V Brně vyvíjejí speciální rámečky k rouškám. Návod na 3D tisk zveřejní na internetu

Roušky jsou dobré, ale s rámečkem by byly ještě lepší
 

Všichni nosíme roušku, je to lepší než se nechránit vůbec, ale i přesto je ještě možné tento způsob boje proti koronaviru vylepšit. Například pomocí pružného rámečku, vyvinutého na Vysokém učení technickém v Brně.

Rámeček z pružného materiálu, který pomůže roušce lépe přilnout na obličej, testují strojaři z Vysokého učení technického v Brně. Rámeček zamezí tomu, aby vzduch procházel bokem kolem okrajů roušky, a zvýší tak účinnost ochrany. Odborníci z fakulty strojního inženýrství upravili již známý koncept, data chtějí poskytnout veřejnosti k výrobě pomocí 3D tisku, oznámila Iveta Zieglová z fakulty.

Účinnost roušek se velmi liší

U roušek jsou podle odborníků podstatné dvě věci, první z nich je samozřejmě filtrační účinnost. „A současně je podstatné, jakou má tlakovou ztrátu, laicky řečeno jaký odpor klade při dýchání. Pokud je tlaková ztráta velká, bude větší množství vzduchu unikat kolem očí, nosu nebo třeba pod bradou. Oba parametry u nás umíme změřit,“ uvedl František Lízal z Energetického ústavu.

Přestavěli laboratoře

Laboratoř, která běžně slouží ke zkoumání aerosolů, je nyní operativně upravená tak, aby se v ní daly testovat roušky, respektive tlaková ztráta a filtrační účinnost. „Když kolegové z Ústavu konstruování přišli s vlastním návrhem roušek, dávalo nám smysl přestavět laboratoř pro tyto účely. Oslovili jsme další pracoviště jak na fakultě, tak i mimo ni, řada z přístrojů, které tady dnes máme, je zapůjčená odjinud,“ uvedl Lízal.

Nový přístup ke známému principu

Laboratoř nemá certifikaci pro akreditované zkoušky, hodí se ale pro měření a testování vyvíjených prototypů, například rámečků. Nápad není nový, odborníci z techniky k němu ale přistoupili jinak, než bylo dosud zvykem. „Snažíme se umožnit úpravu na rozměry pro konkrétního člověka, který si pro sebe rámeček připravuje na 3D tiskárně. Aktuálně máme dvě varianty: jedna obsahuje segmenty, které se pružným páskem upraví na jakýkoliv obličej. Druhá je varianta celistvého rámečku z pružného materiálu, který by měl zajistit lepší přítlak a lepší kopírování tvaru obličeje,“ popsal výzkumník David Škaroupka z Ústavu konstruování.

Návod zveřejní na internetu

Po prvním kole testování čekají prototypy kompresních rámečků vylepšení a úpravy. Na závěr vědci plánují, že nechají rámečky otestovat Státním úřadem pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu v Brně, který je akreditovanou laboratoří. Podklady pro výrobu pak budou k dispozici na webu www.fme.vutbr.cz/covid.

KAM DÁL: Hranice se mírně uvolní. Při jednodenní cestě mimo republiku nebudeme muset do karantény.


Životní styl

Hobby