Otcovská dovolená v roce 2022: Jak o ni požádat, kolik vám vyplatí a jak je dlouhá?

Otcovskou dovolenou zná náš právní systém až od roku 2018. Má prohloubit vztah otce a dítěte
  |   analýza

Toužíte po chvílích pohody, které si po porodu chcete užít jako rodina, a šéf partnerovi zkrátka dovolenou povolit nechce? Ještě neházejte flintu do žita! Je tu otcovská, láskyplný dar právního systému, aby si i otcové užili svou novorozenou ratolest. Otcovská je z hlediska práva dávkou nemocenského pojištění, jehož cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. K nároku na ni je tak třeba být na nemocenském pojištění účasten, říká zákon o nemocenském pojištění.

Otcovskou dovolenou zná náš právní systém od roku 2018, teď je navíc oproti původnímu týdnu prodloužena. Náleží 14 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Čerpat ji můžete v prvních 6 týdnech od porodu nebo osvojení dítěte. Její výše se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu, a je ve výši 70 %. 

Nově může být otec doma až dva týdny

Novela zákona rovněž zajišťuje, aby v případě dlouhodobé hospitalizace po porodu (matky či dítěte) mohl otec nastoupit na otcovskou později. Tato hranice je limitována rokem dítěte. Období čerpání otcovské se prodlužuje o tolik dní, kolik trvá hospitalizace. Dává to smysl ve chvíli, kdy je například dítě předčasně narozeno a jde domů až později nebo se vyskytnou jiné zdravotní komplikace. Je pak žádoucí, aby otec pomohl matce i později, a nikoliv jen v prvních šesti týdnech života dítěte.

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Otcovská dovolená se vždy vztahuje k jednomu porodu, bez ohledu na počet narozených dětí. Takže například při dvojčatech či vícerčatech se její trvání neprodlužuje.

Pokud ji nevyčerpáte, propadá

Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní. Kromě otce může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče, v případě hospitalizace matky či dítěte dle výše uvedeného.

Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění. Otcovskou není možné přerušit ani rozdělit, stejně tak nesmí otec po dobu podpůrčí doby pracovat či podnikat. Pokud ji otec nevyužije, otcovská propadá. Nikde není uvedené, jak dopředu o dávku musíte požádat. V podstatě by se dalo říct, že jí lze využít ze dne na den.

Jak o otcovskou požádat

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete formulář s názvem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předkládá svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Žádá-li o otcovskou dovolenou osoba samostatně výdělečně činná, pak tiskopis předává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení ona sama. Dávka se vyplácí zpětně.

Zdroj: zákon o nemocenském pojištění, cssz.cz

KAM DÁL: Nevejdete se do vašich oblíbených džín? Ještě je nevyhazujte.


Životní styl

Zdraví

Hobby