Král Balduin IV. měl lepru, přesto úspěšně vládl i bojoval s Turky

Balduin na na nosítkách v bitvě u Montgisardu
  |   zajímavost

Král Balduin IV. se dozvěděl, že má lepru, už v útlém věku od svého poručníka Viléma z Tyru. Mít lepru, to znamenalo ve středověkém světě vyhnanství do kolonie malomocných a pomalé umírání. Balduina místo toho čekal trůn a válečná dobrodružství.

Balduin se narodil králi Amalrikovi v roce 1161. Amalrik v té době vládl Jeruzalémskému království, státu, který vytvořili západní panovníci, rytíři a bojové řády na území původně patřících muslimům. Balduinův poručník Vilém z Tyru brzy králi hlásil, že chlapec při hrách vykazuje podivné vlastnosti. Vůbec necítí bolest, což přiznal i sám Balduin. V jedné ruce neměl cit, proto mu nevadilo, když jej ostatní kousali nebo škrábali. Jenže chybějící cit v ruce znamenal jediné – lepru.

Lepra znamenala konec, tedy pokud se jednalo o běžného člověka. Ale královský potomek byl chráněn, ani král ani soud ho nenutil, aby žil někde v ústraní a čekal na smrt. Naopak Balduin se dál účastnil života na dvoře, projevoval nevšední bystrost a také byl skvělý jezdec. Když jeho otec v roce 1174 zemřel, z Balduina byl najednou král. Bylo mu pouhých 13 let.

Práce měl od počátku až nad hlavu. Království jeruzalémské bylo ustaveno před pouhými 75 lety a mělo stále mocného nepřítele v osobě sultána Saladina. Ten od počátku jeho vlády usiloval o zničení jeho království a obsazení Jeruzaléma.

Balduin proti Saladinovi

Balduin neohroženě vedl boje proti Saladinovi, táhl na Damašek a střetl se se Saladinovými vojsky v bitvě u Montgisardu. Sultána v ní na hlavu porazil, což mu získalo obrovský věhlas mezi jeho lidem. Mladík, který porazil zákeřnou nemoc i největší hrozbu království, musí být vyvolen bohem, říkali si mnozí.

Tvář skrytá za maskou

Mnoho obrazů ukazovalo Balduina v masce, která měla skrývat jeho leprou postiženou tvář. Ale z dobových dokumentů víme, že tomu tak nejspíš nebylo. Navíc v prvních letech vlády na jeho tváři nebyl žádné znaky lepry. Na konci jeho života už se na jeho tváři objevilo několik nádorů a byl téměř slepý.

Balduin si už ve věku 24 let uvědomil, že jeho tělo ničí nemoc, nad kterou nemůže zvítězit, a nabídl svou abdikaci. Něco, co středověký svět prakticky neviděl (a problémy s abdikacemi mají i mnozí současní politici). Nabídka ale byla odmítnuta, lid si přál, aby jej nadále vedl král Balduin IV. Ten tak zůstal na trůně až do roku 1185, kdy zemřel. Balduin IV. je považován za velmi schopného krále a úspěšného vojevůdce.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Krutý mongolský vládce stahoval lidi z kůže.


Zdraví a styl

Osobnosti