Jeden z největších nacistických špionů byl Čech. Přeučil se dostal až do RAF

Přeučil operoval i ve Francii, kde se mimo jiné podílel na udávání židů
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Seznam českých kolaborantů s nacisty za druhé světové války není krátký. Nejznámějšími postavami jsou bezesporu Emanuel Moravec a Karel Čurda. V naší historii však najdeme i další osoby, jejichž činy jsou možná ještě horší. Jedním z nich je Augustin Přeučil. Agent gestapa, který svoji práci opravdu dokonale ovládal.

Přišla druhá světová válka, svět se otočil vzhůru nohama a osudy lidí psaly neuvěřitelné příběhy. Jeden z nich se dotýká také českého zrádce a kolaboranta Augustina Přeučila. Ten se stal v roce 1935 civilním, o rok později dokonce vojenským pilotem.

Okupace v roce 1939 však zásadně promluvila do vývoje našich dějin a československá armáda musela ustoupit bez boje. Pro muže v uniformě se tak nabízel útěk, odboj, případně kolaborace. Cesta Augustina Přeučila vedla obzvlášť neočekávaným směrem.

Začal v Polsku

Jako nepodložené je třeba brát informace o tom, že Augustin Přeučil se vzápětí po okupaci nacisty pokoušel dostat do luftwaffe, ale protože byl české národnosti, byl odmítnut. Zlom v jeho životě však nepopiratelně přichází ve chvíli, kdy se pokusil vycestovat do zahraničí. Jeho pokus o útěk byl vystopován a on skončil v rukou gestapa.

Čekal ho tak výslech – a Přeučil velmi rychle přistoupil na spolupráci. Z původně vojenského pilota československé armády se tak oficiálně stává konfident gestapa. Jeho úkol ve službě nepříteli nebyl vůbec snadný. Nejprve se měl připojit k formující se československé jednotce v Polsku. Za pomoci gestapa se tak dostal přes hranice a opravdu se úspěšně připojil k našincům v Polsku.

Zde získával informace, které musel předávat poštou zpět do protektorátu na adresu zubaře Bedřicha Smetany, který byl donucen s nacisty spolupracovat. Přeučil neváhal a velmi ochotně v šifrovaných zprávách informoval o počtu vojáků v Polsku.

Přesun do Francie

Po vyhlášení druhé světové války se celý útvar – včetně Augustina Přeučila – přesunul do Francie. Za svoje chování a letecké schopnosti nebyl kladně hodnocen. Ale to ještě nikdo netušil, že stále spolupracuje s gestapem.

Podobně tomu bylo i po přesunu do Velké Británie, kde se stal členem Royal Air Force. Nikdy však nezasáhl do slavné letecké bitvy o Británii. Pracoval jako pomocný instruktor u výcvikové jednotky ve skotském Usworthu.

18. září 1941 dostal Augustin Přeučil jasný rozkaz. Musel dezertovat. Během cvičného letu tak odletěl se stíhačkou Hurricane Mk. II až do Belgie, kde přistál u města Bastogne. Přeučil chtěl svým prudkým manévrem k oceánu vyvolat u Britů dojem, že havaroval. Místo toho však unesl letoun, který byl nějakou dobu vystaven jako válečná kořist v muzeu v Berlíně. Tragický osud potkal Belgičany, kteří se mu v domnění, že se jedná o britského pilota, pokusili pomoci. Přeučil je na oplátku všechny udal gestapu. Dva muži kvůli jeho zradě zemřeli v koncentračním táboře.

Zpátky v Praze

Augustin Přeučil po výslechu v Berlíně a následně po přesunu do Prahy obdržel jako schopný a loajální konfident odměnu 10 tisíc říšských marek. Přeučil v Praze nadále horlivě spolupracoval s gestapem a byl v kontaktu také s dalším českým zrádcem – Karlem Čurdou. Konfidenta Viliama Gerika dokonce udal za to, že nespolupracuje tak, jak by měl. Za toto udání dostal další finanční odměnu.

Tím však jeho kolaborantské portfolio nekončí. V roce 1943 byl jako vězeň přemístěn do malé pevnosti Terezín, kde se snažil získávat informace od uvězněných odbojářů. O tom, jak poctivě šel gestapu na ruku, svědčí i fakt, že udal svého holiče, který se mu svěřil, že poslouchá zahraniční rozhlas.

Konec války znamenal konec jeho ohavné činnosti pro nepřítele. V roce 1945 byl zatčen a začalo vyšetřování jeho kolaborantské minulosti. Své konání se snažil omluvit také tím, že mu gestapo hrozilo vyzrazením, když nebude důsledně podávat informace. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením v Pankrácké věznici.

Zdroj: Český rozhlas, Krvavá léta

KAM DÁL: Loď v Chicagu pohřbila stovky českých emigrantů. Za tragédii mohla zkáza Titanicu.