Účetní nejsou pojištěni na úkony spojené s podáváním žádostí na programy COVID. Klient po nich může chtít náhradu

I z dobré vůle se může účetní dostat do velkých problémů
 

Poslední rok se díky COVIDu dostali účetní do situace, kdy pro své klienty vyplňují nejrůznější žádosti o dotace z programů COVID. Ať už se jedná COVID - nájemné, COVID – kultura nebo COVID - gastro apod. Vyřizování těchto žádostí nepatří mezi účetní práce a účetní na tuto činnost nejsou v případě pochybení pojištěni.

Každý účetní či účetní kancelář může mít sice jinou, individuálně sjednanou pojistku, a tím i odlišné pojistné podmínky, ale v každém případě pojistka účetních nemůže pokrývat daňové chyby. Je to z toho důvodu, že účetní nedisponuje formálním oprávněním ke zpracovávání daňových přiznání a řešení záležitostí daňového charakteru či daňovému poradenství.

Naopak daňový poradce může na základě vydaného oprávnění k výkonu daňového poradenství vést klientovi mimo jiné i účetnictví. Tato nejednoznačnost je dána tím, že na daňové poradenství neexistuje živnostenský list a tato činnost se může vykonávat výhradně na základě oprávnění, které (po zkoušce) vydá Komora daňových poradců (KDP ČR).

Běžná pojistka účetních obvykle nezahrnuje

  • škody vyplývající z daňových sankcí (na tyto sankce už umí některé pojišťovny účetní pojistit)
  • škody vyplývající z ekonomického, právního či finančního poradenství
  • škody vyplývající z činností souvisejících se zajištěním dotací

„V případě žádostí u programů COVID se pravděpodobně jedná o pojištění ekonomického nebo daňového poradenství a je nutné, aby charakter poskytovaných služeb byl prokazatelně v mantinelech jednoho či druhého poradenství (ekonomického či daňového). Pokud účetní nemají živnostenský list na ekonomické poradenství nebo nedisponují-li oprávněním k výkonu daňové poradenství, budou pravděpodobně při žádosti o uzavření pojistky ze strany pojišťovny odmítnuti,“ říká Lenka Dvořáková, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Co tedy mohou účetní udělat?

Komora certifikovaných účetních doporučuje nejen svým členům, ale všem účetním, aby si prostudovali svou pojistnou smlouvu. Pokud zjistí, že poskytují i služby, které jejich pojištění nepokrývá, měli by si (pokud to jde) pojištění rozšířit.

Může se totiž stát, že při vzniku škody (neobdržení dotace z programu COVID, špatně vyplněného formuláře a následného zpětného vymáhání neoprávněně vyplacené dotace ze strany státu) bude klient požadovat náhradu, kterou účetní nebude moci uplatnit jako pojistnou událost a bude ji tak muset uhradit z vlastního.

KAM DÁL: Jan Hrušnský: Proč ještě čtvrtina národa preferuje populistické gangstery, desetina nácky a desetina sociální-komunisty?