Lenin soudruhům zmrzl na kost. To rozhodlo o dalším osudu jeho těla

Vladimir Iljič Lenin neplánoval tak honosný posmrtný život, ale jeho soudruzi jinak nedali...
  |   zajímavost

Vladimir Iljič Lenin byl tak zajímavou osobností, že na něj nezapomenou ještě mnohé generace, které přijdou po nás. I když historie jeho význam již několikrát přehodnotila, jistotou zůstává, že změnil osudy neskutečného počtu lidí. Na to, zda k lepšímu nebo horšímu, je tolik názorů, kolik je politických směrů. Proč ho ale jeho soudruzi vystavili jako poutní exponát, když si to on sám nepřál? A jak napomohla k takovému rozhodnutí krutá ruská zima? 

Na světě je nebo bylo jen málo tak kontroverzních osobností, jakou byl Vladimir Iljič Lenin, nebo chceme-li Uljanov. Zatímco jej komunistický režim zvláště po jeho smrti postavil doslova na roveň svatého, ostatní nad tím mohli jen nevěřícně kroutit hlavou. Ale ani v samotné baště jeho adorace, tedy v Moskvě, neměla Leninova mumie vždy na růžích ustláno.

Již několikrát za posledních téměř sto let, které v roce 2024 uplynou od jeho smrti, se dokonce poměrně odvážně uvažovalo o přesunu mumie ze samého centra ruského hlavního města do běžné hrobky. Nikdy se ale Rusové k takovému kroku ve skutečnosti neodhodlali a patrně ani v následujících letech neodhodlají. Kdo ví, co by se stalo, kdyby se symbol komunistické revoluce najednou ztratil lidem z očí? 

Proti Leninově vůli

Sám Lenin si podle všeho ale takové pocty - nebo snad spíš poněkud neklidný odpočinek ve výkladní skříni – nepřál. Ostatně nepřála si jej ani jeho rodina. Naděžda Krupská dokonce nechala po Leninově smrti zveřejnit novinový příspěvek, v němž žádala, aby straničtí orgánové dali na přání jejího muže a uložili jej do normální hrobky k jeho rodičům. Jenomže tím by soudruzi nenávratně ztratili svůj symbol, strůjce všeho, čeho podle svého mínění dosáhli pro blaho lidu a také tak trochu strašáka. Vždyť kdo by si tváří v tvář mrtvému Leninovi dovolil pochybovat o svém blahobytu? 

Náhoda a ruská zima...

K rozhodnutí nabalzamovat a vystavil Leninovo tělo tak trochu nečekaně napomohla krutá ruská zima na počátku roku 1924, tedy ve dnech, kdy dělnický vůdce zemřel. Jeho tělo během několika dnů, po které měl být původně umístěn v otevřené rakvi, aby se s ním jeho souvěrci mohli rozloučit, doslova zmrzlo na kost. Lékaři a další vědci tak mohli konstatovat jako velmi pravděpodobné, že jeho tělo nepodlehne zkáze až do oblevy. Protože stále mluvíme o Rusku a jeho zimách, je jasné, že měli odborníci dost času na přípravu toho nejlepšího balzamovacího procesu, jaký kdy novodobý svět viděl. V sázce bylo hodně, a tak si museli dát opravdu záležet. 

Dvě stovky sloužících

Jak se ukazuje i po bezmála stovce let, tehdejší balzamovači odvedli opravdu dobrou práci, i když péče o Leninovu mumii nikdy nebyla a ani dnes není žádnou jednoduchou nebo snad levnou záležitostí. V době největší slávy Leninova mauzolea, kdy na jeho prohlídku stáli lidé ve frontě i několik hodin, „sloužilo“ zakladateli kominterny a vůdci Velké říjnové socialistické revoluce (jejíž výročí, jak víme, najdeme v kalendáři s listopadovým datem) až dvě stě odborníků různých profesí. Ani dnes, tedy v době, která takové adoraci rozhodně nepřeje, není péče o jeho tělo nijak moc zanedbávaná. Věděli jste třeba, že se Lenin každé dva roky koupe? 

Koupel pro Vladimira Iljiče

Vykoupat nabalzamovanou Leninovu mumii není nic jednoduchého. Samozřejmě, že nestačí napustit plnou vanu vody a přilít pár kapek pěny. Tělo až po šest týdnů pobývá v roztocích alkoholu, glycerolu, formaldehydu, kyseliny octové a její sodné soli, octanu draselného nebo peroxidu vodíku. Je to zkrátka alchymie, ale k dobru tomuto procesu je třeba připočítat, že se právě díky Leninovu neživému tělu lékaři již mnohé přiučili a některé poznatky pak mohou využívat i ve své praxi při rozvoji medicíny.

A tak Lenin vlastně dnes, téměř sto let po své smrti, může lidstvu skutečně prospět. 

Zdroj: fso.ru, wikipedie, pbs.org, The Guardian

KAM DÁL: Konec ustupování ruské páté koloně? Atmosféra se ve společnosti mění, frustráti chtějí jen pozornost.


Zdraví a styl