Vzrůstá počet případů porodnického násilí: Proč ženy volí ambulantní či domácí porod? A je to vůbec legální?

Žen, které mají s porodnicemi špatnou zkušenost, není bohužel málo
  |   analýza

Porodnictví u nás dostává nový směr. Ženy už nechtějí své dítě jen přivést v bolestech na svět a na víc se neptat. Touží po prožitku, který bude podle jejich představ. Spolu s hlubším vnímáním porodu přichází i pojem porodnického násilí, který v českých kruzích není nový, leč je trochu opomíjený. Co znamená a proč ženy stále častěji volí ambulantní či domácí porod? Je to legální?

Soudy se dlouhodobě nevěnují porodnickému násilí tak, jak by asi bylo dostačující. Minulý rok řešil Ústavní soud případ ženy, která rodila v neratovické porodnici a stěžovala si na průběh celého porodu. Podstatou případu bylo právo ženy, aby nikdo nedělal na jejím těle nic, k čemu nedá výslovný souhlas. To však na porodních sálech není vždy, bohužel, respektováno. Rutinní nástřihy hráze jsou jen špičkou ledovce, s čím vším se ženy v porodnici setkávají. 

Vzniklo Centrum pro oběti porodnického násilí

Chybějící respekt, absence individuálního přístupu, nerespektování přání rodičky a setrvání ve starých zajetých postupech… Na to reagovala Liga lidských práv a v nedávné době založila Centrum pro oběti porodnického násilí. V roce 2015 české soudy téměř posvětily zákroky bez souhlasu rodičky ve chvíli, kdy Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že lékař může práva rodičky omezit z důvodu ochrany nenarozeného dítěte. Omezení by v takovém případě mělo být přiměřené. Paradoxně takové omezení však zákon ve svém znění neumožňuje.

Pro Ligu lidských práv uvedla advokátka Zuzana Candigliota, že takový výrok se příčí českému právu: „Dá se to přirovnat k situaci, kdy zákon upravuje právo žen podstoupit interrupci za stanovených podmínek, ale do toho by vstoupil Ústavní soud s výkladem odporujícímu zákonu, že v zájmu plodu je možné ženám právo odepřít.“ I z takových důvodu volí mnoho žen ambulantní či domácí porod. Co je u nás legální a co už je na hraně?

Ambulantní porod

Oddělení šestinedělí je pro mnoho žen noční můrou. Ať už je to přístupem některých sester, potřebou bezpečného domácího prostředí, počtem maminek na pokojích nebo nemocniční stravou (nebo z mnoha a mnoha dalších důvodů), některé ženy volí porod ambulantní. Znamená to, že žena přijde do porodnice, porodí na porodním sále a po 24 hodinách s novorozencem odchází. Z lékařského hlediska je tento druh porodu chápán jako bezpečnější než domácí porod. Má několik svých podmínek, jako zcela normální fyziologický porod dítěte apod.

V České republice je tento druh porodu zcela legální a jde v podstatě o dřívější odvolání souhlasu s hospitalizací novorozence i rodičky, což vám nikdo zakázat nemůže, pokud není dítě akutně ohroženo na zdraví. Někdy nemocnice zdržují odchod rodičky nutností podepsání negativního reversu. Ten ale ze své podstaty chrání pouze nemocnici a vy můžete odejít bez něj. Žádný zákon vám neukládá povinnost na něj hodiny v nemocnici čekat, jak to občas bývá. Rodička se v případě ambulantního porodu může setkat s tím, že někteří pediatři odmítají převzít takového novorozence do své péče. V takovém případě je vhodné kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, která pomůže doktora najít. Z hlediska zákona si ale pediatr takový postup dovolit nemůže, to je vhodné mu připomenout.

Domácí porod

Ačkoliv si někteří často myslí, že záměrem rodičky při domácím porodu je jen hazard se zdravím novorozence, často k němu vedou daleko hlubší důvody, které se mohou v ženě zakořenit i předchozím porodem. Podle statistik na mujporod.eu uvedlo jen 9 % žen, že jim byl dopřán přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů. Rovněž 60 % žen uvedlo, že si ho ale přálo. Uvádí také, že 31 % žen se rozhodlo rodit doma, protože měly špatnou předchozí zkušenost s porodnicí a 39 % žen by bývalo rodilo v porodnici, pokud by jim byl umožněn respektující přístup. Další graf také ukázal, že 90 % žen hodnotí svůj porod doma jako úžasný zážitek a už nechce rodit jinak. 

Důvodů je hned několik. Stačí totiž, aby rodička narazila na nepříjemný personál a ponese si trauma z porodu do konce života. Některým dokonce nebyl umožněn v porodnicích bonding, který je velmi prospěšný pro vytvoření pouta matky a dítěte. V době pandemie byly navíc zakázány v nemocnicích návštěvy, což bylo pro vytvářející rodinu velmi náročné. 

Změna je v nedohlednu

V současné době však, v rámci české legislativy, zákon neumožňuje přítomnost porodní asistentky či lékaře u domácího porodu. O dulách nemluví, neboť ty nejsou zdravotními pracovníky. Léta se v našem prostředí řeší, zda je přítomnost porodní asistentky legální, či nikoliv. Právě ona je totiž kompetentní osobou, která by měla porod vést. Lékař porodník by měl nastoupit až ve chvíli, kdy se objeví zdravotní komplikace. V minulosti se touto otázkou zabýval i Evropský soud pro lidská práva, který se ztotožnil s názorem české vlády, že zdravotnické služby ve vlastním sociálním prostředí pacienta nelze poskytovat.

Vyjádřil se k tomu i Nejvyšší soud, který vyslovil názor spočívající v podmínce plné vybavenosti po věcné a zdravotní stránce, a to i v případě domácí péče. Při fyziologicky postupujícím porodu by to tak pro porodní asistentku nebyl problém, císařský řez ale v domácím prostředi zvládnout nelze. Ačkoliv se ale disktutuje dlouhé roky o tom, zda zlegalizovat domácí porody, zatím to na úspěšný závěr v českém prostředí nevypadá.

Zdroj: llp.cz, ambulantniporod.cz, nemvy.cz, mujporod.eu, epravo.cz

KAM DÁL: Vrah Krasavec: Své oběti znásilňoval i po smrti. Davy jeho popravu slavily ohňostrojem.


Zdraví