velmi omezené a jedná se spíše o výjimečné případy. Podmínkou pro platnost tohoto kroku bylo prodloužení nouzového stavu, který Poslanecká sněmovna schválila na své schůzi v úterý 7. března a který bude prozatím platit do konce dubna.

Účel a podmínky cesty

Vycestování za hranice státu ani po 14. dubnu nebude jednoduché, ale možné. Důvodem k opuštění státu může být například neodkladné vyřízení úředních záležitostí, nutná cesta za rodinou, na pohřeb či služební cesta. Vycestování musí být odůvodněné a jeho nutnost doložitelná. To tedy rozhodně neznamená, že budou hranice obecně otevřené.
„Hranice nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců na naše území včetně přerušení vydávání víz,“ uvedla Klára Dlubalová z tiskového odboru ministerstva vnitra.

I bez karantény

V případě, že občan České republiky vycestuje do zahraničí na dobu kratší než 24 hodin, nebude muset po svém návratu setrvávat v karanténě. Při delším pobytu mimo území státu se na něj ale už toto opatření vztahovat bude. Nelze přitom spoléhat na benevolenci orgánů, všechny osoby budou při přechodu hranice evidovány.

Kdo bude mít možnost vycestovat za hranice na méně než jeden den?

- Zaměstnanci složek IZS, pokud musejí zasahovat v sousedním státě. Může jít např. o hasiče, zaměstnance horské služby a podobně.
- Zemědělci, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země.
- Všichni občané, kteří musejí za hranice neodkladně jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Důvod výjezdu budou muset na hranicích doložit.

Sjednocené podmínky pro pendlery

Pendleři bodu mít nyní možnost za prací cestovat v režimu “1:1” respektive “2+2”, jako je tomu u všech ostatních  sousedních států. Půjde tedy o možný dvoutýdenní pohyt v zahraničí střídaný stejně dlouhou karanténou.

Kdo může vyjet za hranice na delší dobu?

Může se stát, že se občan ČR z jakéhokoliv důvodu nestihne vrátit v předpokládaných 24 hodinách. Pak ale musí zůstat ve čtrnáctidenní karanténě. Stejně jako ti, kteří mají delší cestu již předem naplánovanou. Jedná se o takové výjezdy zvláště pracovního charakteru, které není možné nahradit činností v republice. Jde hlavně o cesty za zaměstnáním, výkonem povolání, na služební cesty a tak dále a cesty za rodinou včetně péče o osoby blízké.

Plošný zákaz se neruší

„Plošný zákaz cestování je extrémním opatřením, které bylo nutné a osvědčilo se. Hranice proto zatím otevřít nemůžeme. Umožníme ale vycestovat těm, pro které to je životně nutné. To je v současnosti maximum možného,“ vysvětlil předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček.

Podmínky pro vstup a po vstupu do republiky pro hlavní skupiny obyvatel

  • pro občany ČR platí, že lidé vracející se z ciziny po delším pobytu musí předem oznámit tuto skutečnost zastupitelskému úřadu, pro cesty po České republice nesmí použít hromadnou dopravu ani dopravu typu taxi a musí ihned nastoupit čtrnáctidenní karanténu. Pro vstup do republiky je nutný doklad, potvrzující občanství.
  • pro cizince s přechodným nebo trvalým pobytem, rodinné příslušníky občanů ČR a EU platí stejná pravidla, jako doklad ke vstupu pak slouží povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, rodný nebo oddací list.
  • pro cizince, kteří přes území České republiky pouze projíždějí na cestě do svého domovského státu, platí, že pokud se zdrží v České republice déle než 24 hodin, mají nařízenu karanténu. Cizinci se nesmí v republice zdržovat nad dobu nutnou k přejezdu a pro vstup do republiky musí doložit potvrzení zastupitelského úřadu cílové země s vyznačením doby vstupu na území republiky a předpokládaného opuštění.
  • pro cizince, jejichž vstup je v zájmu republiky, jako jsou odborníci pro boj s pandemií a další, platí, že při plánovaném pobytu delším než 14 dní musí dodržet karanténu, pokud se zde zdrží kratší dobu, karanténu podstupovat nemusí, platí pro ně však přísnější pravidla omezení volného pohybu. Účel své cesty do ČR musí na hranicích věrohodně prokázat.
  • pro přeshraniční pracovníky (tak zvané pendlery) bude platit režim, kdy se budou střídat dva týdny v zahraničí se dvěma týdny pobytu v republice, avšak v karanténě. Pro přechod hranice musí doložit potvrzení pro přeshraniční pracovníky či potvrzení zastupitelského úřadu cílové země.
  • přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci IZS a pracovníci kritické infrastruktury (občané ČR nebo EU s pobytem v ČR) musí po svém návratu dodržet karanténu v případě, že v zahraničí pobývali déle než 14 dní. V opačném případě je nutné doložit nótu zastupitelského úřadu cílové země, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Pokud bude cesta kratší než 14 dní, karanténa není nutná, platí však zpřísněná opatření v omezení volného pohybu.
  • pracovníci mezinárodní dopravy (občané ČR) musí do karantény v případě, kdy pobývali za hranicemi déle než 14 dní, v opačném případě platí přísnější podmínky omezení pohybu. Cizinci musí nastoupit karanténu, pokud se zde zdrží déle než 14 dní a musí samozřejmě dodržovat místní pravidla. Předložit musí potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy, průkaz o profesní způsobilosti řidiče nebo smlouvu o smluvní dopravě (platí pouze u přepravy lodních posádek).
  • pracovníci servisu kritické infrastruktury (občané ČR) musí po návratu nastoupit karanténu v případě, kdy cesta trvala déle než 14 dní, pokud tomu tak nebylo, je nutné doložit nótu zastupitelského úřadu cílové země, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat zpřísněná opatření. V cizině pro tyto pracovníky platí povinnost maximálního omezení přímého osobního kontaktu. Pro návrat do ČR doloží na hranicích Potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury či nótu zastupitelského úřadu cílové země.
  • pro naléhavé výjezdy do zahraničí trvající méně než 24 hodin karanténa neplatí, je však nutné mimo území státu dodržet omezení přímého osobního kontaktu. Nutnost vycestování je třeba věrohodně prokázat.

KAM DÁL: Chaos v přímém přenosu: Prymula chce promořovat, premiér je proti. Co na to říkají politici?

 


Životní styl

Zdraví

Hobby