Masarykova univerzita založila firmu, chce posunout výzkum léků na leukémii

Univerzita do spin-off firmy vnáší poznatky z výzkumu inhibitorů, které lze využít při léčbě některých leukémií
 

Vývoj sloučenin, které by se mohly uplatnit jako léčiva pro některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů, je cílem nové spin-off firmy brněnské Masarykovy univerzity. Založila ji pod názvem CasInvent Pharma ve spolupráci s investičním partnerem i&i Prague. 

Výzkumu a vývoji slibných látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji a Kamila Parucha z přírodovědecké fakulty. Díky založené firmě mohou dokončit preklinickou fázi a posunout nejnadějnější sloučeniny do klinického testování.

Hledají investory i partnery

„Hlavním důvodem pro založení spin-off společnosti je skutečnost, že jde v podstatě o jedinou možnost, jak tuto technologii ve stále rané fázi výzkumu komercializovat a posunout výzkum do fáze, kdy bude zajímat velké investory z okruhu farmaceutických společností,“ popsala ředitelka Centra pro transfer technologií MU Eva Janouškovcová. Ředitel i&i Prague Jaromír Zahrádka věří, že se podaří přilákat další investory a mezinárodní partnery.

Univerzita do spin-off firmy vnáší poznatky z výzkumu inhibitorů, které lze využít při léčbě některých leukémií. Inhibitory jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk a bránit tak narušení funkčnosti orgánů a rozvoji B-buněčné chronické lymfocytární leukémie.

Poskytují licenční smlouvu

U akutní myeloidní leukémie, což je jedna z nejagresivnějších a nejhůře léčitelných leukémií, působí zkoumané inhibitory jiným mechanismem. Vědci na základě dosavadních výsledků očekávají, že nové sloučeniny povedou k nastartování regulované buněčné smrti u leukemických buněk.

Účelem spin-off firem je zhodnotit a využít duševní vlastnictví univerzit. Univerzita společnostem poskytuje licenční smlouvu na duševní vlastnictví, v některých případech také získává ve společnosti podíl. Biotechnologický inkubátor i&i Prague se zaměřuje právě na vyhledávání a podporu technologií vyvinutých v ČR a okolních státech.

KAM DÁL: Kočičí virová leukémie může postihnout i vaši kočku. Je lepší ji před ní ochránit.