Jak na reklamace: Už si na vás žádný obchodník nepřijde, krabici doma schovávat nemusíte

Když se nepodaří koupit bezchybné zboží, přichází reklamace
  |   analýza

Pořád dokola reklamujete stejnou věc a nevíte, že už jste ji mohli dávno vrátit? A vážně musíte doma schovávat originální krabici od zboží? Nedejte se. Podnikatelé často zkouší na spotřebitele argumenty, které žádnou oporu v zákoně nemají.

Standardní záruční doba je v Česku dva roky, pro použité zboží může být zkrácena na 12 měsíců. Nehledejte tento pojem v občanském zákoníku, ten mluví o lhůtě k uplatnění práv z odpovědnosti za vady a záruku. Počíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud jste zakoupili věc na e-shopu, máte nárok na vrácení do 14 dní. Zákon také umožňuje, aby vám výrobce poskytl delší záruku nebo jste si za ni připlatili. Pokud uplatňujete potřetí stejnou vadu či počtvrté rozdílnou, máte nárok na odstoupení od smlouvy.

Nesplnění lhůty pro vyřízení reklamace

Celý proces reklamace musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů.

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla reklamace uplatněna. Následkem nesplnění lhůty pro vyřízení reklamace je právní fikce, která přiznává spotřebiteli stejná práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou. Můžete tak požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Standardním vyřízením reklamace bývá oprava věci, případně výměna zboží za nové.

Spolu s reklamovaným zbožím nemusíte předat původní obal, ani veškeré příslušenství. Jak uvádí Česká obchodní inspekce: "Zákon v souvislosti s přijímáním reklamací neklade na spotřebitele žádný požadavek na předložení zboží k reklamaci v původním či neporušeném obalu. Proto ani prodávající vám nemůže uložit tuto povinnost, kterou zákon nezná." Citace ČOI. Pokud dáváte opravit telefon a prodejce po vás bude chtít dodat i sluchátka, je takový požadavek nepřiměřený. V případě, kdy uplatníte právo na dodání nové věci či odstupujete od smlouvy, buďte připraveni vrátit veškeré příslušenství.

Setkali jste se s tím, že vám nechtěl prodejce reklamaci uznat?

Ano
38% (44 hlasy)
Ne
62% (71 hlas)
Celkem hlasů: 115

Na co nelze reklamaci uplatnit?

Rekamaci nelze uplatnit na vadu:

  1. pro kterou byl výrobek zlevněn nebo na ni prodejce kupujícího upozornil, 
  2. která byla způsobena obvyklým užíváním výrobku,
  3. vyplývá-li to z povahy věci, uplynula životnost.

Nezapomeňte, že zákon pracuje v prvních šesti měsících od koupi s domněnkou vadného zboží při převzetí. Prodejce by v takovém případě musel prokazovat, že zboží vadu už při převzetí mělo. K reklamaci nepotřebuje ani originální účtenky či záruční list. Zákazník musí doložit, že k nákupu u tohoto konkrétního prodejce došlo, a to například výpisem z účtu nebo svědeckou výpovědí. Zboží máte právo reklamovat v jakékoliv provozovně. Pokud jste nakoupili v Pardubicích, klidně uplatněte své právo v Praze.

E-shop a kamenná prodejna je rozdíl

Standardně nabízí e-shopy 14 dní na vrácení zboží, což jim ukládá zákon pro smlouvy uzavírané distančním způsobem. Odstoupit můžete bez uvedení důvodu. Existují však výjimky - zboží upravené na přání zákazníka, zboží podléhající zkáze nebo například zboží vyňato z hygienického obalu, noviny, časopisy aj. V současné době se objevuje až 100 dní, to už je na benevolenci prodejce. V případě zakoupení v kamenné prodejně ale takovou možnost ze zákona nemáte. Prodejce vám to může umožnit, nárokovat si to ale nemůžete.

Pokud zasíláte zboží na reklamaci poštou či jinou kurýrní službou, která je následně uznána, můžete požadovat náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace. Reklamovat můžete i u kadeřníka, cestovní kanceláře nebo mobilního operátora.

Zdroj: zák. č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, penize.cz, coi.cz

KAM DÁL: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Podívejte se, na co si dát pozor, ať nepřijdete o peníze.


Životní styl

Hobby