Na Hradecku objevili vzácný bronzový poklad. Může odkazovat na pravěké hradiště

Nálezy patří do doby lužické kultury - ilustrační foto
 

Archeologové v září u obce Skalice na Hradecku v části Skalička vyzvedli ze země hliněnou nádobu s 25 bronzovými předměty z mladší doby bronzové z období lužické kultury. Nález datují do 10. století před naším letopočtem. 

Vědce na bronzový depot včas upozornil spolupracující hledač Pavel Černý, který jej našel pomocí detektoru kovů. Díky tomu se jim podařilo získat depot téměř v kompletní podobě, tak jak byl v pravěku do země zřejmě uložen, řekl vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák. Nález je v Královéhradeckém kraji mimořádný. Zřejmě souvisí s pravěkým osídlením na nedalekém návrší Pardědub.

Vzácně uchovaný nález

„Takto kvalitně dochovaných depotů z mladší doby bronzové v Královéhradeckém kraji nemáme mnoho. Soubor naštěstí z podstatné části unikl orbě. Depot obsahuje soubor bronzových srpů a seker, dva náramky, přívěsek ve tvaru miniaturního meče a poškozenou bronzovou sponu výjimečnou zdobením i tvarem. Díky vzornému přístupu nálezce se nám podařilo odborně depot vyzvednout a získat cenný materiál, který budeme dál analyzovat,“ řekl Novák.

Teprve druhý podobný případ

Podle něj je mimořádné se dostat k depotu, který není poničený ani orbou ani neodborným zásahem nálezce. „Máme k dispozici nejen bronzy, ale i hliněný obsah nádoby s organickými prvky. To není při nálezech depotů běžné. Na Královéhradecku jde v novodobé historii archeologie teprve o druhý takový případ,“ řekl Novák.

Zajímavé návrší Pradědub

Návrší Pardědub nad řekou Labe bylo osídleno v několika etapách pravěku včetně doby bronzové. Na jeho úpatí se rozkládá jedno z největších žárových pohřebišť v ČR. O návrší Pardědub se mezi archeology už více než století uvažuje jako o možném pravěkém hradišti. Dosud pro to důkazy chyběly. „Podobné depoty se často v okolí hradišť z této doby vyskytují, pojí se často na významné místo, nikoli jen na běžné sídliště zemědělského rázu,“ řekl Novák.

Nálež "šel na CT"

Archeologové nechali obsah nádoby s bronzovými předměty nejprve prozkoumat v nemocnici na CT, aby zjistili, jak byly předměty uvnitř uloženy. „Cétéčko nám ukázalo, že některé předměty byly k sobě zřejmě něčím svázané. O některých stejnorodých souborech seker či náramků se soudí, že šlo o předmincovní platidlo a mohlo tomu tak být i v případě našich srpů,“ řekl Novák.

Muzeum spolupracuje s hledači 

V letošním roce zahájil Královéhradecký kraj a jeho muzea projekt, jehož cílem je navázat dlouhodobou spolupráci s hledači, kteří historické předměty hledají s pomocí detektorů kovů. Muzea pro hledače přichystala školení, na čas pozastavená z důvodu protikoronavirových opatření. Chtějí jim za spolupráci nabídnout také různé výhody, například volné vstupy do muzeí, slevy na knihy a především při dodržení základních pravidel možnost se legálně a bez obav věnovat svému koníčku. Podle Nováka je zářijový nález příkladem efektivní spolupráce s hledači.

V kraji může být několik tisíc lidí, kteří se hledáním a uchováváním předmětů mnohdy pohybují na hraně zákona nebo za ní. Doposud archeologové v kraji spolupracovali aktivně jen s několika desítkami hledačů.

KAM DÁL: Kombinace nákazy koronavirem a pneumokokem je pro pacienty riziková. Doktorka Čierná Peterová radí, co s tím.