Na podzim se můžete zbavit exekucí bez úroků. Vláda spustí druhé Milostivé léto

První Milostivé léto vláda spustila loni v říjnu, trvalo do ledna 2022
  |   zpráva

V květnu rozhodla vláda o pokračování Milostivého léta, které je spásou pro dlužníky zatížené exekucí. Umožní jim totiž zbavit se exekucí jen za cenu jistiny a pár drobných navíc. Bezúročného období lze využít tři měsíce a pravděpodobně poběží od 1. září 2022. Má to však několik podmínek, které musí dlužník splnit. O co se jedná?

Milostivé léto je určeno těm osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům, a tyto dluhy jsou vymáhány soudním exekutorem. Během Milostivého léta je lze splnit zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Soukromé subjekty jsou plošně vyloučeny, připojit se ale mohou dobrovolně. Pro některé je to šance dosáhnout alespoň na část částky, o které již usoudili, že ji nikdy neuvidí.

Milostivé léto přichází již podruhé

Akce se koná již podruhé, její začátek je tentokrát plánovaný na září 2022 a je určena fyzickým osobám. Na co se vztahuje? „Milostivé léto se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Je možné, že se někteří soukromí věřitelé opět připojí k akci dobrovolně. „Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna Milostivého léta namístě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie," řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Na koho se Milostivé léto vztahuje?

Exekutor v rámci této akce zastaví exekuci i bez návrhu, ale pouze u těch, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy v období, kdy trvalo první Milostivé léto. To je výhodné zejména u dlouhodobých exekucí, ve kterých zachrání dlužníkovi velký finanční obnos, který by jindy dal exekutorovi. Zcela se mu totiž odpustí úroky z prodlení a další příslušenství, pokud zaplatí jistinu dlužné částky.

Už z omezení exekucí, na které se akce vztahuje, je zřejmé, že nejde o pomoc dalším dlužníkům, ale zejména těm, kteří akci loni nestihli. Změny v návrhu vyjasňují ty skutečnosti, které byly při první vlně nejasné. Své dluhy si můžete zkontrolovat v Centrálním registru exekucí, nelze v něm však vyhledávat zdarma. Každé hledání či zobrazení dokumentu stojí pár desítek korun. Více zjistíte zde.

Co pro to musíte udělat?

Během tříměsíční lhůty musíte uhradit původní dluh, tzv. jistinu, a zároveň zaplatit paušální náhradu nákladů exekuce, který je ve výši 1 500 Kč bez DPH za náklady řízení. Aby exekutor mohl postupovat podle Milostivého léta, je vaší povinností mu sdělit do konce listopadu 2022, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy Milostivého léta.

Pokud nevíte, kolik je jistina, požádejte svého exekutora, aby vám částku vyčíslil. Exekutor je povinnen vám do 15 dní odpovědět, přesto je dobré požádat s předstihem. Podle návrhu zákona z 18. května 2022 uvedl web Měšec.cz, že institut Milostivého léta půjde použít na dluhy, kde je v roli oprávněného: 

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Stát tímto ušetří, říká poslanec Výborný

Podle poslance Marka Výborného jde na dlouhou dobu o poslední příležitost, jak se svých dluhů zbavit:  "Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu." Při prvním Milostivém létu zastavili exekutoři zhruba 42 tisíc exekucí. Vláda si od toho slibuje mimo jiné méně šedé ekonomiky.

"Nejedná se o žádnou dluhovou amnestii či popření pravidla o tom, že dluhy se mají platit. Naopak věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny, dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát vrátil dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat někde v šedé zóně, ale podle běžných pravidel," uvedl poslanec Marek Výborný.

Zdroj: Měšec.cz, Justice.cz, MilostiveLeto.cz, iRozhlas.cz

KAM DÁL: Pět let od propuštění Jiřího Kajínka: Co dnes dělá kromě toho, že se bude ženit?