Očkujte, nebo si najděte nového pediatra, slyší rodiče. Může lékař vyřadit vaše dítě z evidence?

Povinné je očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae B a dětské obrně
  |   analýza

S očekávaným příchodem nového potomka přichází pro rodiče jeden ze zásadních úkolů – sehnat dítěti dobrého pediatra. To se však může zdát jako nelehký úkol, neboť dětských lékařů stále ubývá nebo často nové pacienty do péče ani nepřijímají. Teď se rodiče navíc setkávají s novým nešvarem, který budí mnoho otázek. Ještě před registrací jsou dotazováni, zda budou později souhlasit s povinným očkováním, případně jim lékař hrozí vyřazením pacienta ze své ošetřující péče, pokud očkování odmítají. Může si tohle pediatr dovolit a jak se účinně bránit? 

Článek svým zněním nevyjadřuje názor na očkování, je zpracován na základě aktuálních právních předpisů ke dni 6. 4. 2022.

„Pokud nebudete souhlasit s povinným očkováním, nemůžu vaše dítě přijmout,“ slyšela před dvěma měsíci Andrea z Prahy 9. Pediatra přitom hledala dlouhé týdny, většina těch, které si vyhlídla v místě bydliště, už nepřijímala. „Byla jsem rozhodnuta, že svému synovi povinná očkování dám, přesto mi tato konverzace byla už ze začátku nepříjemná. Pediatr mě upozornil, že pokud mám jiný názor, tak bychom si nerozuměli,“ říká. Petře z Prahy-západ zase pediatr hrozil, že její dítě vyřadí z evidence. „Mám na očkování svůj názor, nikomu ho nevnucuji. Když jsem dítě očkovat odmítla, pediatrička mi hrozila, že dceru z evidence vyřadí. Vůbec jsem nevěděla, jestli na to má právo,“ vysvětluje.

Lékaře v jeho rozhodnutí limituje zákon

Tuto problematiku podrobně upravuje § 48 Zákona o zdravotních službách, který v žádném ze svých odstavců pediatrům nedává právo se na povinné očkování při registraci dítěte dotazovat, případně ho při nesouhlasu rodičů vyřadit. Dětští lékaři dlouhodobě s odmítači očkování bojují, a tak si usnadňují práci předem, a nepřijímají ty, se kterými by dále museli diskutovat. Zákon jim však toto neumožňuje.

Nepřijmout dítě může lékař jen za splnění některé z těchto podmínek, a to pokud:

  1. by bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře, v jehož důsledku by došlo ke snížení kvality poskytované péče již registrovaných pacientů, nebo 
  2. provozní důvody (personální či věcné) znemožňují poskytnutí péče, nebo
  3. pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta znemožňovala poskytnutí zdravotní péče při výkonu návštěvní služby, nebo
  4. pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař smlouvu.

O důvodech nepřijetí pacienta do péče je lékař povinen vydat písemnou zprávu, v níž odůvodní důvody svého rozhodnutí.

Zákon rovněž ve svém znění stanovuje všeobecné podmínky pro vyřazení z péče lékařů. Ukončením péče však nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení vyloučeného pacienta. 

Vyloučit dítě ze své ošetřující péče může tedy pediatr, pokud:

  1. prokazatelně předá dítě do péče jiného pediatra, tento důvod však nelze uplatnit bez výslovného souhlasu zákonného zástupce, nebo
  2. pominou důvody pro poskytování péče, 
  3. zákonný zástupce vysloví nesouhlas s poskytováním veškeré zdravotní péče, 
  4. by pacient závažným způsobem omezoval práva jiných pacientů nebo úmyslně a soustavně nedodržuje stanovený léčebný postup,
  5. pacient nedodržuje vnitřní řád zdravotnického zařízení a jeho stav není způsoben zdravotní indispozicí, nebo
  6. pacient přestal poskytovat součinnost, která je nezbytná pro poskytování zdravotní péče (pokud tento stav nesouvisí rovněž se zdravotní indispozicí). 

Také v případě vyloučení pacienta z péče je lékař povinen o tomto vydat písemnou zprávu a zdůvodnit své rozhodnutí.

Jak se může rodič takovému rozhodnutí pediatra bránit? 

V případě, že se domníváte, že byla porušena vaše práva, máte několik možností, jak se bránit. Samozřejmostí je, že si můžete zvolit nového poskytovatele zdravotních služeb, se kterým si přeci jen porozumíte o něco více, a přístup stávajícího pediatra více neřešit. Pokud vám to přeci jen nedá, zákon vám dává možnost podat stížnost správnímu orgánu, který lékaři poskytování zdravotní péče povolil. Nejčastěji bude takovým orgánem krajský úřad. Obrátit se také můžete na Českou lékařskou komoru

Důkazem vám může být nahrávka rozhovoru s lékařem, kterou máte dle občanského zákoníku právo pořídit i bez jeho souhlasu (neplatí plošně u fyzických osob, pozor na to). Pokud je život pacienta v ohrožení, soud může vydat tzv. předběžné opatření. Za předpokladu, že odepřením péče došlo k trestnému činu proti životu a zdraví, máte právo podat trestní oznámení

Očkování dítěte není ani v jednom z případů důvodem, proč by lékař mohl odmítnout dítě do své péče přijmout, případně důvodem, proč ho ze své péče vyloučit.

Zdroj: zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v aktuálním znění, rozalio.cz, llp.cz

 

KAM DÁL: Meningokokové infekce jsou na vzestupu, následky mohou být tragické. Lékařky vysvětlují, jak se chránit.