Objev vzácných gotických maleb v centru Prahy potěšil restaurátory

Vzácné gotické stavby se našly v Sixtově domě v Celetné ulici
 

Částečně dochované gotické malby objevili památkáři v Sixtově domě u Staroměstského náměstí v Praze. Nejzajímavější je podle nich vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího malého Krista. Vznik malby datují do konce 13. či začátku 14. století. 

V souboru několika domů, jehož nejstarší části pocházejí z 12. a 13. století, našli i další doklady jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny, informovala Andrea Holasová z pražského pracoviště Národního památkového ústavu. Dlouho opuštěné domy se přestavují na hotel.

Domy se mění na hotel

Přestavba zahrnuje podstatnou část bloku tvořícího jižní frontu Staroměstského náměstí a ohraničeného Železnou, Kamzíkovou a Celetnou ulicí. Je jednou z nejrozsáhlejších staveb v jedné z nejhodnotnějších částí Pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí.

„Formát a rozsah záměru výstavby luxusního hotelu propojením řady cenných městských domů byl definován již v 90. letech 20. století, kdy se začalo se stavebními pracemi,“ uvedla Holasová. Práce ale byly na více než 20 let přerušeny, domy zůstaly prázdné a jejich stav se dál zhoršoval. Obnoveny byly až loni už s odlišným investorem i projektantem. Investorem je dnes společnost Akroterion a projektantem MS Architekti.

Vzácné malby

NPÚ provádí stavebněhistorický průzkum v celém komplexu postupně od roku 2018 v závislosti na přístupnosti různých jeho částí. Nyní nejprve našli nástěnnou malbu ve dvoře domu v Železné ulici. Malby na této zdi byly přibližně od první třetiny 18. století až do roku 2019 překryty drobnějším dvorním křídlem, po jehož demolici a odpadnutí mladší omítky se část malby odhalila. Interpretovat je umožní až restaurátorský průzkum.

Významnější nálezy se nacházejí ve vlastním domě U Sixtů. V 80. letech 20. století byl opravován. Rekonstruovala se barokní uliční fasáda, interiéry se adaptovaly pro administrativní účely a byly zbaveny omítek a dostavovány. Tyto novodobé konstrukce se nyní odstrojují, a tak památkáři našli středověké nástěnné malby a gotické kvádrové zdivo průčelí.

Svatý Kryštof nese Krista

Dochovaná a pozorovatelná část nalezené malby představuje hlavu s plasticky provedenou svatozáří, část nohou s prsty, zbytky draperie a levou ruku držící hůl, jež je v horní části rozvětvena a olistěna. Podle památkářů jde o oblíbený motiv svatého Kryštofa, světce vysoké, mohutné postavy, nesoucího dítě - Krista. Hlava Krista je poměrně dobře dochována, ale hlava svatého Kryštofa je kromě částí svatozáře, vlasů a vousů z větší části zničena.

KAM DÁL: Nejpodivnější české názvy zvířat. Třeba klokanovi říkáme klokan, protože je přeci skokan