Pád Akkonu znamenal zkázu Templářů a vítězství muslimů, tajný poklad řádu se hledá dodnes

Obléhání Akkonu
  |   zajímavost

Templáři se, obklíčeni nekonečnými vojsky sultána Al Ašrafa Kálila, připravovali na poslední bitvu ve své mohutné pevnosti Akkon. Poslední křesťanská výspa v muslimském moři ukrývala i bájné poklady Templářského řádu, které bylo potřeba zachránit. Osud samotných Templářů byl ale zpečetěn.

Akkon nebo také Acre byla poslední velká država v rukou křesťanů ve Svaté zemi. V předchozích letech muslimští vojevůdci obsadili spousty mohutných hradů a opevněných měst držených křižáky. Evropa už neměla chuť posílat do Svaté země další křížové výpravy a oblast pod kontrolou západních křesťanů se stále zmenšovala.

Brzy bylo jasné, že Akkon, který se stal hlavním městem Jeruzalémského království, je jedinou skutečně obranyschopnou enklávou. Jeho mohutné hradby a citadela Templářů mohly odolat přímému útoku i dlouhému obléhání. Jenže bez posil se ani mocný Akkon nemohl udržet. Templáři proto rozeslali do evropských zemí listy s prosbami o pomoc. Vyšlete další křížovou výpravu na pomoc Akkonu!

Opuštěný Akkon proti Mamlúkům

Evropští panovníci měli svých starostí dost, jediný, kdo přispěl vojskem, byl král Kypru. Jinak starosti křižáků kdesi daleko v poušti nikoho příliš nevzrušovaly. Naopak z Akkonu urychleně odpluli Janované, kteří zde měli menší vojenský kontingent. Prchaly také ženy a děti a vůbec každý, kdo měl dost peněz, aby se nechal přepravit na nedaleký Kypr. Uvnitř pevnosti zůstávali naopak Templáři, Johanité, němečtí rytíři a zbytky šlechty z minulých křížových výprav. Dávno to nebyla ona děsivá síla nejlepších bojovníků západu, ale stále to byla obávaná síla, před kterou se i obrovská muslimská vojska musela mít na pozoru.

Obrana Akkonu je nemožná

Přesila muslimů byla obrovská. Pod velením sultána Al Ašrafa Kálila se pod hradbami Akkonu sešlo téměř čtvrt milionu mužů, tzv. Mamlúků. Obránců byla ani ne desetina. Na hradby pálily obléhací stroje, i mocné věže citadely se začaly hroutit. Templáři se několikrát pokusili vyjednávat, ale sultán požadoval okamžitou kapitulaci, na což nechtěli obránci přistoupit. Místo toho se vrhli do útoku na tábor a ležení oblehatelů, ale byli s těžkými ztrátami zahnáni zpět.

Bylo jasné, že obrana Akkonu je nemožná. Někdy v této době se zřejmě tajnou chodbou dostal mimo město poklad Templářů. Zlato, drahé předměty, náboženské svitky, vzácné artefakty, to vše získali Templáři na svých výbojích po Svaté zemi a nyní to vše bylo v ohrožení. Tunel, o jehož existenci nevěděl téměř nikdo, vedl přímo k pobřeží, kde už lodě odvezly truhly s cennostmi do bezpečí.

Řádoví rytíři bojovali bok po boku

Zanedlouho se povedl Al Ašrafovým vojskům průlom a jejich nekonečné řady začaly proudit do města. Byla to epická bitva, kde bok po boku v posledním boji válčili o život Templáři, Johanité a němečtí rytíři. Odvaha jim nechyběla, jejich železná hradba ale čelila příliš velké přesile. Všichni nakonec padli při obraně města, což byl sám o sobě strašlivý masakr, ale ještě horší jatka Mamlúci rozpoutali, když vtrhli mezi bezbranné civilisty. Byla to naprostá katastrofa, ušetřen nebyl prakticky nikdo. Ti, kdo přežili, skončili v otroctví, ženy mířily do harémů. Pro všechny to byl osud horší než smrt.

Hradby Akkonu byly zbořeny a pod zdmi citadely zemřeli poslední obránci z řad Templářů. Rabování nebralo konce a trvalo mnoho dní. Pád Akkonu znamenal konec jakýchkoliv nadějí na ovládnutí Svaté země a znamenal úplnou porážku křesťanů v oblasti.

Tajná chodba jako atrakce

Archeologové dlouho hledali onu tajnou chodbu, kterou se měl dostat ven bájný poklad Templářů a nakonec se ji skutečně spíše náhodou podařilo objevit. V roce 1994 se jedna z místních žen snažila přijít na to, proč má ucpaný odpad, a nakonec zjistila, že pod domem vede dlouhý tunel. Archeologové pak objevili celou chodbu, která byla dlouhá 150 metrů. Postupně se ji podařilo vyčistit, zrenovovat, opatřit osvětlením a je z ní dnes turistická atrakce.

Kde hledat poklad?

Otázkou je, kam se poděl onen poklad. Historici se domnívají, že jeho velká část padla do rukou francouzského krále Filipa IV. Sličného. Ten dobře věděl, jak obrovské majetky mají Templáři po celé Evropě, a tak řád zničil a jeho představitele umučil. Zmocnil se tak nemalého bohatství, ale přesto panují pochybnosti, jestli získal úplně všechno. Mnozí stále věří, že je část pokladu někde ukryta. Hovoří se o místech jako Rosslynská kaple ve Skotsku, Oak Island v kanadském Novém Skotsku či ostrov Bornholm v Baltském moři. Tam všude už hledali nadšenci a amatérští hledači pokladů, ale zatím nenašli vůbec nic. Bájný poklad Templářů tak stále čeká na své objevení.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Řád Templářů je obestřen mnoha tajemstvími. 

Klíčová slova: