Vláda opět jednala: chce prodloužení nouzového stavu o měsíc, zavádí nová opatření i zmírnění zákazu prodeje

Na kolik a odkud mají nyní podnikatelé nárok?
 

Vláda opět jednala o dalších opatřeních, která mají zmírnit dopad krize, vyvolané bojem proti koronaviru. Co z dnešních dohod ministrů plyne pro živnostníky, menší podnikatele i velké firmy?

Vládní opatření mají podle ministryně financí Aleny Schillerové pomoci ve finančních potížích, do kterých se firmy i OSVČ dostanou vinou vládních nařízení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Odklad splátek úvěrů

Byla vyhlášena možnost moratoria, tedy odkladu splátek, hypoték na 3 nebo 6 měsíců podle vůle klienta. „Stejně tak se odkládají i úroky. Banka nemůže tyto splátky navýšit, to znamená, že deklaruje klientovi, že splátky budou ve stejné výši, jen se prodlouží doba splácení,“ uvedla Schillerová. Ve stejném režimu budou vedeny i spotřebitelské úvěry.
U podnikatelských úvěrů a u úvěrů fyzických osob se v moratoriu odkládá splácení jednotlivých jistin i splácení úroků. U podnikatelských úvěrů právnických osob se odkládá pouze splatnost jistiny a úroky se platit musí i v průběhu moratoria. Odklad splátek bude u každé banky zdarma.

Zastropování úroků

Úroky z úvěrů budou zůstávat ve stejné výši, v jaké byly sjednány, s výjimkou spotřebitelských úvěrů, kde došlo po dobu moratoria k jejich zastropování na maximální výši 9 %. „Chceme tímto chránit spotřebitele, protože úroky u některých spotřebitelských úvěrů, zvlášť poskytovaných od nebankovních institucí, bývá mnohem vyšší,“ uvedla ministryně s tím, že se moratorium netýká některých specifických úvěrů, jako jsou revolving, faktoring nebo úvěry na platebních kartách.

Jak to bude po moratoriu?

Na dobu po moratoriu budou zastropovány smluvní pokuty za pozdní splácení nebo opoždění splátky tak, aby nemohla přesáhnout určitou výši, o které budou lidé ještě informováni. Toto zastropování se týká i živnostníků a podnikatelů.

Odklad nájemného z provozoven

O zákonné možnosti odkladu nájemného hovořil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jde o moratorium na nájmy, které mají platit živnostníci a podnikatelé ze svých provozoven, jež musely být rozhodnutím vlády uzavřeny. Tento odklad platí od 12. 3. až do 30. 6. tohoto roku s tím, že částku nájemného bude nutné splatit nejpozději do konce března roku 2022. Není vyloučeno, že bude doba moratoria podle vývoje situace ještě prodloužena.

Pro velké firmy

Pro podporu firem s více než 250 zaměstnanci je nyní ukotvena společnost EGAP jako záruční instituce pro poskytování úvěrů, přičemž firmy do 250 zaměstnanců budou i nadále využívat záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky. EGAP může poskytovat záruky nejen pro firmy exportní, ale i pro firmy výrobního a obchodního charakteru. „Fakticky se stává klíčovou garanční společností pro větší podniky, přičemž limit je zde 330 miliard korun,“ uvedl Karel Havlíček. Úvěry v rámci EGAPU se budou pohybovat v rozmezí od 5 milionů do 1,4 miliardy korun, přičemž tato částka nesmí přesahovat 25 % z celkových ročních tržeb z výrobků nebo služeb. Záruka bude pro provozní úvěry na 3 roky i na investiční úvěry na 5 let a očekává se, že bude na úrovni 80 % z celkového úvěru.

Otevření některých obchodů

Dalším opatřením, které vláda schválila, bylo uvolnění možnosti prodeje domácích potřeb. Toto omezení přestává platit ve čtvrtek 2. dubna v 6 hodin ráno. Uvedené prodejny ale zároveň musí nabízet sortiment ochrany dýchacích cest. Zákaz se také nebude vztahovat na prodejny smíšeného zboží, kde je část potravin jednoznačně a snadno oddělitelná od zbývajícího sortimentu.

Firmy s novým výrobním programem

Další část podpory má nově směřovat i do firem, které v souvislosti s pandemií koronaviru mění svůj výrobní program a nově se zabývají výrobou zdravotnické techniky. „V minulých dnech jsme otevřeli dotační projekty ve výši 0,5 miliardy korun ať už na dokončení vývoje nových produktů, nebo i pro investice, dnes byla částka na tuto podporu zvýšena a jsou alokovány 3 miliardy korun pro firmy, které zavádí inovace do praxe. Jsme připraveni jim proplatit 100 % nákladů,“ uvedl Karel Havlíček.

Program Antivirus: Firmy nemusí prokazovat bezdlužnost

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že vláda schválila návrh zákona o zaměstnanosti. Nejdůležitější věcí v době platnosti programu ANTIVIRUS je podle ní skutečnost, že firmy nebudou muset dokládat tak zvanou bezdlužnost. Jde podle ní o usnadnění realizace daného programu. Zákon také přináší zjednodušení komunikace klientů s úřadem práce, která má být možná i on-line.

Vláda chce prodloužit nouzový stav

„Vláda navrhla Poslanecké sněmovně prodloužit nouzový stav o 30 dní. Nejsme ještě za vrcholem epidemie, ještě bude stoupat počet infikovaných pacientů. Je na místě, aby nouzový stav trval i o velikonočních svátcích a také z důvodu zajištění ochranných prostředků, jejichž získávání i distribuce je v podmínkách nouzového stavu jednodušší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zároveň ale mohou být z republiky znovu vyváženy léky, které nemají souvislost s možnou léčbou koronaviru.

Airbnb a komunikace s úřady

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová představila řešení problematiky Airbnb, kdy provozovatelé těchto ubytovacích služeb budou muset napříště aktivně komunikovat s úřady, aby bylo možné registrovat identitu ubytovaných osob.  

Výpověď z nájmu teď nedostanete

Posledním bodem dnešního jednání bylo zamezení možnosti vypovědět nájemníkům smlouvu v případě, kdy se opozdí s placením nájemného z důvodu, že se dostali do finančních problémů vinou opatření, spojenými s bojem proti koronaviru. Dlužná částka musí být splacena do 31. května příštího roku. Stejný zákon řeší také odklady splátek úvěrů mladých lidí, družstev a podobně na bydlení, a to po podání žádosti až do listopadu tohoto roku. Zároveň došlo k odkladu termínu, v němž mají být nájemníci vyrozuměni o výši vyúčtování za služby, a to z konce dubna na konec srpna. Finanční vyrovnání je potom posunuto až do konce roku.

KAM DÁL: Na řešení složitých situací bychom měli být ve fyzické pohodě. Jak na to?


Životní styl

Zdraví

Hobby