Krutý mongolský vládce stahoval lidi z kůže. Jednu z nich dostalo Národní muzeum v Praze

Mongolský vládce s tygrem na řetězu
  |   zajímavost

Mongolský vládce jménem Dža Lama, nebo také Dambídžankan, se zapsal do dějin jeho bezbřehou, až naprosto šílenou krutostí. Asijští vládcové nikdy nebyli žádní lidumilové, ale to, co prováděl tento panovník, vyrazilo dech naprosto všem. Z lidských kůží a hlav si dělal totiž okrasné předměty.

Dža Lama, používejme toto jeho mnišské jméno, vládl nad poměrně malým územím chovdajského kraje jakožto pověřený guvernér. Byla to odměna za jeho boj proti Číňanům, kterým toto území patřilo. Jenže být guvernérem Dža Lamovi nestačilo, takže se před místními obyvateli prohlásil za vtělení legendárního Amursana, bojovníka z 18. století. Lidé, většinou nevzdělaní pastevci, v něm viděli mocného kouzelníka a celkově ho měli v posvátné úctě. Navíc velmi rychle zjistili, že se ho mají proč bát.

Mučení knížete Chaisana

Dochované jsou četné zkazky o tom, jak lidem zaživa vyřízl osobně srdce, nabodával je na kůly, stahoval z kůže, prováděl na nich nejrůznější nechutné rituály a jejich kosti či lebky rozvěšoval ve své jurtě. Velmi dobře je dokumentováno například jeho mučení knížete Chaisana. S knížetem se o cosi pohádal, naštval se a nechal ho uvěznit. Matka Chaisana pochopila, že syn je v rukou sadistického šílence, a vzala veškerý rodinný majetek, stáda a cennosti a přišla za Dža Lamou prosit o synův život.

Dža Lama jí slíbil, že jí syna vrátí živého. Ihned potom pověřil svého specialistu na mučení, aby zaživa stáhl Chaisana z kůže. Chaisana stahoval od chodidel, hrůzná práce trvala dlouho a v půlce kníže zemřel. Dža Lama byl vzteky bez sebe a osobně stáhl z kůže také mučitele. Matce tak vrátil jen kůži jejího syna, která po tomto otřesném zážitku zešílela. Kůže knížete se dnes nachází v našem Národním muzeu v Praze.

Lebky v jurtě

Dža Lama podobných krutostí a zvěrstev spáchal nespočet. Z lebek si dělal rituální předměty, schraňoval také lidská srdce a další orgány pro nejrůznější rituály. Současně stále bojoval střídavě proti Číňanům i Rusům. Ti ho v roce 1917 dokonce zajali a uvěznili, ale přišel bolševický převrat a amnestie.

Bolševici tedy Dža Lamu pustili na svobodu a on se opět pustil do boje. Podruhé skončil v jejich rukou v roce 1922 a to už s ním neměli nejmenší slitování. Byl popraven zastřelením. Protože Rusové dobře věděli, jakou pověst mocného kouzelníka měl mezi lidmi, jeho hlavu naložili do soli a pak napíchli na kopí, aby se každý mohl podívat, jak dopadlo vtělení legendárního Amursany. Hlava se dodnes nachází v muzeu etnografie v Petrohradu.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Kvůli nemocnému pozadí Ludvíka XVI. zemřelo mnoho vězňů.


Zdraví a styl