Mzda žen je o 6,5 tisíc měsíčně nižší než u mužů

Obtěžování není příjemné. Hlavně když někdo ví, kde bydlíte
 

Ročně si ženy v průměru vydělají o 77 tisíc méně než muži. V době, kdy se rozvádí každé druhé manželství, není živitelem rodiny vždy muž. Nižší příjmy žen nejsou výhodné ani pro ekonomiku státu. Jak hodlá Ministerstvo práce a sociálních věcí situaci řešit?

Rozdíly v platech máme třetí největší v Evropě

8. března se slavil Mezinárodní den žen. Narodit se v České republice jako žena přitom nepředstavuje výhru v loterii, alespoň ne v profesním životě. Zatímco průměrný český muž si v roce 2014 vydělal 29 858 korun, ženy na výplatní pásce viděly částku 23 421 korun, tedy o 6 437 korun méně. V přepočtu na roční příjmy dojdeme k rozdílu okolo 77 tisíc korun. V procentech tento rozdíl činí 22,1 %. V rámci Evropy už je na tom hůře pouze Estonsko a Rakousko.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si problém uvědomuje. Když si ženy vydělají v produktivním věku méně, dosáhnou na nižší důchody a více jim hrozí chudoba. Nižší příjem znamená rovněž nižší daňové odvody do státní kasy. Argument, že muž je živitelem rodiny v době, kdy se rozvádí téměř polovina manželství (necelých 49 % za rok 2013 dle ČSÚ) rovněž neobstojí.

MPSV přichází se dvěma projekty. Jedním z nich je pětiletý projekt „22 % k rovnosti“, druhým „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce“. 

22 % k rovnosti

  • pětiletý projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu s alokací 76 milionů Kč
  • výstupy budou například: osvětová kampaň – upozorní na problém v rozdílném odměňování, představí řešení, mzdová/platová on-line kalkulačka, kde si lze spočítat obvyklou odměnu (dle vzdělání, regionu, pracovní zkušenosti, pracovního zařazení, atd.), a v neposlední řadě analýza možných legislativních opatření vedoucích k trvalé redukci rozdílu v odměňování žen a mužů v podmínkách ČR
  • zapojuje zásadní aktéry, jako jsou zaměstnavatelské organizace, Státní úřad inspekce práce, Kancelář veřejné ochránkyně práv a Úřady práce včetně občanů a občanek ČR

 

 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce

  • Umožňují získat finanční prostředky na poskytování profesního poradenství, koučink, mentoring, odborné vzdělávání reagující na potřeby regionu, vzdělávání v oblasti manažerských dovedností či IT nebo na výuku cizích jazyků. Podmínkou však je, aby tyto kurzy byly určené ženám nebo rodičům, kteří to potřebují (např. ženy 55+, ženy pečující o osoby blízké, rodiče vracející se po rodičovské dovolené na trh práce atd.).
  • Mezi další podporované aktivity patří právní a psychologická pomoc obětem genderové diskriminace, osvětové kampaně, vzdělávací akce, spolupráce se zaměstnavateli na osvětě nebo činnosti zaměřené na zvyšování počtu žen ve vedoucích pozicích či odstraňování platové diskriminace.
  • O dotaci se mohou ucházet také projekty, díky kterým se do péče o děti zapojí více mužů – tedy například vzdělávání mužské části populace v oblasti rodičovských kompetencí.
  • Oprávněnými žadateli pro obě výzvy (č. 061 a 062) jsou neziskové organizace, kraje, obce, poradenské instituce, OSVČ, obchodní korporace a další. Hlásit se mohou zájemci z celé České republiky. Pro Prahu je vyčleněno 39 milionů korun, pro žadatele z regionů je připraveno celkem 361 milionů korun. 
  • Výzvy vyhlásí ministerstvo 10. března, žádosti je možné předkládat do 2, května 2016.