Senzační archeologický objev. Pozůstatky slavného pravěkého osídlení

Archeologický nález v Brně slaví úspěch
 

Pozůstatky pravěkého osídlení brněnské městské části Královo Pole našli archeologové z brněnské společnosti Archaia při průzkumu před stavbou polyfunkčního domu na rohu ulic Štefánikova a Rybníček. Průzkum na místě už skončil, teď odborníci zpracovávají nálezy z místa.

V tomto daném prostoru zatím podle něj mnoho průzkumů nebylo. "Nejbližší doklad pravěkého osídlení byl několik kilometrů vzdálený. Dalo se ale očekávat, že v těchto místech nějaké osídlení bylo. Nedaleko tekl potok Ponávka, navíc místo je i příhodně orientované na východ," uvedl archeolog Kolařík.

Stavbě a průzkumu předcházela demolice domu z druhé poloviny 19. století. Byl nejspíš první stavbou, která na místě vyrostla, ve středověku byly na místě průzkumu spíš zemědělské pozemky. Bohužel byl ale celý dům podsklepený, což v době jeho stavby lokalitu hodně poničilo.

2500 let před naším letopočtem!

"Na dochovaných zbytcích terénu a pod podlahami sklepů se nám povedlo odkrýt poměrně intenzivní doklady osídlení. V pozdní době kamenné se v okolí stavby nacházelo pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, datované kolem roku 2500 před naším letopočtem. Podařilo se nám z něj odkrýt jeden částečně porušený kostrový pohřeb asi sedmnáctiletého muže v typické skrčené poloze s osobní výbavou," uvedl archeolog.

Na stejném místě pak později bylo podle nálezů také sídliště únětické kultury datované 2000 až 1700 let před naším letopočtem. Archeologové odkryli sedm zahloubených kruhových jam, které nejspíš sloužily ke skladování obilí a dalších zásob. Další podrobnosti o pravěkém osídlení by mohly odhalit další průzkumy provázející stavební práce v hustě zastavěné oblasti.

KAM DÁL: Nález pokladu z doby bronzové vyvolal nadšení