Jak doopravdy zemřela egyptská královna Kleopatra? Zřejmě to nebylo tak, jak si myslíte

Kleopatra spáchala sebevraždu spolu se svými dvěma služebnými
  |   zajímavost

Teorie o tom, jakým způsobem přišla krásná vládkyně Egypta o život, se různí. S tou nejpopulárnější z nich je podle historiků hned několik problémů. Pravda leží zkrátka někde zcela jinde.

Traduje se, že krásná a mocná královna Kleopatra ke svému sprovodění ze světa použila jedovaté zvíře. To ale není tak úplně pravda, jak informuje web History.

Co víme o její smrti?

Kleopatra a římský vojevůdce Marcus Aurelius, který byl jejím milencem, se v roce 31 př. n. l. skrývali v Alexandrii, protože jejich budoucnost byla velmi nejistá.

Po bitvě u Actia totiž začínali pociťovat ničivou sílu Octavianovy armády, která egyptská vojska nemilosrdně rozprášila.

Roku 30 př. n. l. ale Octavianova armáda dosáhla až k Alexandrii, kde se dvojice skrývala, a Marcus Antonius spáchal sebevraždu. Kleopatra se okamžitě ukryla do svého mauzolea, které si nechala vystavět hned poté, co se do města ze strachu přesunula. V mauzoleu ale nepobývala sama, měla s sebou dvě služebné, Iras a Charmion.

Královna poslala vzkaz samotnému veliteli nepřátelských armád Octavianovi, ze kterého bylo jasné, že je přesvědčená o tom, že z této situace již živá nevyvázne. Stálo v něm, že chce být pohřbena vedle svého milence Marcuse Antonia.

Po obdržení vzkazu začal Octavian Kleopatru hledat, ale našel ji už mrtvou, stejně jako její dvě služebné. V době její smrti bylo této egyptské královně pouhých 39 let a vládla po celá dvě desetiletí.

Teorie o hadím jedu

Většina lidí je přesvědčená o tom, že Kleopatra zemřela na ušktnutí hadem, kterého ji do mauzolea nějakým způsobem přinesl některý ze sluhů. Podle moderních expertů na starověký Egypt byl ale tehdy tento způsob sebevraždy neproveditelný.

Kobra sice symbolizuje královskou hodnost a posloužila by tak k velmi poetické sebevraždě, ale na druhou stranu dorůstá obrovských rozměrů. To, že by takto velkého hada někdo dokázal propašovat až ke královně, je tedy velmi nepravděpodobné, téměř až nemožné. Dokonce i v případě, že by se to některé ze služebných přece jen povedlo, hadí jed by nikdy neúčinkoval tak rychle.

Způsob, který Kleopatra ke své sebevraždě použila, ji i její dvě služebné sprovodil ze světa ve velmi krátkém časovém horizontu, o hadí jed se tedy nejspíše nejednalo.

Historici se domnívají, že tehdejší vládkyně Egypta nejspíše vypila nějaký druh jedu nebo na své tělo natřela jedovatou mast.

Teprve až v roce 2010 přišel jeden z německých historiků, Christoph Schaefer, ve spolupráci s experty z oboru toxikologie na potenciální složení Kleopatřina jedu. Údajně se mohlo jednat o smrtelnou směs opia, jalovce a vlčího moru.

Zdroj: History

KAM DÁL: Bratři, kteří před nacisty unikli na kajaku. Nebylo to ale jen tak, jejich příběh dodnes fascinuje.


Životní styl

Zdraví

Hobby