Pomoc od státu: Potřební mohou dosáhnout na peníze, má to však několik podmínek

Dávka mimořádné okamžité pomoci je určena doslova k záchraně těch, kteří se ocitnou v neřešitelné situaci
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Koronavirus zavřel obchody, některé továrny, lidé jsou doma a peníze v některých případech docházejí. Co dělat? Stát (nejen v souvislosti s pandemií koronaviru) může poskytnout dávku tak zvané mimořádné okamžité pomoci. Co to znamená, kdo ji může získat a co pro to udělat?

Mimořádná okamžitá pomoc je určena těm lidem a rodinám, které se dostaly do skutečně tíživé situace a pomoc je nezbytné poskytnout opravdu bez odkladu. Je ale samozřejmě nutné splnit některé podmínky.

Koho se dávka týká?

Dávka mimořádné okamžité pomoci se týká všech žadatelů, kteří splní podmínky pro její přiznání, což jsou lidé v sociální a finanční tísni, často matky samoživitelky a další skupiny obyvatel.
„Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná,“ vysvětlila tisková mluvčí úřadu práce magistra Kateřina Beránková.

Kdy je možné o dávku požádat?

  • Žadatel sice nepobírá opakované dávky, ale současná situace hrozí vážnou újmou na zdraví. V takovém případě je možné získat finanční příspěvek, který dorovná rozdíl mezi příjmem žadatele a existenčním minimem či v případě dětí životního minima.
  • Žadatel se dostal do situace, která mu neumožňuje vlastními silami překonat mimořádnou událost - zde se hovoří například o živelních pohromách a podobných katastrofách (lze přiznat až patnáctinásobek životního minima).
  • Žadatel nemá dostatek prostředků na opatření náhradních dokladů za prokazatelně ztracené, na zaplacení jízdného, v případně noclehu. V tomto případě není výše dávky pevně stanovena
  • žadatel nemůže vlastními silami uhradit opravy nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (například vařič).
  • Do kategorie, která je touto dávkou ve výjimečných případech podporována, spadá i vzdělávání a zájmová činnost nezaopatřených dětí a zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Zde nesmí součet dávek překročit desetinádobek životního minima jednotlivce v kalendářním roce.
  • požádat mohou lidé po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, po opuštění léčebny závislostí nebo psychiartické léčebny, po propuštění z ústavní výchovy nebo pěstounské péče nebo je osobou bez přístřeší nebo ohroženou trestnou činností jiné osoby. V takových případech je možné získat až 1 000 Kč.

Jak o dávku mimořádné okamžité pomoci požádat?

Žádost se podává na příslušném pracovišti úřadu práce, a to buď osobně, tedy - formulář je možné získat, vyplnit a odevzdat přímo na místě, případně vyplnit i na webu a ihned odeslat (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o- mimoradnou-okamzitou-pomoc), nebo vytisknout prázdný, vyplnit ručně a doručit na úřad práce osobně nebo je možné jej zaslat elektronicky. V takovém případě je nutné použít elektronický podpis nebo datovou schránku. Doručení jiným než osobním způsobem je v tuto chvíli samozřejmě lepší jak pro žadatele, tak i pro úředníky.

„Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky,“ sdělila Kateřina Beránková k bezkontaktnímu odevzdání formulářů.

Co s sebou přinést?

Při podání žádosti o dávku je třeba doložit průkazy totožnosti osob, kterých se týká, případně rodný list dítěte, u dětí po ukončení základní školy také potvrzení o studiu nebo zdravotním stavu, který neumožňuje vykonávat výdělečnou činnost, případně se připravovat na budoucí povolání.

Jaké formuláře bude žadatel vyplňovat?

Kromě základní žádosti je třeba vyplnit nebo dodat také doklad o výši měsíčních příjmů (členů domácnosti), o celkových sociálních a majetkových poměrech, informace o společně posuzovaných osobách, potvrzení o zdravotním stavu (od ošetřujícího lékaře) a potvrzení o studiu - samozřejmě se dokládají jen ty formuláře, které souvisejí s důvodem žádosti.

Kdy bude dávka vyplacena?

Již podle názvu je jasné, že jde o pomoc okamžitou, takže je přiznaná dávka vyplacena bezodkladně, a to buď na uvedený účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Je ale nutné dodat, že jde o dávku tak zvaně nenárokovou, o jejím přiznání v konkrétním případě vždy rozhodují pracovníci úřadu práce.

Stále si nevíte rady?

„Lidé mohou obracet s obecnými dotazy nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR,“ doplnila tisková mluvčí úřadu práce.

KAM DÁL: Problémy s koronavirem mají lidé po celém světě. V nejpostiženější Itálii už zavírají i benzínky.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru