Zrůda ve zrůdném režimu: Soudce kat Vaš ničeho nelitoval, zlikvidoval i svého hrdinu

Komunistická ideologie rekrutovala vrahy, jako byl například soudce vykonstruovaných procesů Karel Vaš
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Zrůdnost komunistického režimu má mnoho symbolů a Karel Vaš by mohl být jedním z nich. Bývalý vojenský prokurátor, vyšetřovatel a soudce svým konáním poslal na smrt desítky lidí – včetně hrdinného generála Heliodora Píky. Proč Karel Vaš nebyl nikdy odsouzen?

„Ničeho nelituji. Život, jaký jsem žil, je vzorem pro mladé, kteří nezažili nacismus a komunismus. Buďte poctiví, pracovití a čestní, jako jsem byl já.Slova Karla Vaše, jež byla zachycena v dokumentu historika Pavla Palečka, dokazují, jak démonickou osobou bývalý nástroj moci byl.

Muž, který neváhal poslat nevinné na smrt, s chladnou tváří odříkává věty o svém vzorném životě bez sebemenšího záblesku svědomí. Lidská spravedlnost v jeho případě prokázala zvrácený smysl pro humor. Prokurátor, vyšetřovatel a soudce měl krvavé ruce a byl na ně pyšný až do úplného konce. Ten, který svým rozhodnutím ukončil několika lidem životy předčasně, se sám dožil 96 let.

Vrah svého hrdiny

Karel Vaš byl členem KSČ již v roce 1933. Když jsme v Mnichově bez vlastního přispění kapitulovali, utekl v roce 1939 do Sovětského svazu. To však nebylo šťastné rozhodnutí, protože ihned po překročení hranic byl zatčen a uvězněn v gulagu.

Osud umí tropit žerty, kterým se však jen málokdo zasměje. Generál Heliodor Píka se totiž zasloužil o to, že tisíce Čechoslováků a Rusínů mohly opustit gulag, aby se následně staly členy nově vznikající československé exilové jednotky. Karel Vaš byl jedním z nich. Generál Píka tak nevědomky pomohl svému budoucímu vrahovi.

Heliodor Píka byl už za svého působení v Sovětském svazu během druhé světové války trnem v oku vrcholným představitelům československého komunismu. Gottwald a Kopecký dokonce výslovně žádali, aby Píka z Moskvy zmizel. O jeho likvidaci se prostřednictvím Karla Vaše postarali o několik let později.

Vaš a NKVD

Karel Vaš prošel v Sovětském svazu zpravodajským výcvikem a díky oční vadě byl místo na bojišti uklizen v pohodlí kanceláře. Během získávání zpravodajských zkušeností s východní mocností získal také kontakty na členy sovětského NKVD, které udržoval až do roku 1951.

Na jejich rozkaz byl také v roce 1945 jmenován zástupcem Bedřicha Reicina. Získal na starost takzvanou vnější obranu. Jeho úkolem bylo podchytit domnělé i skutečné německé špiony, ale také vlastizrádce. A samozřejmě všechny, kteří byli reálným nebo domnělým nebezpečím pro socialistický Sovětský svaz.

Karel Vaš měl výsledky, a tak po osvobození logicky stoupal v hierarchii nahoru. Na vrcholných místech se podílel na lovu banderovců, kolaborantů, ale také nevinných a nepohodlných osob, které ve vykonstruovaných zprávách zdiskreditoval na celý život. Některé zcela fatálně.

Proces s Píkou

Kromě toho, že se podílel na „deportaci“ několika nepohodlných občanů Československa do sovětských gulagů, svůj „nejslavnější“ okamžik si schoval na rok 1948, kdy se jako vyšetřující soudce Státního soudu Praha zásadně podepsal pod popravu generála Heliodora Píky.

Muž, který Karla Vaše de facto osvobodil z gulagu, se najednou ocitl pod tlakem nové totality a ve vykonstruovaném procesu byl souzen za špionáž ve prospěch Velké Británie. Karel Vaš, který vedl výslechy a zfalšoval Píkovu výpověď, tak konal na objednávku NKVD, který měl enormní zájem Píku zlikvidovat. A to se také povedlo.

Nakonec byl v lednu roku 1949 jako referent vojenského oddělení Státní prokuratury Praha pověřen sepsáním konceptu žaloby, která zněla nekompromisně. Pro generála Píku navrhl jako prokurátor trest smrti. Svého činu nikdy nelitoval, protože přes křivě získaná svědectví, věznění a mučení Píky v pověstném Domečku na Hradčanech byl hlavním nástrojem zvrácené moci, která poslala hrdinu odboje na šibenici.

Děsivá kariéra

Karel Vaš do konce svého života tvrdil, že je vzorem spravedlnosti, a místo toho, aby byl odsouzen, si zaslouží povýšení a glorifikaci před celým národem. Pomatená mysl děsivého starce má však na svědomí opravdové hrůzy.

Kromě zmíněného generála Píky totiž nese podíl na masakru německých civilistů v Postoloprtech, nechal zastřelit Belgičana Emila de Backera za údajnou špionáž a po roce 1948 se jako soudce podílel na rozsudcích smrti pro desítky nevinných občanů Československa.

Karla Vaše za jeho zločiny paradoxně odsoudila pouze sama komunistická strana. V roce 1951 byl totiž jako hrozba stávající garnitury zatčen za vlastizradu, špionáž a vraždu Emila de Backera. Pokroucená spravedlnost však netrvala dlouho a po pěti letech byl s odškodným 66 tisíc československých korun propuštěn na svobodu. Postupně se znovu vyšplhal na společenský vrchol a stal se profesorem na FF UK.

Soudy po sametové revoluci nebyly schopné činy Karla Vaše potrestat. Celkem čelil dvěma obviněním. V roce 1998 a 2001 se bez úspěchu pokusily české soudy o symbolický akt spravedlnosti. Ta se však nikdy neuskutečnila. Na Karla Vaše byly plánovány dva atentáty. On však v klidu a s pýchou v srdci dožil v domově důchodců na pražském Chodově. Bylo mu 96 let.

Zdroje: redakce, pametnaroda.cz, rozhlas.cz

KAM DÁL: Nebezpečné filmy, které chtěli komunisté vymazat. Věra Chytilová měla cenzory na háku.