Jak získat vyšší alimenty? Pokud je otec flákač, soud mu může pořádně zavařit

Pokud bojujete o výživné v zahraničí, přizvěte si dobrého advokáta, který řeší případy s přeshraničním prvkem
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Zásadní pravidlo výživného zní, že by měla být dítěti zachována stejná životní úroveň, jako by se rodiče nerozešli. Podle toho se také určuje výše alimentů – a pokud se rodiče nedohodnou, přichází na řadu soud. K čemu přihlíží?

Výživné nemusí být soudem určeno. Zákon předpokládá, že i v případě rozpadu rodiny se rodiče vždy domluví a budou se podílet na výživě i péči o dítě. Pokud nikoliv, přichází role soudu, který zváží všechny potřebné okolnosti. Mnohdy se však bez rozhodnutí neobejdete – například u rozvodu nebo pokud chcete výživné pro dítě vymáhat soudně.

Podle čeho se určuje výše výživného?

Soud nebo rodiče musí uvážit potřeby dítěte, náklady na jeho výživu, ošacení, vzdělání, zájmové kroužky, léky, specifické potřeby nebo majetkové poměry rodičů. Životní úroveň dítěte by se neměla po rozpadu rodiny snížit. V různých státech se tento výpočet obvykle liší a bude záležet na tom, kde ho řešíte.

U nás soud zvažuje, jak je stanoven rozsah péče – například při střídavé péči a obdobné životní úrovni rodičů se můžeme fakticky dostat na pravidelné měsíční nulové výživné, případně se rodiče společně podílí na vyšších nákladech, školném, sportovní výbavě na kroužky apod. Dále je rozhodující čistý příjem rodičů (z podnikání, důchodu, sociálních dávek), majetek rodičů (nemovitosti, auta) a další. Soud bude také zajímat, pokud si rodič úmyslně nehledá lépe placenou práci, ačkoliv to je v jeho možnostech – v takovém případě může určit vyšší výživné vzhledem k jeho majetkovým poměrům, než bývá obvyklé.

Do úvahy přijde také ekonomická situace nového partnera, pokud sdílí s rodičem společnou domácnost, další vyživovací povinnost rodičů, nutné výdaje rodičů spojené se zdravotní péčí nebo bydlením a další podíl rodiče na mimořádných výdajích. Nahlédnout můžete také do doporučujících tabulek Ministerstva spravedlnosti ČR.

Co když rodič koupí dítěti dárek?

Pokud se jeden z rodičů rozhodne rozmazlovat své dítě dárky, výlety, dovolenými, kapesným apod., nelze o to snižovat určenou či dohodnutou měsíční částku výživného pro dítě.

Vylučuje střídavá péče nárok na alimenty?

Ne automaticky. Může se stát, že ani v případě střídavé péče se rodiče nepodílí na výživě dítěte rovnou měrou. Důvodem mohou být diametrálně rozdílné příjmy. Úkolem soudu je zamezit, aby se životní úroveň dítěte markantně lišila ve chvíli, kdy je u otce a kdy u matky. Soud tak může uložit rodičům povinnost, aby si výživné platili navzájem.

Komu rodič platí?

Dítěti k rukám druhého rodiče, od nabytí svéprávnosti pak již k rukám dítěte. Je-li dítě svěřeno do pěstounské péče, výživné se platí k rukám státu. 

Nutno podotknout, že dítě jako osoba oprávněná může později samo žádat o úpravu výživného.

Do kdy má dítě právo na alimenty?

Dokud není schopno se samo živit. Pokud se připravuje v prezenčním programu na budoucí povolání, pak nejdéle do 26 let. Je-li dítě nemocné nebo invalidní, může tato povinnost trvat i po dosažení tohoto věku.

Zdroj: redakce, občanský zákoník, umpod.cz

KAM DÁL: Nejste schopni se po rozvodu sami živit? Máte nárok na výživné od bývalého manžela.

Klíčová slova: